This page in English

Försiktig återgång till det nya normala

Johan Schnürer.

Rektor Johan Schnürer

Terminen har nu kommit igång på allvar och det är fantastiskt att återigen se studenter och lärare på campus. Våra lärares kreativitet har varit mycket stor när det gäller hitta smittsäkra och pedagogiska sätt att bedriva undervisning – som samtidigt ger våra förstaårsstudenter en fin introduktion till studier och campusliv.

Vi har just nu en bättre pandemisituation i Sverige än tidigare men detta kan snabbt ändra sig. WHO:s Europachef gick i måndags ut och varnade för att Europa måste förbereda sig för ett betydligt allvarligare läge i oktober och november. Slutet av oktober är också den period då politiken förväntar sig att lärosätena ska genomföra ett högskoleprov. Den 25 oktober är sista provdatum om resultaten ska kunna användas inför ansökan till vårterminen.  

Rektorerna för de 21 lärosäten, som är ansvariga för att anordna högskoleprovet, och UHR gjorde i slutet av sommaren gemensamt bedömningen att provet inte kan anordnas på ett både smittsäkert och rättssäkert/fusksäkert sätt. Frågan har sedan tyvärr lett till både politisk osämja och att UHR:s GD Karin Röding begärt att bli entledigad. Myndighetssverige förlorar därmed en av de absolut kunnigaste personerna inom högre utbildning och forskning. Regeringen har nu tagit bort ansvaret för högskoleprovet från lärosätena. Vi ska istället bistå UHR med att anordna provet. Man har också givit förre statssekreteraren Peter Honeth uppdraget som nationell samordnare vid UHR. I veckan var vi 21 rektorer kallade till ett kvällsmöte med Peter Honeth. Budskapet från regeringen är att provet skall genomföras – på ett smittsäkert sätt – med halverat antal deltagare. Universitetet kommer att göra det vi är ålagda. Sedan kan vi bara hoppas att detta inte leder till ökad smittspridning.

Förra veckan hade universitetsstyrelsen sitt årliga strategiinternat och styrelsemöte. En stor del av tiden upptogs naturligtvis av diskussioner om RHS framtida utveckling. Mer information om styrelsebeslut och det nya utvecklingsprojektet för RHS som baseras på konceptet ”Grythyttan och Örebro – noder i ett gastronomiskt kunskapssystem” finns att läsa på vår hemsida. Förhoppningsvis kan många av de som engagerat sig nu också mer konkret bidra till den framtida utvecklingen av RHS och närliggande verksamheter. Vi har redan fått mycket konstruktiva förslag från Hällefors kommuns ledning. Jag har fullt förtroende för att ledningarna för RHS och för ENT-fakulteten, med starkt stöd från utvecklingsprojektet, kommer att kunna säkerställa en god framtid för RHS.

Ni har tidigare kunnat läsa om universitetets goda resultat i både THE och Shanghai-rankningarna. Dessa bygger på ett antal olika bedömningskriterier där vi kommer särskilt väl ut vad gäller citeringar (bibliometri). Under 2020 har vi nu för första gången också kommit med i den så kallade Leiden-rankningen som uteslutande bygger på bibliometri. Denna bibliometriska bedömning är betydligt mer krävande än i de övriga rankningarna. Man blir också utvald att vara med utifrån strikta publiceringskriterier, så det här är lite extra roligt för universitetet.

Detta blogginlägg började skrivas den 15 september – den internationella FN-dagen för demokrati. En demokrati som i många delar av världen, även i Europa, är allvarligt hotad. Ett demokratiskt samhälle förutsätter fria medier och ett oberoende rättsväsende, men också framstående lärosäten, där både akademisk frihet och institutionell autonomi är säkrad. Universitetet stöder därför helhjärtat att regeringen nu föreslår ett tillägg i högskolelagen:        

För högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.

Regeringens förslagsmening inleddes egentligen med prepositionen I, men i universitetets remissvar har vi i likhet med andra lärosäten bytt ut i mot ordet för. Avsikten är att tydliggöra att det inte bara är universitet och högskolor som har ett ansvar för att säkerställa den akademiska friheten utan också staten och samhället i stort. Vi har all anledning att fortsätta att vara vaksamma mot alla typer av hot mot den akademiska frihet som är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle.

Rektor Johan Schnürer

Ps På tal om vaksamhet mot hot, pandemin är som sagt inte över – så håll avstånden, tvätta händerna och stanna hemma om ni känner symtom.