Tekniskt basår, 60 fp

Tekniskt basår ger dig behörighet till vissa tekniska universitetsutbildningar, till exempel civil- eller högskoleingenjör, och vissa naturvetenskapliga kandidatprogram, som matematikerprogrammet. Du läser både kurser som utgår från gymnasiets kurser med anpassning för vidare studier på Örebro universitet och andra studieförberedande kurser i teknik och matematik. De gymnasiekurser som ingår är matematik 3c, 4 och 5, fysik 1a och 2 samt kemi 1.

Förbereder för fortsatta studier
Studierna bedrivs på samma sätt som på andra utbildningar vid universitet och högskolor. Du förväntas lägga ned 40 arbetstimmar per vecka varav ungefär hälften är schemalagda aktiviteter som föreläsningar, övningar och laborationer. Du har alltså chansen att träna din studieteknik inför efterföljande studier. Du tränar dig också i att planera ditt arbete och att skriva rapporter. Lärarna som du träffar undervisar också på andra universitetskurser, så de är väl insatta i vilka kunskaper och färdigheter som du behöver inför vidare studier vid universitet och högskolor.

Om platsgaranti
Tekniskt basår ger dig platsgaranti till Matematikerprogrammet och samtliga högskoleingenjörsprogram vid Örebro universitet. Detta gäller under förutsättning att programmen startar aktuellt år samt att du uppfyller de villkor för platsgaranti som framgår av kursplanen för Tekniskt basår.


Meritvärdet påverkas inte
Observera att basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basåret ger heller inte högskolepoäng och kan inte ingå i en akademisk examen.

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval: Betyg 66 %, Högskoleprov 34%

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5601

Anmäl dig nu