This page in English

Veikko Pelto-Piri

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Veikko Pelto-Piri
Forskningsämne

Om Veikko Pelto-Piri

Veikko Pelto-Piri är medicin doktor och socionom. Han arbetar som utredare på Region Örebro län, Område psykiatri  samt är forskningshandledare på Universitetssjukhusets forskningscentrum.

Forskning

Hans forskning handlar främst om psykiatrisk heldygnsvård. Pågående projekt syftar till att utvärdera implementering av Safewards, ett evidensbaserat program för att förebygga hot och våld.

Veikko Pelto-Piri forskar också om frågor som etik, informellt tvång samt hot och våld.

Undervisning och uppdrag

Veikko Pelto-Piri föreläser ofta för personal i Sverige om etik, hot och våld samt Safewards. Han handleder uppsatser och leder basgrupper på läkarprogrammet vid Örebro universitet. På Område psykiatri ansvara han bland annat för utbildningen Svåra möten, en tvådagars utbildning för personalen i psykiatri när det gäller prevention och hanteringen av hot och våld.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter