Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Vill du ha ett meningsfullt, viktigt och roligt jobb där du möter människor i livets alla faser? Då ska du läsa Sjuksköterskeprogrammet hos oss. Det finns många spännande uppdrag som färdig sjuksköterska och du kan göra skillnad varje dag.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Som legitimerad sjuksköterska arbetar du med omvårdnad, undersökningar, behandlingar, information, handledning, forskning och utveckling, förebyggande arbete, samt planering och ledning. Det finns många områden och arbetsuppgifter att utvecklas och inspireras av.

Ditt huvudområde heter omvårdnadsvetenskap. Utöver det ingår medicin, samhälls- och beteendevetenskap. Du kommer att få ta del av föreläsningar, jobba med grupparbeten, seminarier och workshops. Färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är viktiga och lärorika delar i utbildningen. På Örebro universitet är den verksamhetsförlagda utbildningen fördelad inom hela Region Örebro län och i länets alla kommuner.

Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

När du läser till sjuksköterska får du en bred vårdutbildning och kan till exempel jobba med omvårdnad i patientnära arbete på sjukhus eller med förebyggande vård. Som sjuksköterska har du ansvar för olika behandlingar och undersökningar. Du har arbetsuppgifter som att informera och leda arbetet, handleda blivande kollegor (som du själv kommer att bli handledd under din egen VFU). Du kommer att möta människor i många olika situationer, i både glädje och sorg, människor som får svåra besked men också som blir friska och till exempel slipper långvarig smärta eller andra besvär.

Sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet innehåller all kunskap du behöver för att kunna ta ansvar för den sjukvård som sjuksköterskor bedriver. Utbildningen omfattar omvårdnadsvetenskap, medicin, samhälls- och beteendevetenskap. Du behöver också få tillfälle att träna dina kunskaper och det gör du på vårt träningscenter och på din VFU.

Det huvudsakliga vetenskapliga området för legitimerade sjuksköterskor är omvårdnadsvetenskap. När du är klar med din utbildning kan du söka din sjuksköterskelegitimation via Socialstyrelsen.

Efter din utbildning till legitimerad sjuksköterska finns många intressanta vidareutbildningar för att fördjupa dina kunskaper. Du kan bli specialistsjuksköterska inom många områden och du kan även välja att forska och utveckla vården vidare.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Vårterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 120

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Malin Karlberg Traav

Anmälningskod ORU-79018

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta på många olika arbetsplatser och med många olika arbetsuppgifter, till exempel på sjukhus, vårdcentral, inom kommunal vård, hos privata vårdgivare eller inom läkemedelsindustrin. Du kan också välja att läsa vidare och specialisera dig eller gå vidare till forskarutbildningen och utveckla vården. Det råder brist på sjuksköterskor på alla nivåer och du har goda möjligheter att få en intressant och spännande yrkeskarriär.

SCB statistik http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=sjuksk%C3%B6terska I den här länken kan du läsa om hur lönen för sjuksköterskor ser ut.

Emmy Hellgren

Det är skiftbyte på Infektionsavdelning 40 på USÖ och ännu ett arbetspass ska precis starta för Emmy Hellgren. När hon började var hennes plan att stanna på avdelningen ett år. Nu har det gått tre, och hon trivs väldigt bra.

– Här lär man sig lite om allt, och du träffar alla sorters patienter: barn, gamla, cancersjuka, njursjuka och de med psykiska problem. Alla kan få en infektion, säger Emmy Hellgren.

– Det bästa med jobbet är att man träffar en massa människor. Sedan finns det ingen bättre känsla än den glädje jag kan uppleva när jag ser en människa på stan eller i mataffären som lever tack vare den hjälp vi kunnat ge.

Arbetslag som stöttar

Tungt är det då å andra sidan när det inte går så bra, och en människa dör. I det läget är det skönt att ha ett bra arbetslag där de stöttar varandra. Det tycker Emmy det är på avdelningen. Hon uppskattar stämningen och teamkänslan på avdelningen, där alla pratar med varandra och hjälps åt.

– Jag gick samhällsvetenskapligt program på Karolinska gymnasiet. För mig var det smidigt på alla sätt och vis att läsa vidare på Örebro universitet. Jag kunde bo hemma och slippa ta studielån. Och jag var inte redo att flytta hemifrån då.

Första praktikperioden på utbildningen hamnade hon på intensivvårdsavdelningen, IVA, och fattade ingenting.

– Jag fick bland annat vara med om hjärtstopp, men jag kunde för lite för att härleda det jag var med om till någon kunskap. Det var en sak som vi tog upp i programrådet på utbildningen. Vi föreslog att de som inte jobbat inom vården tidigare skulle göra sina första praktikperioder på en medicinavdelning för att samla erfarenhet innan de kom till specialistavdelningar. Den förändringen är genomförd nu.

Hon beskriver sig själv som en social person som vill hjälpa andra. Hon vill även ha kontroll och ansvar, något hon upplever att hon får som sjuksköterska.

En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att utföra kontroller på patienterna, dela ut medicin och ge antibiotika. Hon får överlämningar om hur personerna på avdelningen mår och förväntas själv också hålla koll och föra informationen vidare. Och så får hon förstås delta i alla uppgifter på en avdelning med sjuka människor som behöver hjälp med mycket.

Bra med mycket praktik

– Jag är glad att det var mycket praktik på sjuksköterskeutbildningen, både korta och långa. Många kanske skulle tycka att de korta perioderna på två veckor inte kan ge något, men de innebar att vi fick se många olika avdelningar. Det tycker jag var jättebra.

Under utbildningen gillade hon praktikperioden på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen, PIVA, allra bäst. Hon jobbade extra där under studierna och fick sedan sitt första jobb efter utbildningen på just PIVA. Det gav henne chans att utvecklas i yrkesrollen på en plats där hon redan kunde rutinerna.

