Helena Söderström ny vd för Neurolearn: ”Stor potential”

Helena Söderström tittar in i kameran.

Helena Söderström tror att AI-tekniken kan skapa tillväxt, ökad effektivitet och komma till nytta i samhället.

Neurolearn AB, som startats av forskare vid Örebro universitet och som hjälper företag att utveckla sina verksamheter med hjälp av AI, rekryterar Helena Söderström som vd. Helena har tidigare arbetat som globalt ansvarig för produktledning och marknadsföring inom Seco Tools samt ansvarig för försäljning och marknadsföring på lokala affärsenheter på ABB.
– Vi tror att AI-teknologin, rätt använd, ger oss möjligheter att göra gott för både samhälle och individ, säger Helena Söderström.

Vid Örebro universitets forskningsmiljö Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, bedrivs framstående forskning inom olika AI-teknologier, som maskininlärning och djup maskininlärning (deep learning).

Företaget Neurolearn AB startades av två av forskarna vid AASS; Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, och Martin Längkvist, forskare inom datavetenskap. Verksamheten går ut på att ge företag mer affärsvärde med hjälp av metoder och tekniker baserade på maskininlärning och deep learning.

Neurolearn AB stöttas av Oru Innovation, som är en del av Örebro universitet Holding AB, och har även fått medel från Vinnova för att vidareutveckla sitt koncept.

Nu står det klart att Helena Söderström går in som vd i Neurolearn.

– Det är med glädje vi tar nästa steg i Neurolearns utveckling genom att anställa Helena Söderström, som har en lång erfarenhet av att konceptutveckla lösningar i nära relation med kunder och leverantörer. Helena Söderström är en del av Neurolearns strategi att ta AI-relaterade funktioner till att bli värdeskapande lösningar för våra kunder och samhället, säger Hans Sollerman, som är styrelseordförande i Neurolearn AB.

Samhället står inför teknologiskt språng

Hans Sollerman menar att samhället just nu står inför ett teknologiskt språng, där flera olika teknologier kommer att skapa förutsättningar för nya sätt att hantera, analysera och visualisera information. Det kommer i sin tur göra det möjligt för människor att fatta bättre beslut och i förlängningen skapa ett bättre samhälle.

– Neurolearn kommer vara en del i den nya miljö som växer fram, driven av den förtätning som sker genom globaliseringens olika teknologiska verktyg och samhällets och marknadens förväntningar på bättre lösningar för att kunna hantera vår framtida utmaningar. Vi kan inte finna någon bättre person än Helena Söderström att driva Neurolearn vidare in i nästa tillväxtfas, säger Hans Sollerman.

Helena Söderström har en master i internationell ekonomi från Lunds universitet, samt ett Certificate i Management från Henley Management College. Efter studierna och ABB:s traineeprogram har hon haft en rad chefsroller inom framför allt försäljning, marknadsföring och produktledning. På ABB arbetade Helena även som interkonsult ett antal år med stöd till ledningsgrupper inom strategi- och affärsutveckling samt utveckling av produktledningsfunktionen inom ett flertal divisioner globalt.

"Imponerad av teamets spetskompetens inom AI"

Senast kommer Helena Söderström från Seco Tools där hon var globalt ansvarig för portföljstyrning, produktledning, prissättning och marknadsföring. Affärsutveckling och förändringsledning har varit den röda tråden genom karriären liksom ett ledarskap som bygger på inkluderande samarbete och tydlig kommunikation.

– Det känns väldigt inspirerande att få vara en del i Neurolearns spännande resa. Jag är grymt imponerad av teamets spetskompetens inom AI och så kallad djup maskininlärning och av vilka enorma möjligheter som kan skapas genom att hantera data och information på nya sätt. Jag ser en stor potential i att hjälpa företag att förstå hur dessa nya teknologier kan tillämpas för att skapa tillväxt, ökad effektivitet och nytta för såväl människa som samhället vi lever i, säger Helena Söderström.

Text: Jesper Eriksson