This page in English

Hon ska undersöka skillnader för utbytesstudenter

Taylor Kinde står vid ett fönster.

Taylor Kinde tackar Örebro universitet som tar emot henne så att hon kan genomföra sina studier.

Vilka akademiska och sociala skillnader möter utbytesstudenter som kommer till Sverige? Hur fungerar internationella kontoret, uthyrning av studentboende och introduktionen för utbytesstudenter? Det vill Taylor Kinde ta reda på under sitt besök vid Örebro universitet.

Taylor Kinde från USA kommer ursprungligen från Iowa, men bor och arbetar i Missouri. Vårterminen 2011 var hon i Örebro för första gången som utbytesstudent. Nu är hon tillbaka på universitetet för att samla fakta till sin avhandling. På University of Central Missouri arbetar hon internationell utbildning som bland annat innebär att hon tar emot utbytesstudenter, ge dem rådgivning och administrativt stöd under studietiden i USA. Parallellt med sitt arbete skriver hon en administrativ avhandling som hon planerar att vara klar med i maj nästa år. Målet är att göra karriär inom administrationen efter examen.  

– Mina studier leder till en Doctor of Education, det är en doktorsexamen för lärare eller yrkesverksamma inom universitetets administration, skolor eller andra organisationer, säger Taylor Kinde.

I avhandlingen undersöker hon vilka erfarenheter utbytesstudenter från hela världen har i Sverige och USA utifrån studier och kulturskillnader. Hon vill också undersöka hur internationella kontoret introducerar utbytesstudenterna på campus och hur uthyrning av studentboende fungerar. I studierna ingår även att ta reda på vilken service utbytesstudenterna får och vad som är bra och vad som kan göras bättre.  

– Jag samlar in data genom observationer och intervjuer med utbytesstudenter vid Örebro universitet och University of Central Missouri, säger hon.

Eftersom hon har varit utbytesstudent i Sverige har hon upplevt de akademiska och sociala skillnaderna mellan länderna. I Sverige läser studenterna en kurs i taget som examineras direkt efter kursen. I USA läser man fyra till fem kurser parallellt och gör tester under terminen, för att inför terminsslut examineras i alla kurserna.

En annan skillnad är att i Sverige har flera utbildningar utrymme för att studenterna själva kan välja vissa kurser de vill läsa inom ett program. I USA förväntas studenten att strikt följa utbildningsplanen.

Utbytesstudier och att uppleva andra kulturer är något som Taylor Kinde tycker att alla borde göra. Hon tycker att det är viktigt att man får uppleva andra kulturer, utbildningssystem och levnadssätt. Och hon lever som hon lär, förutom Sverige har hon varit på utbyte i Italien, Ecuador och Costa Rica. 

– Men jag valde Sverige i min avhandling eftersom landet ligger mig varmt om hjärtat.

Hon upplever att svenskar är lätta att förstå när de pratar och undervisar på engelska. Dessutom förstår hon svenska bra, särskilt när hon läser språket.

– Det jag främst minns från min utbytestermin är fika med kaffe och kanelbullar, snö och bastubad, säger Taylor Kinde.

Text och foto: Anna Asplund

I en del länder som USA kan lärare och administrativ personal skriva en avhandling för att ta en Doctor of Education-examen. Arbetet räknas att ta fyra till fem år. En student som ska ta en Doctor of Education-examen tittar på ett problem i praktiken och undersöker hur man ska lösa det. Motsvarigheten till Doctor of Education-examen finns inte i Sverige.