Regeringen vill ha sommarkurser och basår vid Örebro universitet

En kvinnlig student håller upp ett provrör med blå vätska.

Det naturvetenskapliga basåret blir nu återigen möjligt att söka för den som vill komplettera sin gymnasieutbildning. Det ger möjlighet att sedan läsa till exempel kandidatprogrammen i kemi, matematik och biologi. Basåret ger också platsgaranti på en rad utbildningar.

Regeringen föreslår en satsning på basår och sommarkurser vid landets universitet.
För Örebro universitet innebär det att över 200 nya platser skapas.
– Vi är glada över att kunna bidra till att fler personer snabbt får tillgång till högre utbildning, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator.

Det är det förändrade läget på arbetsmarknaden som gör att fler kommer att behöva söka sig till universitet och högskolor för att börja studera.

För Örebro universitet innebär regeringens förslag två olika satsningar: på sommarkurser och basårsutbildningar. Totalt handlar det om 226 nya platser.

Två sommarkurser öppnar nu för antagning. Det gäller restaurangutbildningen ”Närproducerat, vilt och hållbart till restaurangen” på 7,5 högskolepoäng och kursen ”Grundläggande statistik” på 15 högskolepoäng. Totalt finns 92 platser.

Naturvetenskapligt basår tillbaka

Samtidigt öppnas också en möjlighet för den som vill utbilda sig inom teknik och naturvetenskap, men saknar rätt behörighet från gymnasiet. Redan i år kommer platserna på tekniskt basår att utökas och naturvetenskapligt basår åter att ges i Örebro. Efter att ha gått klart den ettåriga utbildningen har studenten full behörighet att söka en lång rad av universitetets vanliga utbildningar inom teknik och naturvetenskap.

– Fler personer behöver få tillgång till högre utbildning. Det är en investering som både rustar individer och samhälle för framtiden, säger Anna Lindholm Ulfvensjö.

Porträttbild på Anna Lindholm Ulfvensjö. Hon står framför en glasruta som reflekterar universitetets Enréhus och har en blå kavaj och vit tröja.

Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator.

Kan skapa fler platser

För basåren kommer ytterligare 68 studenter att kunna börja läsa i höst och 66 till ett år senare.

Örebro universitet kan också skapa fler platser på andra utbildningar framöver, om det finns ett behov.

– Vi är beredda att utöka antalet platser i höst, säger Anna Lindholm Ulfvensjö.

 

Text och foto: Jesper Mattsson