Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Vill du ha ett meningsfullt, viktigt och roligt jobb där du möter människor i livets alla faser? Då ska du läsa Sjuksköterskeprogrammet hos oss. Det finns många spännande uppdrag som färdig sjuksköterska och du kan göra skillnad varje dag.

En sjuksköterskestudent.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av människor med sjukdom eller ohälsa. Du leder planeringen av omvårdnadsinsatser i samråd med de patienter du möter. Undersökningar och behandlingar ingår som en viktig del av arbetet. Du arbetar också med information i syfte att förebygga ohälsa hos grupper och individer.

I sjuksköterskans arbete är samverkan med andra yrkesgrupper inom vården av stor betydelse, liksom handledning av blivande sjuksköterskor. Därmed blir din förmåga att samarbeta och kommunicera viktig.

Forskningsresultat lägger hela tiden grunden för sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan har också ansvar för att ständigt utveckla och förbättra vårdens kvalitet. Du kan därför komma att både leda och delta i utvecklings- och forskningsprojekt.

Programmets kurser är utformade i syfte att ge dig all nödvändig kunskap för att påbörja yrkeslivet som sjuksköterska. Ditt huvudämne är omvårdnadsvetenskap men i utbildningen ingår även medicin samt samhälls- och beteendevetenskap.

Förutom föreläsningar, grupparbeten, seminarier och workshops ingår praktisk träning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i programmet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad över hela Örebro län.

Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och består av kurser inom områdena omvårdnadsvetenskap, medicin och samhälls-/beteendevetenskap.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska inslagen genomför du vid kliniskt träningscenter (KTC) eller ute i vården under handledning av yrkesverksamma sjuksköterskor (VFU). Under VFU:n får du erfarenhet av flera olika vårdformer, inom såväl sluten- som öppenvård.

En avslutad utbildning leder till sjuksköterskeexamen och medicine kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap. Med din sjuksköterskeexamen ansöker du sedan om legitimation från Socialstyrelsen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 120

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Karin Falk-Brynhildsen, Magdalena Costyson

Anmälningskod ORU-79410

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter och på många olika arbetsplatser, till exempel sjukhus, vårdcentral, inom kommunal vård, hos privata vårdgivare eller inom läkemedelsindustrin. Det råder brist på sjuksköterskor på alla nivåer så du har goda möjligheter att få en intressant och utvecklande yrkeskarriär.

Du kan också fördjupa dina kunskaper genom att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom något område och bli till exempel distrikts-, anestesi- eller ambulanssjuksköterska.

Du kan även välja att gå vidare till en forskarutbildning och därmed bidra till vårdens vetenskapliga utveckling samt till utbildningen av framtidens sjuksköterskor.

Emmy Hellgren

Bra att Sjuksköterskeprogrammet har mycket praktik

Det är skiftbyte på Infektionsavdelning 40 på USÖ och ännu ett arbetspass ska precis starta för Emmy Hellgren. När hon började var hennes plan att stanna på avdelningen ett år. Nu har det gått tre, och hon trivs väldigt bra.

– Här lär man sig lite om allt, och du träffar alla sorters patienter: barn, gamla, cancersjuka, njursjuka och de med psykiska problem. Alla kan få en infektion, säger Emmy Hellgren.

– Det bästa med jobbet är att man träffar en massa människor. Sedan finns det ingen bättre känsla än den glädje jag kan uppleva när jag ser en människa på stan eller i mataffären som lever tack vare den hjälp vi kunnat ge.

Arbetslag som stöttar

Tungt är det då å andra sidan när det inte går så bra, och en människa dör. I det läget är det skönt att ha ett bra arbetslag där de stöttar varandra. Det tycker Emmy det är på avdelningen. Hon uppskattar stämningen och teamkänslan på avdelningen, där alla pratar med varandra och hjälps åt.

– Jag gick samhällsvetenskapligt program på Karolinska gymnasiet. För mig var det smidigt på alla sätt och vis att läsa vidare på Örebro universitet. Jag kunde bo hemma och slippa ta studielån. Och jag var inte redo att flytta hemifrån då.

Första praktikperioden på utbildningen hamnade hon på intensivvårdsavdelningen, IVA, och fattade ingenting.

– Jag fick bland annat vara med om hjärtstopp, men jag kunde för lite för att härleda det jag var med om till någon kunskap. Det var en sak som vi tog upp i programrådet på utbildningen. Vi föreslog att de som inte jobbat inom vården tidigare skulle göra sina första praktikperioder på en medicinavdelning för att samla erfarenhet innan de kom till specialistavdelningar. Den förändringen är genomförd nu.

Hon beskriver sig själv som en social person som vill hjälpa andra. Hon vill även ha kontroll och ansvar, något hon upplever att hon får som sjuksköterska.

En stor del av arbetsuppgifterna handlar om att utföra kontroller på patienterna, dela ut medicin och ge antibiotika. Hon får överlämningar om hur personerna på avdelningen mår och förväntas själv också hålla koll och föra informationen vidare. Och så får hon förstås delta i alla uppgifter på en avdelning med sjuka människor som behöver hjälp med mycket.

