Örebroforskare tar plats i världsorganisation för biomedicinska analytiker

Logotypen för IFBLS och ett porträtt av Gabriella Lillsunde Larsson.

IFBLS organiserar ungefär 175 000 biomedicinska analytiker världen över, genom 35 nationella organisationer.

Gabriella Lillsunde Larsson, biomedicinsk analytiker, lärare och forskare vid Örebro universitet, har valts in i styrelsen för biomedicinska analytikers världsorganisation, IFBLS.
– Frågor som handlar om utbildning och forskning ligger mig extra varmt om hjärtat, säger hon.

Nyfiken på att bli biomedicinsk analytiker? Läs mer om utbildningen här.

Gabriella Lillsunde Larsson läste till biomedicinsk analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin vid Örebro universitet och har sedan arbetat på ett bioteknikföretag i Köping och vid laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Idag kombinerar hon forskning och undervisning vid Örebro universitet med det kliniska arbetet på USÖ.

Hon är också vice ordförande i den svenska yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL). Från och med i höst tar hon plats i styrelsen för biomedicinska analytikers världsorganisation, International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

– Det känns jätteroligt att få förtroendet. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet kring utbildnings- och forskningsfrågor.

IFBLS organiserar ungefär 175 000 biomedicinska analytiker världen över, genom 35 nationella organisationer. IFBLS bistår också Världshälsoorganisationen WHO med expertkunskap.

– Inom IFBLS jobbar vi mycket med yrkesrelaterade frågor, som kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan länder. Det kan också handla om riktlinjer och policys, berättar Gabriella Lillsunde Larsson.

Biomedicinska analytiker har nyckelroll under pandemin

Något som diskuteras inom IFBLS just nu är professionens arbete under pandemin, där biomedicinska analytiker har en nyckelroll.

– Många har fått upp ögonen för vårt yrke i och med att det är vi som analyserar de covid-tester som tas. Det märks faktiskt också på söktrycket till utbildningen: fler väljer att läsa till biomedicinsk analytiker nu.

Och biomedicinsk analytiker är ett framtidsyrke, menar Gabriella Lillsunde Larsson.

– Att det finns en brist på personal har blivit synligt under pandemin och vi vet också att vi står inför stora pensionsavgångar. Det kommer att vara stor brist på biomedicinska analytiker i många år framöver.

Vad är det roliga med att jobba som biomedicinsk analytiker?

– Åh, det är så mycket som är roligt! Både det rent praktiska analysarbetet och kunskapen om att det arbete vi gör ligger till grund för diagnos och behandling av patienten. Som biomedicinsk analytiker ansvarar man för hela analyskedjan och har en bred kunskap om allt från provtagning till tolkning.

Utbildningen till biomedicinsk analytiker vid Örebro universitet finns som två inriktningar, laboratoriemedicin och fysiologi.

– Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och man kan arbeta på många olika typer av arbetsplatser, till exempel inom hälso- och sjukvård, veterinärmedicin, diagnostik- eller läkemedelsindustrin, rättsmedicin eller inom friskvård och idrottsmedicin, säger Gabriella Lillsunde Larsson. 

Text: Anna Lorentzon
Foto: Privat