This page in English

Ny handlingsplan ska främja internationalisering av Örebro universitet

Studenter som sitter vid ett högt bord på Campus.

Örebro universitet får vid årsskiftet en ny handlingsplan för internationalisering. Bland målen i den fyraåriga handlingsplanen finns arbete med European Universities-initiativet, ökat stöd för ansökningar om extern finansiering av internationaliseringsprojekt och en mer internationell miljö.

– Med en handlingsplan hamnar tyngdpunkten på det operativa arbetet som ska bedrivas under de kommande fyra åren. Målet är att öka internationaliseringsaktiviteterna inom utbildning, forskning och samverkan och på så sätt bidra till en ökad kvalitet i vår verksamhet, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet.

Handlingsplanen för internationalisering bygger på ett nära samarbete med universitetsledningen, samtliga fakulteter och institutioner samt administrativa avdelningar. Örebro studentkår har också medverkat i arbetet.

– Det finns ett antal aktiviteter där fakulteterna, institutionerna eller specifika administrativa avdelningar står som ansvariga för genomförandet. Sedan är det upp till varje fakultet, institution och avdelning att själva ta fram mål och aktiviteter som passar just deras verksamhet, säger Åke Strid.

Fler internationella studenter

Bland de prioriterade målen för Örebro universitet i arbetet med internationalisering är att ingå i ett konsortium som ansöker om medel inom EU:s European Universities-initiativ och att andelen extern finansiering för internationaliseringsprojekt ska öka, främst inom utbildning. Ett annat mål är att öka antalet freemover-studenter – internationella studenter som på egen hand söker utbildning vid Örebro universitet.

– Rekrytering av freemover-studenter är en svag punkt för Örebro universitet och ett område där vi ska fortsätta satsa resurser. Vi ser i uppföljningar av dessa studenter att över 50 procent stannar i Sverige och över 20 procent i Örebroregionen där de bidrar med sin kompetens, ofta inom bristyrken. Personal-, lärar- och forskarmobilitet är ett annat område där Örebro universitet är svagt i jämförelse med andra svenska lärosäten, något vi bör kunna förbättra under kommande år, säger Åke Strid.

Ett av Örebro universitets styrkor när det kommer till internationalisering är forskning. Lärosätet rankas på plats 127 i världen gällande citeringar i den senaste Times Higher Education-rankningen.

– Universitetets starka forskning är överlag mycket internationell till sin natur, vilket i sin tur bidrar till att den håller mycket hög kvalitet i ett internationellt perspektiv. Detta är något som vi ser fram emot att fortsätta med, säger Åke Strid.

Coronapandemi och internationalisering

Arbetet med handlingsplanen påbörjades innan coronapandemin bröt ut och har under hösten anpassats efter rådande omständigheter som främst påverkar mobiliteten.

– På grund av coronapandemin ger handlingsplanen mer frihet gällande när vissa aktiviteter ska utföras. Det är därför också önskvärt att det arbete som kan utföras på hemmaplan blir utfört så tidigt som möjligt under perioden för att det ska vara klart tills dess att vi kan resa igen, säger Åke Strid.

Om ni blickar framåt mot 2024, var hoppas ni att Örebro universitet befinner sig ur ett internationaliseringsperspektiv?

– Jag hoppas att vi har ökat andelen internationella studenter samt andelen utresande studenter. Jag tror att vi, genom att fortsätta vår samverkan mellan institutioner och avdelningar, kan finna lösningar och processer som gör internationaliseringsarbetet enklare än idag. Vi vill jobba bort så många hinder som möjligt, ett arbete som redan är påbörjat och som jag ser att vi har stor potential att komma långt med, säger Ida Andersson-Norrie, internationaliseringsstrateg vid Örebro universitet.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Jonas Classon