Skärmar kan sprida farliga kemikalier

Någon sitter och arbetar vid en laptop. Ansiktet är inte med på bild, händerna på tangentbordet.

I ett projektarbete har studenter från Örebro universitet konstaterat att kemikalier som kan vara farliga finns i damm i inomhusmiljö. Kemikalierna sprids via LCD-skärmar från till exempel tv-apparater, datorer och mobiler.

Under kursen Analysvetenskap och forensik har fyra studenter undersökt om Liquid Crystal Monomers (LCM) finns i damm. LCM kan utsöndras från alla skärmar som innehåller flytande kristaller – liquid crystal display – så kallade LCD-skärmar.

– Men det är de som är trasiga, till exempel mobilglas med sprickor,  som verkar sprida mest av dessa kemikalier, tillägger Elin Forsberg som studerar på Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap.

Elin Forsberg.

Elin Forsberg.

LCM är ett samlingsnamn för cirka 370 kemikalier och 13 av dem ingick i studenternas undersökning. Hittills har endast två publikationer i världen publicerats om miljöfarliga egenskaper av LCM.

– Det är sedan länge känt att det finns skadliga kemikalier i damm, men just LCM är en grupp kemikalier som inte är så välstuderade, säger Maria Björnsdotter. 

Med dammsugare och wettextrasor har studenterna samlat in damm från golv och skärmar i fem hem, tre elektronikaffärer, en återvinningsstation och ett labb. Efter att ha analyserat de insamlade proverna i laboratoriet kunde studenterna konstatera att LCM finns i damm i inomhusmiljö.

Maria Björnsdotter.

Maria Björnsdotter.

– Det är ett fåtal studier i världen som har tittat på LCM och vi är de första i Sverige som har tittat på kemikalierna i inomhusmiljö, säger Emma Overgaard som pluggar på programmet analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik.

Resultatet är så pass intressant att forskare vid Örebro universitetet funderar på att forska vidare på studenternas resultat.

– Genom studenternas arbete ville vi få en preliminärstudie. Utifrån deras resultat kan det vara intressant att forska vidare kring förekomsten av dessa kemikalier i inomhusmiljö och om det innebär en hälsorisk, säger Maria Björnsdotter, handledare till studenterna och doktorand i kemi.

Emma Overgaard.

Emma Overgaard.

Hon fortsätter:

– I dagsläget vet man inte om LCM är skadliga. Men vissa LCM har en struktur som gör att de kan ackumulera i kroppen och vara potentiellt giftiga. Det finns risk för att kemikalierna kan ge upphov till olika hälsoskadliga effekter.

Filip Berner Branzell.

Filip Berner Branzell.

Filip Berner Branzell jobbar som biomedicinsk analytiker på avdelningen Klinisk immunologi och transfusionsmedicin vid Universitetssjukhuset Örebro. Han har läst kursen analysvetenskap och forensik som en fristående kurs, eftersom han är intresserad av forensik. Han är inne i samma tankebanor som Maria Björnsdotter – att LCM kan vara skadliga för kroppen.

– Det finns vissa indikationer på att LCM höjer vissa enzymer i kroppen som vanligtvis regleras upp med föreningar som vi vet är farliga, säger han.

Något som förvånade studenterna var att personalen i de affärer de tog proverna inte var medvetna om LCM – trots att de potentiellt kan utsättas dagligen för farliga kemikalier när de lagar elektronik och skärmar.


Text:
Anna Asplund
Foto: Privat

Kursen analysvetenskap och forensik ingår i Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik. Andra studentprojekt inom kursen har behandlat aktuella ämnen som läckage av tungmetaller från använda batterier, farliga kemikalier i konstgräs och bildäck samt kokain på svenska sedlar.

Läs studenternas uppsats The presence of Liquid Crystal Monomers in house dust and public environments.