Han ska skydda känslig data

Marcus Gerdin sitter utomhus på campus.

Snart tar Marcus Gerdin examen från det internationella masterprogrammet i informatik.

Han är nu utbildad för att skydda känslig data.

– Vi är först ut från masterprogrammet i Örebro och är därmed unika med en kompetens som behövs i samhället, säger han.

När Marcus Gerdin tog examen från systemvetenskapliga programmet kände han att han inte var klar med studierna. Därför valde han att plugga vidare på det nya masterprogrammet i informatik, inriktning ledning och styrning av informationssäkerhet.

– När jag sökte programmet var det mycket snack i media om informationssäkerhet, så det kändes helt rätt att vidareutbilda mig inom det, säger han.

– Jag ångrar inte den sekund. Det här har varit den roligaste tiden på universitetet, jag är nöjd med min utbildning och har lärt mig massor.  

Han berömmer lärarna, som har hög kompetens och alltid finns där för att svara på studenternas frågor. Men förväntningarna har även varit höga på studenterna.

– Jobbet ska vara gjort innan föreläsningarna. Vi förväntas vara pålästa så att vi kan föra diskussioner och fördjupa sig inom olika områden. 

Under utbildningen har han fått lära sig hur man ska tänka, agera och jobba proaktivt med att skydda data och känslig information. Studenterna har fått lära sig riskanalys, lagar och regler, tekniska aspekter, om organisation och människan och hur man ställer krav på informationssäkerhet.

– Programmet har inte varit supertekniskt utan fokus har varit på människan. Hur man ska arbeta med den mänskliga faktorn kring informationssäkerhet, säger han.

En viktig del har varit att lära sig hur man kan arbeta för att få ledning och chefer att förstå hur viktig informationssäkerhet är för en arbetsplats. Alla system måste ta hänsyn till människan och gå i linje med medarbetarnas arbetsuppgifter. Genom olika informationssäkerhetsteorier har Marcus Gerdin lärt sig att en policy om informationssäkerhet på arbetsplatsen är en grundpelare.

– Hur ska vi till exempel få medarbetarna att inte klicka på så kallade fishingmail där syftet är att lura till sig en annan persons kreditkortsnummer, lösenord eller annan känslig information?

Utbildningen är ett internationellt masterprogram vilket innebär att flera av hans kurskamrater är internationella och hela undervisningen bedrivs på engelska.

– Det är grymt att plugga på en internationell master. Vi har olika perspektiv om vad som är rätt och fel kring övervakning och data. Det har varit väldigt intressant att höra hur informationssäkerhet fungerar i andra länder, säger Marcus Gerdin.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat