This page in English

Camilla Ulvmyr

Befattning: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

E-post: Y2FtaWxsYS51bHZteXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 303381

Rum: IA201

Camilla Ulvmyr

Om Camilla Ulvmyr

Camilla Ulvmyr leder verksamheten inom samverkansplattformen AI Impact Lab vid Örebro universitet. Camilla har även rollen som nodansvarig för Örebro inom AI Sweden. 

AI Impact Lab är Örebro universitetets samverkansplattform för AI, Artificiell Intelligens, med syfte att föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter för att tillsammans accelerera kunskapsöverföring och implementering av AI. Genom AI Impact lab är Örebro Universitet en nod inom AI Sweden.

Här kan du läsa mer om Örebro universitets AI samverkan:

AI Impact Lab- https://www.oru.se/samverkan/innovation-och-ideutveckling/ai-impact-lab

AI Sweden- https://www.ai.se