This page in English

Veikko Pelto-Piri

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Veikko Pelto-Piri
Forskningsämne

Om Veikko Pelto-Piri

Veikko Pelto-Piri är medicin doktor och socionom. Han arbetar som utredare på Region Örebro län, Område psykiatri  samt är forskningshandledare på Universitetssjukhusets forskningscentrum.

Forskning

Hans forskning handlar främst om psykiatrisk heldygnsvård. Pågående projekt syftar till att utvärdera implementering av Safewards, ett evidensbaserat program för att förebygga hot och våld.

Veikko Pelto-Piri forskar också om frågor som etik, informellt tvång samt hot och våld.

Undervisning och uppdrag

Veikko Pelto-Piri föreläser ofta för personal i Sverige om etik, hot och våld samt Safewards. Han handleder uppsatser och leder basgrupper på läkarprogrammet vid Örebro universitet. På Område psykiatri ansvara han bland annat för utbildningen Svåra möten, en tvådagars utbildning för personalen i psykiatri när det gäller prevention och hanteringen av hot och våld.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Pelto-Piri, V. , Hylén, U. & Kjellin, L. (2020). Informellt tvång mot patienter – reflektioner över former och användning: En intervjustudie med psykiatripersonal. Socialvetenskaplig tidskrift, 27 (1), 71-90.
Pelto-Piri, V. , Kjellin, L. , Hylén, U. , Valenti, E. & Priebe, S. (2019). Different forms of informal coercion in psychiatry: a qualitative study. BMC Research Notes, 12 (1).
Pelto-Piri, V. , Wallsten, T. , Hylén, U. , Nikban, I. & Kjellin, L. (2019). Feeling safe or unsafe in psychiatric inpatient care, a hospital-based qualitative interview study with inpatients in Sweden. International Journal of Mental Health Systems, 13.
Hylén, U. , Engström, I. , Engström, K. , Pelto-Piri, V. & Anderzen-Carlsson, A. (2019). Providing Good Care in the Shadow of Violence: An Interview Study with Nursing Staff and Ward Managers in Psychiatric Inpatient Care in Sweden. Issues in Mental Health Nursing, 40 (2), 148-157.
Hylén, U. , Kjellin, L. , Pelto-Piri, V. & Warg, L. (2018). Psychosocial work environment within psychiatric inpatient care in Sweden: Violence, stress, and value incongruence among nursing staff. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (3), 1086-1098.
Valenti, E. , Banks, C. , Calcedo-Barba, A. , Bensimon, C. M. , Hoffmann, K. , Pelto-Piri, V. , Jurin, T. , Marquez Mendoza, O. & et al. (2015). Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50 (8), 1297-1308.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pelto-Piri, V. (2015). Ethical considerations in psychiatric inpatient care: The ethical landscape in everyday practice as described by staff. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Kjellin, L. , Pelto-Piri, V. & Wallsten, T. (2020). Etik i praktiken: Reflektioner kring informellt tvång och situationer med hot och våld i psykiatrin. Konferensbidrag vid Svenska Psykiatrikongressen 2020, Göteborg, 11-13 Mars, 2020..
Pelto-Piri, V. & Kjellin, L. (2019). Social inclusion and prevention of violence: Patients’, staff members’ and ward managers’ descriptions of meetings in psychiatric inpatient care in Sweden. Konferensbidrag vid European Congress on Violence in Clinical Psychiatry 2019, Oslo, Norway, 24-26 October, 2019.
Pelto-Piri, V. & Wetterling, J. (2019). Values and the cultural heritage of psychiatry: From paternalism to social inclusion in meetings with the patient in psychiatric inpatient settings in Sweden. Konferensbidrag vid The material and immaterial heritage of psychiatry 2019, Gothenburg, Sweden, 11-12 June, 2019.
Pelto-Piri, V. , Hylén, U. , Wallsten, T. , Nikban, I. & Kjellin, L. (2018). To feel safe or unsafe at a psychiatric ward: Experiences reported by 17 patients. I: Abstract Book. Konferensbidrag vid ECAME Annual Conference, Amsterdam, The Netherlands, September 6-8, 2018.
Kjellin, L. , Warg, L. & Pelto-Piri, V. (2017). Violence and threats of violence in Swedish inpatient care: A Critical Incidence Technique analysis. Konferensbidrag vid 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Creating collaborative care: a multi-partnership approach”, Dublin, Ireland, 26-28 October, 2017.
Pelto-Piri, V. , Engström, K. , Warg, L. , Kjellin, L. & Engström, I. (2016). Staff views on prevention and management of violence at institutions: Aspects of values and safety in encounters with young clients and patients. Konferensbidrag vid 6th European Conference for Social Work Research. ”Reflective social work practices in contemporary societies: crossed dialogues and new pathways between praxis and research”, March 30- April 1, 2016, Lisbon, Portugal..
Pelto-Piri, V. (2015). Current clinical ethics support activities in mental health care: Report from Sweden. Konferensbidrag vid Ethical challenges, in mental health care, clinical ethics support and the role of the family. An international Conference, 5 June 2015, Oslo University, Oslo, Norway.
Kjellin, L. , Törnqvist, S. , Warg, L. & Pelto-Piri, V. (2015). Incidences of violence in psychiatric inpatient care as described by staff. Konferensbidrag vid 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Advancing knowledge – Transforming Practice”, Copenhagen, Denmark, 22-24 October, 2015..
Hylén, U. , Engström, K. , Pelto-Piri, V. , Kjellin, L. & Warg, L. (2015). Violence prevention and organisational values: Views from management and staff in three types of psychiatric inpatient care. Konferensbidrag vid 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Advancing knowledge – Transforming Practice”, Copenhagen, Denmark, 22-24 October 2015..
Pelto-Piri, V. (2014). Ethical Diaries in Psychiatry. Konferensbidrag vid Symposium: Clinical Ethics in Psychiatry, VU University. Amsterdam, Netherlands, 20 june, 2014.
Pelto-Piri, V. , Engström, I. , Warg, L. & Kjellin, L. (2014). Prevention of violence in psychiatric inpatient care: aspects of ethics and safety in patient and staff encounters. “The patients voice”. Konferensbidrag vid 10th International conference for clinical ethics consultation. Paris 24-26 april, 2014, Paris, France..
Pelto-Piri, V. (2013). Etiska dagböcker i forskning och praktik. Konferensbidrag vid Nordisk etikk konferanse Universitetet i Oslo, 7-8 march 2013, Oslo, Norway.
Pelto-Piri, V. , Kjellin, L. & Engström, I. (2013). Motiv för tvångsvård i barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Konferensbidrag vid Nordisk etikk konferanse, Universitetet i Oslo, 7-8 march 2013, Oslo, Norway..
Kjellin, L. & Pelto-Piri, V. (2013). Prevention of violence in psychiatric inpatient care: aspects of ethics and safety in encounters with patients. Konferensbidrag vid 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Ghent, Belgien, 23-26 October, 2013..

Manuskript

Rapporter

Pelto-Piri, V. , Engström, K. & Engström, I. (2017). Hantering av hot och våld: Personalens syn på etik, bemötande och säkerhet i mötet med ungdomar på institutioner. Stockholm, Sweden: Statens institutionsstyrelse, SiS (Institutionsvård i Fokus 12).