Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du analysera livets minsta molekyler, kroppens funktioner och spåra orsaker till sjukdomar? Biomedicinska analytiker har en nyckelroll i modern sjukvård. Du får ett självständigt yrke där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor.

Två personer i närbild som undersöker något.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C

Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning laboratoriemedicin lär dig om de avancerade laboratoriemetoder som används för att analysera biologiska prov, till exempel blod eller vävnadsprov. En biomedicinsk analytiker har kunskap om hela analyskedjan - förberedelser, provtagning, analys, rapportering av resultat och utveckling av metoder. Dina analyser ligger till grund för diagnos och behandling av patienter, men kan också vara en del av utvecklingen av nya läkemedel.

Som biomedicinsk analytiker har du ett stort ansvar för patienters, kunders eller klienters säkerhet. Du har en nyckelroll när det gäller utbildning, information och kvalitetssäkring. För dig som är redo att möta dessa utmaningar väntar en spännande och lovande yrkeskarriär.

Att vara legitimerad biomedicinsk analytiker innebär ett stort individuellt ansvar. Du ansvarar för att undersökningsresultatet blir pålitligt och användbart. Du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare för många olika typer av arbetsgivare.

Biomedicinska analytikerprogrammet – inriktning laboratoriemedicin är treårigt och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. De verksamhetsförlagda studierna kan förläggas till andra orter än Örebro och du har möjlighet att göra ditt examensarbete utomlands. Utbildningens huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap men du läser även en hel del kurser inom medicin. Programmet leder till en medicine kandidatexamen samt yrkesexamen som biomedicinsk analytiker.

Utbildningsplan Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen med biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) som huvudområde.

Utbildningens första år är gemensamt för de båda inriktningarna (fysiologi och laboratoriemedicin) och bygger på att studenten tidigt tränas i att tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande metodikkunskaper inom Biomedicinsk laboratorievetenskap (BMLV) samt att muntligt och skriftligt kommunicera sina inhämtade kunskaper. Programmet inleds därför med kursen Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod I 15 hp och därefter läses Cellbiologi 15 hp som behandlar cellernas funktion, reproduktion och metabolism, både gällande eukaryota och prokaryota celler. Termin två ägnas åt kursen Fysiologi med anatomi samt sjukdomslära och farmakologi, 30 hp.

Studenterna läser från och med tredje terminen olika kurser beroende på vald inriktning.

Inriktning Laboratoriemedicin
Inriktning laboratoriemedicin inleds med kurserna Medicin, Försvar 15 hp och BMLV, Försvar 15 hp som läses parallellt under tredje terminen. Därefter inleds fjärde terminen med de parallella kurserna BMLV, Klinisk kemi 7,5 hp samt Medicin, Klinisk kemi 7,5 hp vilka följs av kurserna Genetik 7,5 hp samt Morfologisk cellbiologi med laboratoriemetodik 7,5 hp. Den femte terminen läses kurserna Genetik 7,5 hp samt Tillämpad laboratoriemetodik inriktning laboratoriemedicin 22,5 hp. Utbildningens sista termin samläses till stora delar med inriktningen fysiologi och omfattar kurserna Biomedicinsk laboratoriemetodik med vetenskaplig metod II 7,5 hp, Examensarbete 15 hp och Medicinsk diagnostik inriktning fysiologi 7,5 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Biomedicinsk analytikerexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Christina Karlsson

Det är idag stor brist på biomedicinska analytiker. Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du arbeta på laboratoriemedicinska laboratorier inom sjukvården. De finns inom flera olika specialiteter (klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi, transfusionsmedicin och molekylärbiologi). Du kan även arbeta inom läkemedelsindustrin, primärvården, veterinärmedicin och på rättsmedicinska laboratorier med forensiska undersökningar samt inom forskning och utvecklingsarbete.

Efter examen och minst ett års yrkesverksamhet kan du vidareutbilda dig inom ett mastersprogram. I Örebro har vi programmet Metoder inom medicinsk diagnostik med inriktning klinisk laboratoriemedicin, och därefter finns möjlighet till forskarutbildning och forskning.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Erika Wretman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

"Jag ångrar absolut inte mitt val"

Fyra studenter berättar om utbildningen till biomedicinsk analytiker. De har valt samma utbildning men av helt olika anledningar.

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.