This page in English

Dimitri Beeckman

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 0739 436091

Rum: P2237

Dimitri Beeckman
Forskningsämne

Om Dimitri Beeckman

Dimitri Beeckman är professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet och Ghent University (Belgien). Som viceprefekt för institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet ansvarar han för forskning och internationalisering. Han är också ordförande för MSc. i omvårdnad vid universitetet i Gent. Han är gästprofessor i omvårdnadsvetenskap vid Syddanmarks universitet (Danmark), Royal University of Surgeons i Irland (Irland) och Monash University (Australien). Han är specialiserad på hud- och sårforskning, kliniska prövningar, psykometri, vårdutbildning och implementeringsvetenskap.

Dimitri är vetenskaplig samordnare för Svenskt Centrum för Hud- och Sårforskning vid Örebro universitet och Skin Integrity Research Group (SKINT) vid Ghent University. Han är tidigare president för European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) och för International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) och rådsmedlem i European Wound Management Association (EWMA).

Dimitri har författat över 200 vetenskapliga publikationer i framstående internationella kollegialt granskade tidskrifter. Han är konsulterande redaktör för Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, Journal of Tissue Viability, samt redaktör för International Journal of Nursing Studies. Prof. Beeckman har stipendier vid Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, European Academy of Nursing Science och American Academy of Nursing.

Läs mer om Dimitris forskning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Övrigt