This page in English

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr

Om Camilla Ulvmyr

Camilla Ulvmyr arbetar som verksamhetsansvarig för uppdragsutbildning och livslångt lärande vid Örebro universitet.

Verksamheten koordinerar och stödjer utvecklingen av uppdragsutbildning och kompetensutveckling till näringsliv, offentlig sektor och andra myndigheter. Tillsammans med lärosätets övriga verksamheter förmedlas akademiska utbildningar i form av befintliga kurser och program eller skäddarsydda utbildningar.

Välkommen att kontakta oss om du vill kompetensutveckla din personal.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, C. , Ulvmyr, C. , Johansson, M. & Virtanen, P. B. (2007). Att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdom: en studie av handslagssamverkan mellan idrotten och skolan i Örebro län. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 16 (3-4), 15-21.

Konferensbidrag

Eriksson, C. , Bergholm, C. , Ulvmyr, C. , Hallor Jonsson, I. , Tranquist, J. , Göttinger, P. & Green, S. (2012). NCFF  - Nationellt centrum för främjande av en god hälsa hos barn och ungdom: en sjuårig historia. I: Folkhälsostämman 2012 folkhälsa för en hållbar framtid. Konferensbidrag vid Folkhälsostämman, Stockholm, Sweden, 23-25 april, 2012 Stockholm (ss. 85-85). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.