Distansundervisningen fortsätter – till mars 2021

Massor av tomma gröna stolar i den stora Aula Nova. I förgrunden syns en öde scen och en tom talarstol.

Den stora Aula Nova med 524 platser är en av de föreläsningssalar som nu står tom medan undervisningen sker på distans.

Det blir fortsatt distansundervisning vid Örebro universitet.
Nu planerar lärosätet för att i största möjliga mån undervisa digitalt till och med den 28 mars 2021.

I början av november införde Folkhälsomyndigheten nya lokala råd för Örebro län. Direkt efter det fattade Örebro universitet beslut om att stänga ner stora delar av campus. Undervisningen är nu digital och de flesta lärosalar har de senaste veckorna stått tomma.

Nu förlängs perioden med distansundervisning. Från och med den 25 november 2020 till och med den 28 mars 2021 kommer undervisningen framförallt att ske digitalt.

– Vi vill kunna ge vår personal och våra studenter en bättre möjlighet att planera. Därför tar vi det här beslutet redan nu, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Följer smittläget noga

Viss undervisning, som till exempel lektioner som kräver tillgång till ett laboratorium, kan genomföras efter särskilt tillstånd från prefekt. Då krävs dock att säkerhetsregler följs för att förhindra smittspridning.

Även för examinationer är huvudregeln att de görs digitalt och på distans. I vissa fall kan prefekt besluta om undantag. Det gäller till exempel för konstnärliga examinationer, laborationer eller tentamen som av rättssäkerhetsskäl behöver genomföras på campus. Då ska examinationen genomföras med särskilda säkerhetsåtgärder för att hindra smittspridning.

Under året har universitetet följt smittläget noggrant och anpassat undervisningen efter det. Redan den 13 mars inleddes den första perioden med undervisningen nästan enbart på distans.

”Måste ta vårt ansvar”

När smittan dämpades under sommaren fattades nya beslut och vid höstterminsstarten genomfördes en försiktig öppning av campus. Då blandades distansundervisning och undervisning på campus under en period. Framförallt var det då de som var nya på universitet som fick komma till campus, för att få en chans att lära sig studera på universitet och komma in i ett socialt sammanhang.

– När läget nu är allvarligt igen måste vi ta vårt ansvar för att hindra smittspridning och fortsätta med undervisning på distans, säger Johan Schnürer.

All personal vid lärosätet uppmanas också att fortsätta att arbeta hemifrån.

Text och foto: Jesper Mattsson