This page in English

Distansundervisning införs efter snabb spridning av corona i länet

Örebro universitet exteriört - Novahuset.

Örebro universitet övergår nu i största möjliga mån till undervisning och examination på distans.
Orsaken är den mycket snabba ökningen av covid-19 i Örebro län.
– Vi ser just nu en oroväckande snabb smittspridning. Vi på universitetet måste göra vårt för att hjälpa till med att begränsa den, säger rektor Johan Schnürer.

Direkt efter Folkhälsomyndighetens besked om nya lokala råd för Örebro län kallades universitetets centrala krisledning in.

Örebro universitetet genomför nu en snabb omställning. Under de närmaste veckorna kommer undervisningen att ske på distans i största möjliga utsträckning. Vissa undantag kommer att kunna beviljas, till exempel för laborationer som inte kan genomföras på annat sätt än i särskilda salar.

Redan idag sker stora delar av undervisningen på distans, men nu kommer ännu fler att få sin undervisning via datorn.

–  Vi gör som i våras och går över till distansundervisning så långt det är möjligt, säger Johan Schnürer.

Även tentamen kommer till största delen att genomföras på distans den närmaste tiden, om det inte finns särskilda skäl för att genomföra en salstentamen. Det kan till exempel handla om att det krävs för att examinationen ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt. Då finns en möjlighet för prefekt att besluta om undantag. När en salstentamen genomförs sker det enligt universitetets nya skärpta regler. 

För andra slags examinationer som måste göras på campus, som praktiska övningar eller konstnärliga examinationer, ska särskilda säkerhetsåtgärder genomföras för att hindra smittspridning.

Redan idag arbetar många i universitetets personal hemifrån. Nu kommer fler att göra det.

– Vi uppmanar alla som kan att arbeta hemifrån den närmaste tiden och studenterna att undvika att vistas på campus om man inte är schemalagd att göra det, säger Johan Schnürer.

Även Örebro studentkår inför nya åtgärder för att hjälpa till att minska smittspridningen. All fysisk verksamhet hos kåren kommer nu att ske digitalt. Det handlar om kårsektionsrum, studiefrämjande aktiviteter, marknadsföring, möten samt upplärningar och överlämningar.

Besluten gäller i första hand till och med den 24 november, men kan förlängas.

Text och foto: Jesper Mattsson

Fakta: De lokala råden för Örebro län

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.
  • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.