Föräldraskapsleken ger tryggare föräldrar

Terese Glatz sitter i en soffa.

Terese Glatz.

Tillsammans med kuratorer från familjecentraler i Örebro och Kumla har Örebroforskaren Terese Glatz tagit fram Föräldraskapsleken – ett kortspel som kan användas av praktiker för att hjälpa föräldrar att hitta lösningar på utmaningar de ställs inför.

Föräldraskapsleken är ett pedagogiskt hjälpmedel inom föräldraskapsstöd. Materialet innehåller 52 kort med målet att starta samtal inom åtta teman: vardagen i familjen, jämställdhet, föräldrarollen; välmående, utvidgat föräldraskap, relationen till barnet; parrelationen och barnets sömn-, mat och lekvanor. En guide med beskrivning av innehållet och förslag på hur man kan använda korten ingår.

Föräldraskapsleken kan beställas via Komlitt.

Föräldraskapsleken är framtagen för att stimulera samtal kring föräldraskap i föräldragrupper. Med hjälp av 52 kort som belyser olika utmaningar i föräldraskapet är tanken att föräldrar ska dela erfarenheter med varandra och samtidigt få vägledning av praktiker.

– Som förälder ställs man inför liknande utmaningar och i dialog med andra kan man hitta potentiella lösningar på dem. Kortleken är ett hjälpmedel som är tänkt att användas i preventivt syfte av praktiker i föräldragrupperna, säger Terese Glatz, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

Stötta i föräldraskapet

Föräldraskapsleken bygger delvis på Terese Glatzs forskning om tilltron till den egna förmågan hos föräldrar. Den visar att de föräldrar som är trygga i sin föräldraroll agerar på ett mer positivt sätt när de stöter på utmaningar i föräldraskapet.

– Min förhoppning är att man som förälder, genom samtal med andra föräldrar, ska samla på sig tillräckligt med kunskap för att kunna ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt. Det i sin tur kan öka tilltron till den egna förmågan och har positiva effekter på föräldraskapet, säger Terese Glatz.

Hennes forskning visar också att den stora mängden information om föräldraskap som är tillgänglig idag, inte gör att föräldrar känner sig mer trygga i sin roll. Den har snarare en motsatt effekt – många föräldrar känner sig osäkra och upplever svårigheter med att hantera all information.

– Med hjälp av Föräldraskapsleken kan ett erfarenhetsutbyte ske på ett organiserat sätt. Praktiker modererar samtal, de bidrar med sina erfarenheter och expertis och hjälper föräldrarna att tolka och sortera bland all information som de får ta del av.

Kortspel och broschyr i Föräldraskapsleken.

Föräldraskapsleken innehåller 52 kort som ska stimulera samtal om föräldraskapets utmaningar i grupp. Foto: Privat.

Utvecklat med kuratorer

Kortleken har Terese Glatz utvecklat i samarbete med kuratorer från familjecentraler i Örebro och Kumla. Idén föddes när hon under 2018 fick chansen att samarbeta med familjecentraler i regionen inom ramen för Social Impact Lab  – där målet är att utveckla sociala innovationer.

– Tillsammans kom vi fram till en lista med olika utmaningar i föräldraskapet som vi senare kategoriserade i olika teman som till exempel jämställdhet, relationen till barnen och vardagen i familjen, säger hon.

Materialet är tänkt att användas av praktiker som kommer i kontakt med föräldrar med barn upp till sex år. Det kan exempelvis vara kuratorer och pedagoger på öppna förskolor eller personal på barnhälsovårdcentraler.

– Det är under de här åren som man skapar en föräldraidentitet och det betyder att man kanske behöver lite extra stöd i sitt föräldraskap, säger Terese Glatz.

Hon har också planer på att i framtiden utvärdera kortleken och studera effekterna den har på föräldraskapet och på arbetet inom de olika verksamheterna.

– Jag hoppas att praktiker ska ha nytta av kortleken i sitt arbete med föräldragrupper. På sikt är målet att mäta om Föräldraskapsleken har positiva effekter på både föräldrar och deras barn.

Text och foto: Jasenka Dobric