Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Vill du ha ett meningsfullt jobb och vårda människor i livets alla faser? Då ska du läsa Sjuksköterskeprogrammet. Det är lätt att få jobb som sjuksköterska och om du vill läsa vidare finns det många olika vägar att gå.

Två kvinnliga sjuksköterskor undersöker en docka.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Som legitimerad sjuksköterska arbetar du med omvårdnad, undersökningar, behandlingar, information, handledning, forskning och utveckling, förebyggande arbete, samt planering och ledning. Det finns många områden och arbetsuppgifter att utvecklas och inspireras av.

Ditt huvudområde heter omvårdnadsvetenskap. Utöver det ingår medicin, samhälls- och beteendevetenskap. Du kommer att få ta del av föreläsningar, jobba med grupparbeten, seminarier och workshops. Färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är viktiga och lärorika delar i utbildningen. På Örebro universitet är den verksamhetsförlagda utbildningen fördelad inom hela Region Örebro län och i länets alla kommuner.

Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

När du läser till sjuksköterska får du en bred vårdutbildning och kan till exempel jobba med omvårdnad i patientnära arbete på sjukhus eller med förebyggande vård. Som sjuksköterska har du ansvar för olika behandlingar och undersökningar. Du har arbetsuppgifter som att informera och leda arbetet, handleda blivande kollegor (som du själv kommer att bli handledd under din egen VFU). Du kommer att möta människor i många olika situationer, i både glädje och sorg, människor som får svåra besked men också som blir friska och till exempel slipper långvarig smärta eller andra besvär.

Sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet innehåller all kunskap du behöver för att kunna ta ansvar för den sjukvård som sjuksköterskor bedriver. Utbildningen omfattar omvårdnadsvetenskap, medicin, samhälls- och beteendevetenskap. Du behöver också få tillfälle att träna dina kunskaper och det gör du på vårt träningscenter och på din VFU.

Det huvudsakliga vetenskapliga området för legitimerade sjuksköterskor är omvårdnadsvetenskap. När du är klar med din utbildning kan du söka din sjuksköterskelegitimation via Socialstyrelsen.

Efter din utbildning till legitimerad sjuksköterska finns många intressanta vidareutbildningar för att fördjupa dina kunskaper. Du kan bli specialistsjuksköterska inom många områden och du kan även välja att forska och utveckla vården vidare.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 120

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Malin Karlberg Traav

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta på många olika arbetsplatser och med många olika arbetsuppgifter, till exempel på sjukhus, vårdcentral, inom kommunal vård, hos privata vårdgivare eller inom läkemedelsindustrin. Du kan också välja att läsa vidare och specialisera dig eller gå vidare till forskarutbildningen och utveckla vården. Det råder brist på sjuksköterskor på alla nivåer och du har goda möjligheter att få en intressant och spännande yrkeskarriär.

SCB statistik http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=sjuksk%C3%B6terska I den här länken kan du läsa om hur lönen för sjuksköterskor ser ut.

Om du har ett intresse för andra människor och även ett intresse för vård så kan du bli sjuksköterska. Det finns många olika inriktningar som du kan jobba med som legitimerad sjuksköterska, till exempel inom områden som ortopedi, kirurgi, medicin inom slutenvården. Du kan välja att jobba inom äldrevård eller inom primärvården, och du kan också läsa vidare för att bli specialistsjuksköterska.

Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre års heltidsstudier på universitetsnivå, du läser programmet inom hälsovetenskaper, med huvudområde omvårdnadsvetenskap. När du har läst de tre åren så kan du fördjupa dig vidare om du vill.

En sjuksköterska kan ha många och varierande arbetsuppgifter, huvudsakligen jobbar du med omvårdnad. Du får en vårdutbildning som är bred och ger dig möjlighet att jobba med olika uppgifter, det mest vanliga är att du vårdar sjuka människor på sjukhus, på vårdcentral, i kommunal vård eller i människors hem. Du utreder, behandlar, informerar, undervisar, stöttar, hjälper och möter människor i både sorg och glädje, helt enkelt ett givande, intressant och roligt jobb!

Det är stor brist på sjuksköterskor inom alla vårdens sektorer, och det finns många intressanta arbetstillfällen att välja bland. Du kan också jobba utomlands i viss mån. Lite olika regler och villkor gäller för olika länder och organisationer, men möjligheten finns absolut.

Lönen för sjuksköterskor varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

En del av din utbildningstid kommer att vara förlagd inom vården, på olika platser för att du ska kunna pröva dina kunskaper ”på riktigt”. Det innebär att du jobbar inom sjukvården tillsammans med en handledare som du sedan diskuterar och reflekterar med om hur det går för dig. Det här är förstås otroligt viktig tid för dig, det ger dig en möjlighet att känna efter om du vill sjuksköterska och tillika själv kunna se hur du kan skaffa dig de kunskaper som behövs för att kunna jobba självständigt som sjuksköterska. Du får vara del av ett arbetslag och jobbar samma tider och med samma uppgifter som dina blivande kollegor. Allt anpassat efter hur dina kunskaper fördjupas och du blir mer och mer kunnig.

Nej, att vara undersköterska är ett annat jobb, då läser du vårdutbildning på gymnasienivå och du saknar till exempel den fördjupade teoretiska delen som sjuksköterskeutbildningen ger. Det är en omställning att ha jobbat som undersköterska och att utbilda sig till sjuksköterska. Däremot kan det förstås kännas tryggt med en hemvan miljö och erfarenhet från sjukvård.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.