This page in English

Örebro universitet i rankningen från Times Higher Education

Örebro universitet har i flera år haft framstående placeringar på rankningar från Times Higher Education, THE.

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Universitet och högskolor utvärderas utifrån fem kriterier: utbildning, forskning, citeringar, internationalisering och näringslivsfinansiering.

Den senaste rankningen av världens bästa universitet publicerades i september 2021.  Där återfinns Örebro universitet i intervallet 401-500, med den exakta placeringen 403. Den främsta anledningen till den höga rankningen är att vetenskapliga artiklar skrivna av universitetets forskare i stor utsträckning har citerats av andra forskare, och därmed fått internationellt genomslag. Tittar man bara på citeringar hamnar universitetet på plats 160 i världen.

Första gången som Örebro universitet kom med på listan var 2015 och även då var citeringarna det område som universitetet rankades högst inom.

För att komma med i utvärderingen krävs att lärosätets forskare under de senaste fem åren har publicerat minst 1 000 vetenskapliga artiklar. 

I februari 2022 kom Örebro universitet på plats 84 på listan över världens främsta unga universitet. Här ingår enbart lärosäten som är under 50 år gamla. Örebro har 20 år som universitetet, medan de flesta andra lärosätena på listan är mellan 40 och 50 år gamla.

I september 2017 rankade Times Higher Education de främsta universiteten i Europa. Örebro universitet återfinns på plats 175 på den listan, tillsammans med lärosäten som är betydligt äldre.

Rankningarna från Times Higher Education har stor betydelse när det gäller att attrahera internationella studenter, forskare och lärare. De ger ökad nationell och internationell synlighet och är viktiga för att kunna ingå strategiska partnerskap med utländska universitet.