”Skatten på mode ska vara en drivkraft mot säkrare kemikalier”

Åke Bergman

Åke Bergman, miljökemist, har varit med att ta fram förslaget på en skatt på mode för att skynda på utvecklingen bort från riktigt skadliga kemikalier i kläder och skor.

Nu är utredarna klara med sitt förslag på hur en skatt på kläder och skor som innehåller farliga kemikalier ska utformas.
– Skatten ska vara en drivkraft mot säkrare kemikalier, säger Åke Bergman, gästprofessor i miljökemi vid Örebro universitet och en av utredarna.

”Skatt på mode – för att få bort skadliga kemikalier” är nyligen överlämnad till regeringen.  Syftet med skatten är att minska påverkan från skadliga kemikalier i kläder och skor – både på människors hälsa och på miljön.

Modeindustrin är en global jätte som sysselsätter hundratals miljoner människor.

– Produktionen är enorm och jag blev väldig tagen när jag blev medveten om vilka mängder av kläder som det handlar om, säger Åke Bergman.

Utredningen konstaterar att svenskar i genomsnitt köper drygt tio kilo kläder och drygt två kilo skor per år. Och varje år slänger vi 7,5 kilo kläder och skor. Efterfrågan har planat ut de senaste åren men mellan år 2000 och 2016 ökade köpen med 30 procent.

Allväderskläder ett exempel

Förslaget på skatt baserar sig på ”särskilt farliga ämnen”  enligt EU:s Reach-förordning  och omfattar kemikalier som företagen tillsatt för att plaggen ska få en viss funktion. Ett exempel är så kallade allväderskläder.

De skadliga kemikalierna kan var cancerframkallande, mutagena, fortplantningsskadliga eller hormonstörande En del kan också leda till antibiotikaresistens.  Kemikalierna kan ha direkt påverkan människors hälsa, men också läcka ut i miljön när plaggen tvättas. Ett tredje problem är att kemikalierna orsakar problem både vid tillverkning och i återvinning.

Skäl för företag byta kemikalier

Utredarna föreslår en skatt på 40 kronor per kilo för kläder och skor. Dessutom ska ytterligare 19 kronor per kilo läggas på kemikalier som används i så kallade allväderskläder och som mjukgörare i bland annat t-shirts med plasttryck.

– Dessa kemikalier är hormonstörande och långlivade och utgör ett allvarligt hot mot miljön och hälsan, säger Åke Bergman.

Enligt utredarna medför skatten i snitt en prisökning på fyra procent på de beskattade kläderna vilket leder till att köparna får lägga ut 100 kronor mer om året för kläder och skor med de listade kemikalierna.

– Vi hoppas att skatten ska vara ett skäl för företag som har farliga kemikalier i sina varor att välja att ersätta kemikalierna med säkrare alternativ. Många företag vill göra och gör redan, rätt men för tillverkare som är mindre miljömedvetna så hoppas vi att skatten ska vara en drivkraft till förändring, säger Åke Bergman.

Elektronikskatt en föregångare

Skatten skulle leda till ”betydande miljö- och hälsovinster” enligt utredarnas bedömning.  Åke Bergman ser en föregångare i den skatt på kemikalier i viss elektronik som infördes 2017. Här handlar det om att minska användningen av giftiga flamskyddsmedel.

– Skatten på farliga kemikalier i elektronik och elektrisk utrusning gick i bräschen för att verka styrande mot mindre farliga kemikalier. Det är nu dags för en utvärdering av den skatten och det blir intressant att se vad den kommer fram till,  säger Åke Bergman.

Utvärdering är planerad att vara klar i höst.

Text: Maria Elisson
Foto: Linda Harradine

Upplägget är att skatten på 40 kronor per kilo tas ut på i stort sett alla kläder och skor och betalas av tillverkare och importörer till EU-land.

En extra skatt på 19 kronor per kilo läggs på kläder och skor som innehåller ftalater och högfluorerade ämnen, PFAS.

De tillverkare och importörer som kan visa att deras kläder inte innehåller de listade kemikalierna, får tillbaka upp till 95 procent av skatten.

Skatten beräknas tillföra staten 750 miljoner kronor om året och leda till att de skadliga kemikalierna efter hand minskar. Skatten förväntas påskynda utfasningen av kemikalierna med fem år enligt utredarnas bedömning.