Protein som reglerar inflammation vid åderförkalkning identifierad

Örebroforskarna Karin Franzén och Geena Paramel.

Örebroforskarna Karin Franzén och Geena Paramel.

Proteinet CARD8 reglerar flera andra inflammatoriska proteiner hos personer med åderförkalkning. Det visar en ny studie av Örebroforskare publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.
– Vi har visat helt nya funktioner som CARD8 har, vilket i framtiden kan få betydelse för behandling av åderförkalkning och andra inflammatoriska sjukdomar, säger Örebroforskaren Geena Paramel.

Åderförkalkning, också kallat ateroskleros, är orsaken bakom majoriteten av alla hjärt- och kärlsjukdomar. Inflammationen som pågår i blodkärlens väggar vid åderförkalkning involverar flera olika proteiner, som i sin tur regleras av proteinet CARD8.

– Vår studie visar att CARD8 har en avgörande roll i inflammationsprocessen vid åderförkalkning, säger Geena Paramel, en av forskarna bakom studien och universitetslektor i biomedicin vid Örebro universitet. 

Reglerar inflammation

Forskarlaget lett av professor Allan Sirsjö vid Cardiovascular Research Centre (CVRC), Örebro universitet, har tittat på funktioner som CARD8 har i celler som täcker blodkärlens insida. Genom att slå ut CARD8-genen har de bland annat kartlagt vilka proteiner som regleras av CARD8. Resultaten visar att det finns ett samband mellan höga nivåer av CARD8 och förändrade nivåer av flera andra inflammatoriska proteiner i åderförkalkade blodkärl.

Samma resultat har också bekräftats i prover från en grupp individer med åderförkalkning – i ett samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.

– Detta är viktiga fynd som kan vara betydelsefulla vid utveckling av framtida läkemedel mot åderförkalkning. I framtiden kanske vi kan använda oss av mer riktade mediciner mot till exempel CARD8 vid åderförkalkning, säger Karin Franzén, docent i biomedicin vid Örebro universitet och en av författarna bakom studien.

I en tidigare studie har forskarna även sett en koppling hos personer som har en genetisk variation i CARD8-genen och förändrade nivåer av inflammatoriska proteiner i kroppen.

– Det är mycket som talar för att CARD8 även kan ha betydelse för flera andra sjukdomar med inflammatorisk bakgrund, säger Geena Paramel.

Kartlägga mekanismen

Nu planerar Örebroforskarna att fortsätta studera CARD8. I samarbete med företaget BioReperia i Linköping, ska de fortsätta kartläggningen av rollen CARD8 har vid inflammatoriska processer som även är centrala vid till exempel tumörutveckling.

– I dagsläget vet vi att CARD8 har en viktig roll i den inflammatoriska processen i cellerna, men vi vill också förstå hur CARD8 påverkar andra processer i cellen, förklarar Karin Franzén.

Text och foto: Jasenka Dobric

Forskningsprojektet om CARD8 finansieras av KK-stiftelsen.