Startskott för nya AI-innovationsrådet: ”Ett sätt att kanalisera AI-frågorna”

Hubben och ett porträtt på Camilla Ulvmyr.

Hubben är en av byggnaderna som utgör ORU Innovation Arena. På fredag får ett AI-nätverk i Örebro besöka arenan tillsammans med AI Impact Lab, där Camilla Ulvmyr är co-director.

Utvecklingen inom artificiell intelligens sker i rekordfart, men det finns fortfarande en osäkerhet bland företag och offentlig sektor om vad AI är och kan göra. Det nya AI-innovationsrådet i Örebro ska bli ett verktyg för att accelerera användandet av AI.
– Rådet blir en ingång för AI-frågor som landat hos våra innovationsaktörer, säger Camilla Ulvmyr, co-director för AI Impact Lab.

I början av året anordnade AI Impact Lab en workshopserie med aktörerna inom det regionala innovationsstödsystemet. Målet var att hitta en samsyn kring vad AI är och vad AI kan göra för både privat och offentlig sektor i Örebroregionen.

Workshopserien mynnade ut i ett beslut från Region Örebro län, om att AI Impact Lab ska samordna och driva ett råd kring AI och innovation. I rådet sitter Almi, Alfred Nobel Science Park, Inkubera, Innovationsteamet vid Region Örebro län, ORU Innovation vid Örebro universitet Holding AB samt regionens utvecklingsledare för innovationer och entreprenörskap.

På fredag håller rådet sitt första möte.

– Det finns en osäkerhet kring vad AI är. Det gör att man ibland inte riktigt vet hur man ska hantera frågor som man får till sig. Nu får vi möjlighet att tillsammans kunna göra det, säger Camilla Ulvmyr, co-director för AI Impact Lab, och fortsätter:

– Rådet blir en ingång för AI-frågor som landat hos innovationsaktörerna. På så vis vet man var man ska kanalisera frågorna när de kommer. Tillsammans kan vi också bedöma om frågorna som kommer in ska hanteras i det regionala ekosystemet eller via det nationella, med andra ord försöker vi matcha frågan med rätt aktörer.

Tanken är att AI-innovationsrådet ska mötas vid behov och till en början blir det en gång i månaden.

AI-nätverk får titta närmare på ORU Innovation Arena

Förutom AI-innovationsråd, håller AI Impact Lab på fredag även i nätverket Creative AI Örebros nästa träff. Då ska medlemmarna i nätverket – däribland många startup-företag – få kika på de nya lokalerna i ORU Innovation Arena. När arenan står klar kommer AI Impact Lab att kunna erbjuda så kallad co-location, alltså att startup-bolagen som vill samverka med universitetet kan hyra kontorsplatser där.

– Det här blir första nätverksträffen efter sommaren, så det blir ett bra tillfälle att uppdatera varandra om vad som händer inom AI, både regionalt och nationellt. Vi vill också passa på att marknadsföra vårt co-location-erbjudande vid ORU Innovation Arena, säger Camilla Ulvmyr.

Text: Jesper Eriksson