Forskare i 30 länder undersöker hur vi mår i corona-tider

Malin Anniko

Malin Anniko

Nu vill forskare ta reda på hur människors psykiska hälsa påverkas av corona-pandemin.
– Jag tycker att det är viktigt att Sverige är med. Vi sticker ut på flera sätt, säger Malin Anniko, forskare i psykologi vid Örebro universitet och ansvarig för den svenska delen.

Malin Anniko är en av postdoktorerna inom satsningen på Mat och hälsa.

– I Sverige har vi en stor tilltro till myndigheter och det kan förklara varför vi behöver färre restriktioner. Det kan också göra att människor mår bättre och skapa ett lugn eftersom man litar på strategin.

Studien leds av forskare i Spanien och Kanada. Med start i mars har forskare samlat in svar från mellan 300 och 500 personer i varje land. Malin Anniko blev klar med den första delen av den svenska insamlingen i förra veckan.

Forskarna ber människor svara på tre enkäter. Den första strax efter att nya åtgärder har införts. Andra enkäten görs när allt återgår till det normala och den tredje två månader senare.

Effektiva strategier

– Vi vill ta reda på vilka psykologiska konsekvenser den pågående pandemin har och vilka strategier för att hantera situationen som är mest effektiva, säger Malin Anniko.

Det är fokus på existentiell psykologi och frågorna sträcker sig från hur krisen påverkar vardagslivet och ekonomin till attityder, känslor och tankar. Det handlar till exempel om livet känns meningsfullt, om det går att skämta och slappna av – trots allt.

– Vi har sällan kontroll i större kriser och människor hanterar det på olika sätt. Det kan skapa stress men det kan också vara så att det skapar acceptans för att det är som det är, avslutar Malin Anniko.

Text och foto: Linda Harradine