”Hög kvalitet” på ämnen i lärarutbildningen visar UKÄ-granskning – nu ska matematiken stärkas

Lärarstudenter

Fyra av fem ämnen i ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet får omdömet hög kvalitet, medan matematik får ifrågasatt kvalitet. Det visar en nationell utvärdering som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort av utbildningarna vid 27 universitet och högskolor.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet som visar att vår ämneslärarutbildning håller hög kvalitet. Vårt främsta mål nu är att stärka utbildningen i matematik, säger Thomas Denk, dekan med övergripande ansvar för lärarutbildningarna på Örebro universitet.

Av de granskade ämnena finns fem vid Örebro universitet: samhällskunskap, svenska, musik, matematik samt idrott och hälsa. Granskningen omfattar även utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, den del av utbildningen som är gemensam för hela ämneslärarprogrammet.

Granskningen är uppdelad i olika områden. Alla ämnen – inklusive matematik –och den utbildningsvetenskapliga kärnan,  uppfyller kraven på att ha tillräckligt med kvalificerade lärare med vetenskaplig kompetens och god kunskap om läraryrket.

Positivt för studenterna

Studenternas möjlighet att påverka utbildningen bedöms också positivt, och detta gäller även att de förbereds för ett arbetsliv i förändring. Dessutom har alla utbildningarna goda kontakter med skolor och samhället i övrigt.

– Detta är viktiga förutsättningar för att erbjuda en bra utbildning med hög kvalitet. Men också avgörande för att kunna utveckla utbildningen inför framtiden. Vi har därför bra förutsättningar för att stärka utbildningen i matematik, säger Thomas Denk.

Örebro universitet får ”ifrågasatt kvalitet” för ämnet matematik. Samma omdöme får 13 av sammanlagt 22 matematikutbildningar i landet.  Därmed är matematik det ämne som klarar sig näst sämst i UKÄ:s utvärdering.

"Ger en bättre utbildning"

Kritiken av matematiken på Örebro universitet rör delar av utbildningens innehåll, bland annat kritiserar UKÄ examinationen av studenternas förmåga att undervisa. UKÄ skriver att det inte räcker med att examinera studenternas prestationer under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, utan att de även borde bedömas i denna förmåga under kurser på campus. Örebro universitet har nu ett år på sig att rätta till bristerna inom ämnet matematik .

– Utvärderingen har identifierat några delar som behöver förbättras och detta tar vi till oss. Det är viktiga åtgärder som kommer att ge en bättre utbildning, men de är också avgränsade. Vi är därför optimistiska inför det kommande arbetet, säger Thomas Denk.

Ämnet svenska vid Örebro universitet får ”hög kvalitet” i granskningen. Knappt hälften av landets ämneslärarutbildningar delar det omdömet. Hela 15 universitet och högskolor fick omdömet ifrågasatt kvalitet.

Text: Maria Elisson
Foto: Anders Nordquist

UKÄ har utvärderat 103 utbildningar och av dessa får 59 omdömet hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet.

Vid Örebro universitet finns ämneslärarutbildning för gymnasieskolan och programmet är uppdelat i fasta kombinationer av två ämnen, till exempel samhällskunskap och historia.

Förutom de granskade ämnena finns på Örebro universitet också historia, engelska och biologi på ämneslärarprogrammet.

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9 ingår i granskningen men den utbildningen finns inte i Örebro.

Det UKÄ granskat är de kurser som ingår i ämneslärarutbildningen, inte övriga kurser inom dessa ämnen