Bra med mycket praktik

– Jag är glad att det var mycket praktik på sjuksköterskeutbildningen, både korta och långa. Många kanske skulle tycka att de korta perioderna på två veckor inte kan ge något, men de innebar att vi fick se många olika avdelningar. Det tycker jag var jättebra.

Under utbildningen gillade hon praktikperioden på den psykiatriska intensivvårdsavdelningen, PIVA, allra bäst. Hon jobbade extra där under studierna och fick sedan sitt första jobb efter utbildningen på just PIVA. Det gav henne chans att utvecklas i yrkesrollen på en plats där hon redan kunde rutinerna.

Det finns många utvecklingsområden som sjuksköterska och Emmy Hellgren är redan på gång med vidareutbildning. Hon läser till barnsjuksköterska på halvfart men målet är att fortsätta och bli ambulanssjuksköterska – precis som sin morbror.

Hennes bästa tips till de som funderar på att bli sjuksköterskor är att ta ett sommarjobb inom vården och testa, så att man vet vad man ger sig in på.

– Det är ett otroligt givande jobb och det behövs fler sjuksköterskor.

Text och bild: Cathrine Gustavsson

 

Om du har ett intresse för andra människor och även ett intresse för vård så kan du bli sjuksköterska. Det finns många olika inriktningar som du kan jobba med som legitimerad sjuksköterska, till exempel inom områden som ortopedi, kirurgi, medicin inom slutenvården. Du kan välja att jobba inom äldrevård eller inom primärvården, och du kan också läsa vidare för att bli specialistsjuksköterska.

Grundutbildningen för sjuksköterskor är tre års heltidsstudier på universitetsnivå, du läser programmet inom hälsovetenskaper, med huvudområde omvårdnadsvetenskap. När du har läst de tre åren så kan du fördjupa dig vidare om du vill.

En sjuksköterska kan ha många och varierande arbetsuppgifter, huvudsakligen jobbar du med omvårdnad. Du får en vårdutbildning som är bred och ger dig möjlighet att jobba med olika uppgifter, det mest vanliga är att du vårdar sjuka människor på sjukhus, på vårdcentral, i kommunal vård eller i människors hem. Du utreder, behandlar, informerar, undervisar, stöttar, hjälper och möter människor i både sorg och glädje, helt enkelt ett givande, intressant och roligt jobb!

Det är stor brist på sjuksköterskor inom alla vårdens sektorer, och det finns många intressanta arbetstillfällen att välja bland. Du kan också jobba utomlands i viss mån. Lite olika regler och villkor gäller för olika länder och organisationer, men möjligheten finns absolut.

Lönen för sjuksköterskor varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

En del av din utbildningstid kommer att vara förlagd inom vården, på olika platser för att du ska kunna pröva dina kunskaper ”på riktigt”. Det innebär att du jobbar inom sjukvården tillsammans med en handledare som du sedan diskuterar och reflekterar med om hur det går för dig. Det här är förstås otroligt viktig tid för dig, det ger dig en möjlighet att känna efter om du vill sjuksköterska och tillika själv kunna se hur du kan skaffa dig de kunskaper som behövs för att kunna jobba självständigt som sjuksköterska. Du får vara del av ett arbetslag och jobbar samma tider och med samma uppgifter som dina blivande kollegor. Allt anpassat efter hur dina kunskaper fördjupas och du blir mer och mer kunnig.

Nej, att vara undersköterska är ett annat jobb. Du går då en vårdutbildning på gymnasienivå och saknar till exempel den fördjupade teoretiska delen som sjuksköterskeutbildningen ger. Det är en omställning att ha jobbat som undersköterska och att utbilda sig till sjuksköterska. Däremot kan det förstås kännas tryggt med en hemvan miljö och erfarenhet från sjukvård.

Nej, det är olika yrkesprofessioner och programmen har olika huvudämnen. Sjuksköterskeprogrammet har huvudämnet Omvårdnadsvetenskap och Röntgensjuksköterskeprogrammet har huvudämnet Radiografi.

Både Sjuksköterske- och Röntgensjuksköterskeprogrammen är på 180 hp (3 år) och man ansöker om och erhåller sedan en yrkeslegitimation från Socialstyrelsen efter sin examen.

Ta kontakt med This is an email address för mer information.

Nej. Utbildningarna kräver bland annat yrkeslivserfarenhet som leg. sjuksköterska. 

Läs mer om de Specialistsjuksköterskeprogram som vi på Örebro universitet erbjuder.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Cecilia Sixtensson vid en ambulans.

”Att jobba som sjuksköterska är aldrig tråkigt”

Cecilia Sixtensson fick jobb som sjuksköterska på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro redan innan hon tagit examen från Sjuksköterskeprogrammet på Örebro universitet.
– Variationen är den stora tjusningen, mitt arbete är aldrig tråkigt, säger hon.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.