This page in English

Rektorsblogg: Håll i, håll ut och håll avstånd!

Rektor Johan Schnürer och prorektor Anna-Karin Andershed

Universitetet följer smittspridningen noggrant. Vi har en tät dialog med smittskyddet vid Region Örebro län. När universitetet får kännedom om att det finns smittade i en studentgrupp, ställs undervisning och examinationer om. Sedan starten av höstterminen känner vi till dags dato till färre än 50 fall av smitta eller familjekarantän, bland våra 15 000 studenter och 1 600 anställda. Det motsvarar ca 2 promille.

Om du som enskild inte får information om att undervisning eller examinationer förändras av smittspridningsskäl, betyder det att det inte finns någon av oss känd smitta i student- eller lärargruppen. Det innebär dock inte att vi kan trivialisera situationen, eller att vi kan börja slappna av. Nej, det är upp till oss alla att växla upp och ta ansvar – på riktigt.

Det är många som är oroliga, och att agera med försiktighet är helt korrekt. Vi måste fortsätta att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Det individuella ansvaret är stort. God handhygien är A och O, och att inte komma till campus, varken för arbete, plugg, undervisning eller examinationer om man är sjuk, är en självklarhet. Det finns till exempel flera möjligheter till omexamination för den som missar på grund av sjukdom. En stor del av undervisningen på våra utbildningar ges nu digitalt, vilket gör att den som känner sig pigg men måste vara hemma på grund av symtom kan hänga med ändå.

Vi får återkoppling både från studenter som bekymrar sig över sin studiesituation, men också från studenter som känner sig trygga med universitetets åtgärder, och som litar på sina studiekamrater. De undervisnings- och examinationstillfällen som sker vid campus arrangeras på ett säkert sätt utifrån smittspridningsperspektiv. Vid salstentamen är rutinerna annorlunda, med större avstånd och betydligt färre personer i varje sal. Om vi får kännedom om smittspridning i en studentgrupp som ska tentera i sal, ställs examinationen om.

Vi måste alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen, på de sätt var och en kan. Som enskild innebär det att man håller sig hemma om man har symtom, att man håller avstånd till andra i sin vardag (till exempel i korridorer, i köer, på restauranger) och att man ser till att tvätta händerna. Att man måste avstå både från sådant som gått på rutin och sådant som varit fest. Just nu är det inte en bra idé att samlas i en studentkorridor för tentafest, eller på en krog för en AW, om det innebär att du kommer att trängas med personer som du inte umgås med dagligdags. Personligt ansvarstagande är en av förutsättningarna för att kunna bibehålla ett öppet samhälle. Och också en av förutsättningarna för att universitetet ska kunna fungera på bästa sätt.

Universitetsledningen tror inte det är någon som inte önskar att allt var som vanligt. Men nu är det inte det. Allt vi kan göra är att fortsätta att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Det kan inte nog betonas, eller upprepas tillräckligt många gånger. Håll i, håll ut och håll avstånd!

Johan Schnürer,
rektor

Anna-Karin Andershed,
prorektor