Lärarutbildning vid Örebro universitet

Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Vill du fördjupa dig i två ämnen och sedan föra vidare dina kunskaper till elever i gymnasieskolan? Då är ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan rätt utbildning för dig. I programmet läser du både de ämnen som du ska undervisa i och förbereds för yrket som ämneslärare.

Ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet är ett program med flera inriktningar. Varje inriktning består av två ämnen, där du varvar mellan två ämnesstudier. Du läser ett förstaämne och ett andraämne. Förstaämnet är alltid det som kommer först i namnet på programmet. Exempelvis så är idrott och hälsa förstaämne i, ”Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Idrott och hälsa, Matematik, 300 hp”.

Ditt förstaämne omfattar 120 högskolepoäng (hp) eller fyra terminer heltidsstudier. Ditt andraämne omfattar 90 hp eller tre terminer heltidsstudier. I ämnesstudierna lär du dig hur du undervisar i respektive ämne och får en fördjupad kunskap.

Ämneslärarprogrammet innehåller praktiskt lärande eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Redan första terminen är du ute på VFU i fem veckor för att testa på ditt framtida yrke. Under hela utbildningen läser du 30 hp VFU där du får testa dina kunskaper praktiskt ute på skolor. All VFU sker under handledning och ger dig möjlighet att lära av redan yrkesverksamma lärare.

På Ämneslärarprogrammet läser du även kurser i utbildningsvetenskaplig kärna. Dessa kurser behandlar bland annat:

  • utveckling och lärande
  • sociala relationer och konflikthantering
  • specialpedagogiska frågor
  • bedömning och betygsättning

Arbetsmarknad och karriär

Arbetsmarknaden för en ämneslärare med inriktning gymnasieskolan ser mycket bra ut. Enligt både Skolverket och Arbetsförmedlingen kommer behovet av legitimerade lärare vara stor. Med en examen från Ämneslärarprogrammet från Örebro universitet kan du dessutom arbeta både i gymnasieskolan och på högstadiet.

Du har också möjlighet att avancera i din karriär till förstelärare eller lektor. Som förstalärare kan du få extraansvar utöver undervisning. Du kan ha huvudansvar för ett ämne, coacha nya lärare och bedriva utveckling. Lektor kan du bli med en examen på forskarnivå. Som lektor kan du vara med i forskningsprojekt och vara länken mellan universitetet och skolan.

FAQ Ämneslärarprogrammet

Det beror helt på hur många som söker till programmet, vilket kan variera från år till år. Statistik från tidigare antagningsomgångar kan du hitta på uhr.se/statistik. Där kan du se antagningspoäng och övrig information.

I dagsläget kan du endast söka till en fast ämneskombination om två ämnen vid Örebro universitet.

Nej, under utbildningen kan du inte byta ämnen. Då måste du ansöka igen via antagning.se till den inriktning/ämneskombination som du i så fall vill byta till.

Du kan inte kombinera ämnen hur du vill. Ämneskombinationerna är fasta och består av ett förstaämne om 120 hp (fyra terminer) och ett andraämne 90 hp (tre terminer)

Nej, Örebro universitet fördelar platserna inom de avtalsområden som finns. Detta är för att din utbildning ska hålla god kvalitet. Din handledare på en avtalsskola har deltagit i en handledarutbildning och är väl insatt i ditt programupplägg.

Att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen utanför universitetets avtalsområde sker endast i undantagsfall och det måste finnas särskilda skäl.

För att byta lärosäte måste du söka utbildningen via antagning.se när ansökningsperioden är öppen. När du sedan blivit antagen har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande om det finns likheter av utbildningarna. Du måste själv jämföra de utbildningsplaner och kursplaner som är relevanta för utbildningarna och påvisa vad som är likvärdigt.

Utbildningar som leder fram till samma examen har ofta olika struktur vid olika lärosäten. Att du läst termin 1-3 av ett program vid ett tidigare lärosäte, innebär inte att du per automatik har möjlighet att börja på termin 4 på det nya.

Det finns möjlighet att pausa sina studier och det finns två alternativ. Om det finns särskilda skäl kan du få fortsätta dina studier efter ett studieuppehåll och behålla din platsgaranti. Dessa skäl kan vara sociala, medicinska eller handla om till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag.

Om du inte har ovan angivna skäl kan du ändå pausa studierna men i så fall återkomma i mån av plats. Vi ser då över om plats finns och om så blir fallet har du återfått din platsgaranti inom programmet.

Du måste klara alla kurser och dess högskolepoäng för att få ut din examen och lärarlegitimation på sikt. Det finns även behörighetskrav du måste uppfylla mellan kurserna i programmet för att komma vidare i dina studier under pågående utbildning.

Du kan alltid läsa till kurser i ett undervisningsämne och på det sättet utöka din behörighet med ytterligare ett eller flera ämnen. Det finns då en tabell hur mycket du måste läsa på Skolverkets hemsida. Det kan handla om 45-120 högskolepoäng beroende på ämne och årskurs. Men inom programmet kan du inte lägga till ett tredjeämne.

Nej, våra ämneslärarprogram är på heltid och campusförlagda. De ges inte på halvfart eller distans.

 

Nej, vi erbjuder endast antagning till en hösttermin då du söker mellan 15 mars och 15 april via antagning.se

Ja med en examen från ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet så blir du även behörig att undervisa i grundskolan årskurs 7-9 i de ämnen du läst.

Du har alltid rätt till tre tillfällen: ett ordinarie, en omexamination och ytterligare ett tillfälle.