This page in English

Nu startar ORU2020 – ny utvärdering av universitetets forskning

Rektor Johan Schnürer.

Det är tredje gången Örebro universitet utvärderar all forskning. Skillnaden är att forskning inom olika områden inte kommer att graderas och jämföras i ORU2020 – fokus är istället på utveckling.

– Målet är detsamma som i utvärderingarna 2010 och 2015 – att höja kvaliteten på forskningen, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Precis som tidigare samlas först data in om den vetenskapliga publiceringen, forskningsfinansieringen och personalstyrkan de senaste fem till sju åren.

Universitetet har delat in forskningen i olika utvärderingsenheter och i nästa steg ska dessa svara på frågor om sin verksamhet och lämna in en utvecklingsplan. Forskarna ska identifiera sina enheters styrkor, svagheter och möjligheter.

Steven Linton.

Steven Linton.

– Vi vill att de beskriver en önskad utveckling på fem års sikt och hur de ska åstadkomma de resurser de behöver för att uppnå den, säger Steven Linton, ordförande för forskningsutvärderingen

Sin syn på utvecklingsplanerna 

I tredje och sista steget ska externa bedömare granska kvaliteten i forskningen och ge sin syn på utvecklingsplanerna. De tidigare utvärderingarna har varit kopplade till strategiska medel. Det är inte fallet den här gången.

Lavinia Gunnarsson.

Lavinia Gunnarsson.

– Det finns inte en pott med pengar att fördela utifrån utvärderingen men med det sagt så kan den externa bedömningen givetvis påverka framtida prioriteringar av medelsfördelning, säger Johan Schnürer.

Enligt tidsplanen ska utvärderingen vara klar i maj 2021 men det kan bli förändringar på grund av coronapandemin.

– Vi förstår att det är tufft just nu för många av våra forskare. Vi kommer stämma av efter sommaren och se om vi måste revidera tidsplanen, säger Lavinia Gunnarsson forskningskoordinator vid Örebro universitet.

I projektgruppen ingår:

Steven Linton, ordförande

Lavinia Gunnarsson, koordinator för utvärderingen

Ann Quennerstedt, professor

Åke Strid, professor och vicerektor för internationalisering och infrastruktur

Per-Otto Emilsson, verksamhetskontroller

Sofia Sjödin, utredare

Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography och Örebro universitet