This page in English

Nu erbjuder Örebro universitet gratis kurser inom AI för permitterad personal

Amy Loutfi och Matilda Ernkrans.

Behovet av livslångt lärande – att vidareutbilda sig mitt i karriären – ökar under coronakrisen, som slår hårt mot arbetsmarknaden. Det är bakgrunden till regeringens satsning, förklarar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Örebro universitetets vicerektor för AI, Amy Loutfi, håller med: ”Vi har tittat mycket på att ge möjligheter till yrkesverksamma”.

För att möta effekterna av coronapandemin satsar regeringen totalt 160 miljoner på korta kurser och det livslånga lärandet. En viktig del i satsningen är de AI-kurser för yrkesverksamma som Örebro universitet nu kan erbjuda personal som drabbats av coronakrisen.
– Korta, flexibla kurser även på avancerad nivå behövs för det livslånga lärandet, inte minst på grund av den snabba tekniska utvecklingen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Coronapandemin har skakat om hela världsekonomin och påverkar arbetsmarknaderna både utomlands och i Sverige. En effekt av detta är att många människor nu behöver omskola eller vidareutbilda sig för att snabbt kunna ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden i framtiden.

För att möta den utmaningen satsar regeringen 130 miljoner kronor på det livslånga lärandet och 30 miljoner kronor på korta kurser vid landets universitet och högskolor.

”Klokt för både individen och samhället”

– Både jag, statsministern och regeringen är tydliga med att det är klokt både för individen och samhället att satsa på utbildning. Ju fler som får möjlighet att utbilda sig genom krisen och stå starkare efter krisen är bara positivt, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och fortsätter:

– Vi ser att den snabba tekniska utvecklingen gör att vi behöver fylla på med kompetens under yrkeslivet, så att vi också fortsättningsvis kan konkurrera med kompetens. Det är anledningen att vi redan tidigare har satsat på korta kurser och att vi fortsätter att satsa. Vi kan se att det här behovet ytterligare har fördjupats av det sätt som coronapandemin slår mot arbetsmarknaden.

Utbildningsdepartementet pekar ut tre områden som extra viktiga: bristyrken, korta kurser och livslångt lärande. När det gäller korta kurser ligger Örebro universitet redan i framkant, tack vare satsningar som Smarter, som finansieras av KK-stiftelsen och erbjuder AI-kurser för yrkesverksamma. Örebro universitet är även involverad i flera nationella och internationella initiativ kring kompetensutveckling av yrkesverksamma som AI Competence for Sweden,  AI4EU.eu samt Vinnovafinansierade KIT (Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT).

Detta vill regeringen fortsätta att stärka med den nya satsningen, förklarar Matilda Ernkrans.

– Om vi tittar på de satsningar vi gjort på korta kurser så har det tidigare fördelats till lärosäten just för att göra satsningar på AI-kompetens, och där har Örebro universitet varit ett av de lärosäten som haft den inriktningen. Det här ska vara ett sätt att kunna hålla i och bygga vidare på framgångsrikt arbete som redan har gjorts, säger Matilda Ernkrans.

”Tittar mycket på att ge möjligheter till yrkesverksamma”

För att möta upp regeringens satsning har Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, uppmanat AI-forskarna vid Örebro universitetet att undersöka möjligheterna för att skapa fler kurser inom AI på avancerad nivå inom programmet Smarter 2.0, som stöttas av KK-stiftelsen. Parallellt med det ser man även över hur antalet platser på de befintliga kurserna ska kunna ökas.

– Livslångt lärande är en väldigt stor fråga och vi på Örebro universitet har tittat mycket på spetskompetenserna inom AI och att ge möjligheter till yrkesverksamma. Det kommer att bli viktigt framåt att definiera vilken roll och strategi vi vill ha när det gäller livslångt lärande. En sak är säker – samarbete och incitament är otroligt viktigt och vi vill samarbeta både med industrin och behovsägarna och med andra lärosäten, säger Amy Loutfi.

Redan nu finns möjligheten för yrkesverksamma inom industrin att söka fyra kurser till hösten: Maskininlärning del 1, Mixed reality i industriella tillämpningar, Reinforcement learning del 1 och Introduktion till artificiell intelligens. Se filmen om Mixed reality-kursen här intill (obs: endast på engelska). Nu är det också möjligt för personal att vidareutbilda sig inom AI under permitteringsperioden. Kurserna är gratis och kommer i höst att hållas helt på distans.

”Tillsammans bygger vi broar till den framtid som kommer efter coronapandemin”

I veckan meddelade KK-stiftelsen att stödet till Smarterinitiativet fortsätter. Örebro universitet får tre miljoner kronor för att bygga ut den befintliga satsningen på kompetensutveckling inom AI-området.

– I en tid då många är permitterade kan vi ge fler chansen att kompetensutveckla sig inom AI. Tillsammans med KK-stiftelsen bygger vi nu broar till den framtid som kommer efter coronapandemin, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Text, foto och film: Jesper Eriksson
Foto på Matilda Ernkrans: Kristian Pohl/Regeringskansliet