Hon gör praktik under pandemin: "Man ser verkligheten på ett annat sätt"

Sjuksköterskestudenten Vicky Alverland i sjukhuskläder och en bild på USÖ.

Det finns tydliga rutiner som följs när en patient misstänks vara smittad av covid-19, berättar Vicky Alverland.

Oron för covid-19 är ständigt närvarande. Men sjuksköterskestudenten Vicky Alverland tvekar inte att gå ut på praktik inom vården.
– Det finns tydliga rutiner och skyddsutrustning. Jag känner mig faktiskt tryggare i sjukhusmiljön än när jag går och handlar, säger hon.

Vicky Alverland läser sista terminen på Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet och har under hösten gjort fem veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på kirurgavdelningen 39:an på Universitetssjukhuset i Örebro. Tillsammans med en sjuksköterska fick hon leda omvårdnadsarbetet och till exempel jobba med att delegera uppgifter till undersköterskor och samverka med andra yrkesroller som läkare, dietister, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

– Det är först under praktiken som vi kan applicera våra teoretiska kunskaper på verkligheten. Man lär sig att veta när och hur man ska göra vad och ser verkligheten på ett helt annat sätt. Allt går inte att läsa sig till, man behöver jobba upp sin erfarenhet och sin kompetens för att till exempel veta hur man samverkar med de olika professionerna och hur man pratar med människor.

Smitta på avdelningen

Även om smittspridningen av coronaviruset var lugnare under början av hösten, märktes spänningen av den pågående pandemin tydligt.

– Det fanns smitta på avdelningen när jag var där och man gjorde tester på de patienter som hade symptom, berättar Vicky Alverland.

När smittan misstänktes vidtogs en rad åtgärder för att hindra smittspridning på avdelningen.

– Det fanns väldigt tydliga rutiner. Den smittade isolerades i enkelsal och antalet personer ur personalen som fick gå in dit begränsades. De hade skyddsmaterial som heltäckande rockar, visir, handskar och munskydd.

Hur oroliga var ni som jobbade på avdelningen?
– De som jobbar inom sjukvården är så rutinerade och även om det här handlar om en ny smitta så upplevde jag att de kände sig trygga med de riktlinjer som finns. De är ju vana vid andra virussmittor, som till exempel vinterkräksjuka och blodsmitta.

En stor utmaning var att få personalen att räcka till när många behövde vabba eller vara hemma även vid lätta förkylningssymptom.

– Det märks hur skör vården är. Resurserna räcker inte om fem personer ur personalgruppen är sjuka. De som är på plats får jobba över och göra de andras jobb.

Ny praktikperiod före jul

Om ett par veckor går Vicky Alverland ut på nästa VFU-period. Då är det planerat att hon vara på Tullhuset, som är en rehab- och utredningsenhet som drivs av Örebro kommun.

– Det ska bli intressant att se hur den kommunala vården fungerar och hur samverkan mellan regionen och kommunen ser ut. När jag jobbade på kirurgen slussade vi patienter hit, så nu får jag en chans att se hur överflyttningarna fungerar i praktiken.

Hur tänker du kring risken att smittas av covid-19?
– Det är dubbla känslor. Jag ska ju snart ut i verkligheten och jag tror att det kommer att vara oundvikligt att komma i kontakt med covid-smitta. Just nu är jag framför allt orolig över att bli sjuk och missa praktiken, så att jag inte blir godkänd på kursen och kan ta examen i januari.

Hade du velat skjuta upp VFU:n?
– Nej, det går inte eftersom jag tar examen i januari. Det går inte heller att hoppa över VFU och tro att man kan ersätta den med teoretisk kunskap. Det är så viktigt att få den praktiska erfarenheten och man kan lika gärna bli smittad när man åker och handlar. Många gånger känner jag mig faktiskt tryggare på sjukhuset – där jag har sjukhuskläder och skyddsutrustning – än när jag går och handlar.

Många känner oro inför att gå ut på VFU just nu. Hur ser du på det?
– Jag vet att det har funnits kritik mot att både VFU och salstentor genomförs trots pandemin, men jag tycker att de som ansvarar för min utbildning har gjort allt de har kunnat för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt på distans. Jag är väldigt nöjd över att jag har kunnat fortsätta min utbildning, säger Vicky Alverland.

Viktigt att studenterna kan slutföra sina studier

Även Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef på Region Örebro län, menar att det är viktigt att studenter från Örebro universitet fortsätter att genomföra sina VFU-placeringar just nu.

– Vi har under hela våren och hösten försökt hålla igång VFU-utbildningen och det har gått bra hittills. Vi ser på studenterna på samma sätt som  på personal och vill att de ska vara i vården för att kunna slutföra sina studier och komma ut som till exempel färdiga läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker eller arbetsterapeuter. De behövs i vården, särskilt under pandemin.

Vad är dina tips för att studenterna ska kunna känna sig trygga under VFU:n?
– Ta reda på vilka riktlinjer och rekommendationer som gäller på den arbetsplats där du ska vara. Naturligtvis är det också viktigt att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten om handhygien, att hålla avstånd och att stanna hemma om man har symtom, säger Mats G Karlsson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat/Region Örebro län