This page in English

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: T2121

Camilla Ulvmyr

Om Camilla Ulvmyr

Uppdrag

Camilla Ulvmyr arbetar som uppdragssamordnare på Externa relationer och inom Örebro universitet Uppdrag AB.

Uppdragssamordnaren har som uppgift att organisera och förmedla konsulttjänster och akademisk kompetensutveckling utifrån de kunskaper som finns inom Örebro universitet.

Det kan tex handla om Kompetensutveckling i form av:

  • Uppdragsutbildning.
  • Skräddarsydd utbildning.
  • Forskarförmedling tex. i form av föreläsningar, utvärderingar, kartläggningar och analyser.

Du är alltid välkommen att kontakta uppdragssamordnaren med dina frågor kring kompetensutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, C. , Ulvmyr, C. , Johansson, M. & Virtanen, P. B. (2007). Att främja fysisk aktivitet hos barn och ungdom: en studie av handslagssamverkan mellan idrotten och skolan i Örebro län. Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, 16 (3-4), 15-21.

Konferensbidrag

Eriksson, C. , Bergholm, C. , Ulvmyr, C. , Hallor Jonsson, I. , Tranquist, J. , Göttinger, P. & Green, S. (2012). NCFF  - Nationellt centrum för främjande av en god hälsa hos barn och ungdom: en sjuårig historia. I: Folkhälsostämman 2012 folkhälsa för en hållbar framtid. Konferensbidrag vid Folkhälsostämman, Stockholm, Sweden, 23-25 april, 2012 Stockholm (ss. 85-85). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.