Regeringen vill satsa på ännu fler studieplatser vid Örebro universitet

Novahuset, Örebro universitet.

Örebro universitet föreslås nu få möjlighet att ta in ytterligare 136 studenter.
Det är den andra satsningen på kort tid från regeringen för att fler ska kunna studera.
– När nu rekordmånga vill studera är vi glada över att kunna utöka antalet studieplatser, säger Anna Lindholm Ulfvensjö, planerings- och utbildningskoordinator.

Dagens förslag från regeringen betyder att ytterligare 68 studenter kan börja vid Örebro universitet redan i höst. Även 2021 utökas kapaciteten med 68 platser.

Framförallt vill regeringen göra det möjligt för fler att läsa till bristyrken inom data och it, men också utbildningar som kan leda till arbete inom vård, skola eller social omsorg.

Under april presenterades en satsning på basår och sommarkurser vid Örebro universitet. Där kommer ytterligare över 200 personer att kunna börja studera, med start redan i sommar.