Nya globala riktlinjer för vård av patienter med andningsstöd som följd av Covid-19

Dimitri Beeckman

Dimitri Beeckman, gästprofessor vid Örebro universitet, har lett arbetet med att ta fram nya globala riktlinjer för vård av patienter med andningsstöd

Patienter smittade med Covid-19 i intensivvården ställer höga krav på vårdpersonalen och behandlingen.
Nu finns nya globala riktlinjer för att undvika trycksår och andra biverkningar när patienterna får andningsstöd. Arbetet har letts av Dimitri Beeckman, gästprofessor vid Örebro universitet, i samarbete med Anika Fourie vid universitetet i Ghent.

– Arbetsbelastningen på personalen i intensivvården är extremt hög. För att vården av patienter som behöver andningsstöd ska bli så bra som möjligt, måste många krav uppfyllas, säger Dimitri Beeckman som forskar om trycksår och andra belastningar på huden i vården.

Patienter i intensivvården som får andningsstöd, så kallad Covid-19 Acute respiratory distress syndrome (Covid-19 ARDS), ligger ofta på mage med huvudet vinklat utåt eftersom den positionen ger bästa syresättningen. Nackdelen är att många känsliga delar på kroppen utsätts för hårt tryck och risken för trycksår ökar med över 20 procent.

Saknas erfarenhet i vården

Den snabba smittspridningen har lett till många svårt sjuka patienter i behov av andningsstöd. Dimitri Beeckmans forskargrupp har fått förfrågningar från sjukhus om hjälp med hur vårdpersonalen ska ta hand om patienterna som måste behandlas liggande på magen.

– Idag har inte alla intensivvårdssköterskor erfarenhet av hur de ska göra för att undvika skador på grund av tryck på huden, eller slitage där tuber sätts in för att koppla till andningshjälpen, säger Dimitri Beeckman.

Han har lett arbetet med att ta fram en checklista för intensivvården för att komma till rätta med dessa problem, ett samarbete mellan Örebro universitet, Universitetssjukhuset Örebro och universitet i Ghent.

Checklistan är den första i sitt slag, och kan användas i intensivvården i hela världen. Dimitri Beeckman leder ett europeiskt samarbete, European Pressure Ulcer Advisory Panel, en plattform för att dela kunskapen globalt. Riktlinjerna finns att ladda ner för att kunna bli en del i sjukhusens arbete att säkra vården. Översättning till andra språk än engelska är på gång.

Intensivvården av Covid-patienter ställer många krav. Bland annat måste ett tränat team på mellan fem och sju personer delta när en patient ska vändas på ett säkert sätt. Dessutom ingår kontroll av en rad kritiska delar av kroppen som utsätts för tryck och kan skadas.

Text: Maria Elisson