Forskar om att förebygga hot och våld inom psykiatrin

Veikko Pelto-Piri tittar in i kameran.

Veikko Pelto-Piri ska arbeta med att införa och utvärdera programmet Safewards på psykiatriska avdelningar i regionen. Målet är att minska hot och våld inom psykiatrin.

Sjuksköterskor och skötare inom psykiatrin är några av de mest utsatta yrkesgrupperna för hot och våld på arbetsplatsen. Forskaren Veikko Pelto-Piri har fått 3,6 miljoner från AFA försäkring för att införa och utvärdera programmet Safewards på psykiatriska heldygnsavdelningar.

– I projektet kommer vi undersöka möjligheter och hinder för att införa programmet Safewards. Det är 15 psykiatriska avdelningar som ingår i Region Örebro län, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm, säger Veikko Pelto-Piri, utredare på utvecklingsenheten inom psykiatri på Universitetssjukhuset Örebro, samt forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län.

Ska minska hot och våld

Safewards är ett brittiskt program som används internationellt för att minska hot och våldshändelser. Det finns på åtta språk och tanken är att det framöver ska översättas och anpassas till svenska förhållanden. Programmet tillåter personal och patienter att vara medskapare i processen.

– Tanken är att programmet ska bidra till att göra miljön inom heldygnsvården säkrare och tryggare för både de anställda och patienterna. Safewards omfattar sex områden där personal och ledning kan förebygga och hantera hot och våld. Just nu pågår ett utvecklingssamarbete inom psykiatrin. Inom Region Örebro län har ett införande av insats att trappa ner konflikter startat, säger Veikko Pelto-Piri.

Han har haft ett intresse för arbetsmiljöfrågor väldigt länge och under förra året arbetade han med Social Impact Lab på Örebro universitet med sociala innovationen Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård. ”Safewards på svenska” ingår i det konceptet.

Intervjuer med vårdpersonal, chefer och patienter

– Forskningsprojektet beräknas innehålla fem delstudier. De kommer att ha olika fokus och i den första studien är fokus på personalen. Men intervjuer kommer även att göras med chefer och patienter i de andra studierna och totalt kommer minst 60 personer att intervjuas, säger Veikko Pelto-Piri.

Det tar ungefär två år att införa programmet. I dagsläget är det två avdelningar inom Västra Götalandsregionen som infört Safewards och deras egna uppföljningar pekar på goda resultat.

Text & foto: Elin Abelson