Det finns många utvecklingsområden som sjuksköterska och Emmy Hellgren är redan på gång med vidareutbildning. Hon läser till barnsjuksköterska på halvfart men målet är att fortsätta och bli ambulanssjuksköterska – precis som sin morbror.

Hennes bästa tips till de som funderar på att bli sjuksköterskor är att ta ett sommarjobb inom vården och testa, så att man vet vad man ger sig in på.

– Det är ett otroligt givande jobb och det behövs fler sjuksköterskor.

Text och bild: Cathrine Gustavsson

 

Om du har ett intresse för andra människor och även ett intresse för vård så kan du bli sjuksköterska. Det finns många olika inriktningar som du kan jobba med som legitimerad sjuksköterska, till exempel inom områden som ortopedi, kirurgi, medicin inom slutenvården. Du kan välja att jobba inom äldrevård eller inom primärvården, och du kan också läsa vidare för att bli specialistsjuksköterska.

Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre års heltidsstudier på universitetsnivå, du läser programmet inom hälsovetenskaper, med huvudområde omvårdnadsvetenskap. När du har läst de tre åren så kan du fördjupa dig vidare om du vill.

En sjuksköterska kan ha många och varierande arbetsuppgifter, huvudsakligen jobbar du med omvårdnad. Du får en vårdutbildning som är bred och ger dig möjlighet att jobba med olika uppgifter, det mest vanliga är att du vårdar sjuka människor på sjukhus, på vårdcentral, i kommunal vård eller i människors hem. Du utreder, behandlar, informerar, undervisar, stöttar, hjälper och möter människor i både sorg och glädje, helt enkelt ett givande, intressant och roligt jobb!

Det är stor brist på sjuksköterskor inom alla vårdens sektorer, och det finns många intressanta arbetstillfällen att välja bland. Du kan också jobba utomlands i viss mån. Lite olika regler och villkor gäller för olika länder och organisationer, men möjligheten finns absolut.

Lönen för sjuksköterskor varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

En del av din utbildningstid kommer att vara förlagd inom vården, på olika platser för att du ska kunna pröva dina kunskaper ”på riktigt”. Det innebär att du jobbar inom sjukvården tillsammans med en handledare som du sedan diskuterar och reflekterar med om hur det går för dig. Det här är förstås otroligt viktig tid för dig, det ger dig en möjlighet att känna efter om du vill sjuksköterska och tillika själv kunna se hur du kan skaffa dig de kunskaper som behövs för att kunna jobba självständigt som sjuksköterska. Du får vara del av ett arbetslag och jobbar samma tider och med samma uppgifter som dina blivande kollegor. Allt anpassat efter hur dina kunskaper fördjupas och du blir mer och mer kunnig.

Nej, att vara undersköterska är ett annat jobb, då läser du vårdutbildning på gymnasienivå och du saknar till exempel den fördjupade teoretiska delen som sjuksköterskeutbildningen ger. Det är en omställning att ha jobbat som undersköterska och att utbilda sig till sjuksköterska. Däremot kan det förstås kännas tryggt med en hemvan miljö och erfarenhet från sjukvård.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Cecilia Nord Sixtensson

Varför sökte du Sjuksköterskeprogrammet?
Jag har nog alltid vetat att det är sjuksköterska jag ska bli. Livet har bara tagit med mig på lite omvägar. Innan jag började studera jobbade jag som SOS-operatör och det var oerhört frustrerande att inte kunna se och känna patienten i verkligheten. Den frustrationen blev avgörande till att jag sökte sjuksköterskeprogrammet och jag har inte ångrat det en sekund. Det är också viktigt för mig att få ett arbete där arbetsuppgifterna kan variera väldigt vilket jag vet att sjuksköterskeyrket kan erbjuda. I och med att Örebro ligger nära min hemstad Nora så var det naturligt att välja Örebro universitet i första hand.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa såklart är att jag i slutändan får en yrkestitel jag kan vara stolt över. När man studerar till sjuksköterska så planerar man att göra skillnad för individer och man tar hela tiden människors lika värde i beaktning. Det måste väl anses som något av det viktigaste man kan göra? Att studera med likasinnade gör att man själv blir mer motiverad och alla nya kontakter man knyter hela tiden är av stort värde. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Välkomnande, utmanande och roligt!

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag är kanske inte den typiska studenten som är ung och i början av sitt arbetsliv. Jag sadlar om och har redan ett uppbyggt nätverk utanför skolan att luta mig tillbaka på. Men jag känner ändå att det finns alla möjligheter att engagera sig och vara med i olika aktiviteter både i och utanför skolan. Jag själv är till exempel programrådsrepresentant för jag vill vara med och påverka min utbildning. Finns viljan så finns möjligheten! 

Vad har du för framtidsplaner?
Min plan är att arbeta inom akutsjukvård, gärna både ambulans och akutmottagning. Det steget faller sig naturligt med min bakgrund inom SOS och jag vill vara där det händer. Jag har även tankar på att arbeta utomlands och som en förberedelse inför det ska jag söka stipendium för att skriva mitt examensarbete utomlands. 

Tips till blivande studenter?
Engagera dig! Gå med i Studentkåren och föreningar. Du får en given gemenskap och hjälp om du behöver det. Har du inte en så skaffa dig en cykel. Bra för miljön, du får din vardagsmotion och du kommer fram snabbare. Ta chansen att studera utomlands! Utbytesår, kortare resa för observationsstudier, möjlighet att skriva sitt examensarbete utomlands. Ja, massor av möjligheter finns som kommer vidga dina vyer och ge dig minnen för livet. Och sist men inte minst: Ha roligt!