This page in English

Stopp för större möten och utrikesresor i tjänsten

Tomma stolar

Foto: Kicki Nilsson/ICON Photography

Nu införs en rad nya åtgärder vid Örebro universitet för att hjälpa till med att minska spridningen av coronaviruset.
Det blir bland annat stopp för alla tjänsteresor utomlands och en rad större sammankomster flyttas eller ställs in.

(Denna artikel gällde den när den publicerades. Efter detta har utvecklingen gjort att flera av uppgifterna i texten förändrats. För den senaste informationen, besök den här sidan.)

 

 

I likhet med flera andra stora lärosäten har nu Örebro universitet beslutat om nya åtgärder kring resor och möten. Folkhälsomyndighetens bedömning att det nu finns mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige av covid-19 gör att Örebro universitet har aktiverat den centrala krisledningsgruppen.

Från och med den 12 mars börjar följande nya bestämmelser att gälla:

Resor

 • Alla internationella tjänsteresor ställs in.
 • Vi avråder från tjänsteresor inom Sverige.
 • Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera antalet resor nationellt och internationellt.
 • Arbetspendling omfattas inte av beslutet.

 

Stora arrangemang

 • Alla konferenser med internationellt deltagande ställs in.
 • Även andra stora möten med över 100 deltagare kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. Det gäller till exempel universitetets stora Vårmingel, som nu istället troligen ersätts med en annan aktivitet i höst.
 • Större grupper med besök från utlandet avbokas.
 • Även Örebro studentkår har inlett ett arbete med att se över sina kommande arrangemang.

 

Undervisning

 • Dekanerna får i uppdrag att undersöka möjligheterna till undervisning på distans, framförallt för studentgrupper om fler än 100 personer.
 • Möjligheterna att ersätta salstentamen med hemtentamen ska också kontrolleras för alla utbildningar.
 • Dekanerna får också i uppgift att se över alla kommande disputationer för att minimera resandet. 

 

Samtliga beslut gäller tillsvidare och tills andra beslut har fattats.

 

För frågor kring Örebro universitet och coronaviruset finns nu en särskild mejladress: coronafragor@oru.se