This page in English

Nytt internationellt råd för Mat och hälsa-satsningen

Internationella rådet står i trappan.

Jens Bleiel, Jan Sikkema, Anders Kaspersson, Robert Brummer. Främre raden: Lavinia Gunnarsson, forskningskoordinator Mat och hälsa, Berit Heitmann och Kati Katina.

Fem experter från fem länder som arbetat länge med att se till att forskning kommer samhället till nytta – det är Örebro universitets internationella råd kopplat till fokusområdet Mat och hälsa. Igår var första mötet i Örebro.

Läs mer om Mat och hälsa-satsningen

– De blev imponerade av satsningen. Örebro universitet har på vissa sätt en större frihet än de äldre universiteten och Örebro har förvaltat den friheten väl, säger Anders Kaspersson, som är rådets ordförande och har följt universitetets satsning sedan den startade.

Han har arbetat nästan 40 år i livsmedelsbranschen, bland annat som forsknings- och utvecklingsdirektör på Nestlé. Medlemmarna i rådet har erfarenhet från universitet, näringsliv och samverkan med offentlig verksamhet – flera av dem har arbetat i skärningspunkten mellan näringsliv och akademi.

– Vi har samlat forskning och utbildning kring mat och hälsa för att verkligen kunna möta utmaningar i samhället. Nu får vi strategisk rådgivning från personer med stor erfarenhet inom forskning och innovation inom det breda fokusområdet, säger Robert Brummer, vicerektor och ansvarig för satsningen.

Engagera elever när det gäller miljö

På första mötet fick rådet en översikt av Mat och hälsa-satsningen och lyssna till några forskare som presenterade sina projekt. Mikael Quennerstedt berättade om projektet som undersöker hur skolmåltiden kan användas i undervisningen för att engagera elever när det gäller miljö, etik och hållbarhet.

Carolin Zorell, som är en av nio postdoktorer inom mat och hälsa, berättade om sin forskning om politisk konsumtion. Även Victor Castro-Alves, som forskar om hur odlare kan använda olika former av ljus för att förbättra smaken och även näringsinnehållet hos grönsaker som odlas i växthus, presenterade sitt projekt.

– De belyste det tvärvetenskapliga bra. Gjorde det tydligt, säger Anders Kaspersson.

Nationellt inom livsmedelsområdet

Tvärvetenskap utmärker nämligen satsningen som startade för två år sedan. Det gör också engagemanget inte bara på universitetsnivå utan även nationellt inom livsmedelsområdet.  

– Nu fick vi med oss tankar om hur vi även kan komma närmare EU-initiativ, säger Robert Brummer.

Planen är att rådet ska ha ett möte i Örebro om året – men det blir fler avstämningar via länk och nästa är planerad till hösten.

– De vill komma tillbaka relativt snart. De vill träffa fler forskare, se labben och spendera lite längre tid här i Örebro, säger Anders Kaspersson.

Rådet är utsett av rektor Johan Schnürer och består av:

Anders Kaspersson (ordförande), f.d. FoU-direktör i Nestlékoncernen, Schweiz
Jens Bleiel, 2009 - 2018 Chief Executive Officer of Food for Health Ireland, Irland
Kati Katina, docent vid Department of Food and Nutrition Food Sciences, University of Helsinki, Finland
Jan Sikkema, Business Development Director University Medical Center Groningen, Nederländerna
Berit Heitmann, professor vid Department of Public Health, University of Copenhagen, och Research Director vid Parker Institute, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital, Danmark

Uppdraget är att från ett internationellt perspektiv ge strategisk input till fokusområdet Mat och hälsa och dess framtida aktiviteter. Gruppen ska föreslå för programmet intressanta nätverk och finansieringsmöjligheter.

Text och foto: Linda Harradine