This page in English

Information om Örebro universitet och coronaviruset

Här finns samlad information om hur Örebro universitet arbetar för att minska spridningen av coronaviruset. Senaste uppdateringar: 31 mars 15.50: Nya öppettider för våra entréer. 27 mars klockan 15.30: Ny informationsfilm från rektor och universitetsdirektör. Klockan 14.00: Det nya förbudet mot sammankomster på över 50 personer gäller förstås också vid Örebro universitet. Därför har de siffror som angetts tidigare tagits bort.

Uppdaterad senast den 27 mars 2020, kl.15.30

För dig som är student

Du måste följa informationen på Blackboard. Den uppdateras kontinuerligt. Finns det ingen ny information så gäller den information som du har fått tidigare. 

Från och med fredag 20 mars ska samtliga examinationer genomföras som digital hemtentamen eller hemuppgift. Undantag medges för praktiska, laborativa moment som är svåra att examinera digitalt. Största delen av undervisningen ges digitalt, titta på Blackboard vad som gäller för din kurs.

För dig som lärare har Högskolepedagogiskt centrum tagit fram ett stödmaterial som du hittar här.

Ta kontakt med din institution, så att ni kan lösa problemet tillsammans. En trasig dator ska inte sätta stopp för dina möjligheter att skriva din tentamen eller genomföra dina studier. Vi kommer då att se till att du får tillgång till en dator i en datorsal på universitetet. Men tänk på att höra av dig i god tid.

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, ser mycket olika ut beroende på utbildning. Bäst besked får du genom att ta kontakt direkt med de som ansvarar för din utbildning. Universitetet för hela tiden dialog med dem som tar emot våra studenter på VFU, t.ex. hälso- och sjukvården och skolorna.

I dagsläget förs inte några sådana diskussioner på nationell nivå.

Det här är en fråga som vi får, men som det än så länge inte finns något enkelt svar på. Stängda grundskolor och förskolor påverkar förstås både många lärare och de studenter som har barn. Vi följer utvecklingen noggrant för att kunna agera om skolor eller förskolor stänger.

Olycksfallsförsäkringen som studenterna omfattas av under skoltid/praktiktid gäller inte om man studerar eller deltar i utbildningen online från hemmet. Vid olycksfall i hemmet så hänvisas studenten till egen hemförsäkring. 

För de studenter som omfattas av någon av dessa försäkringar - Student IN/FAS/FAS plus - och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar så gäller försäkringen som vanligt. Om studenten vill avbryta sina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Studenterna omfattas heller inte av någon försäkring från Kammarkollegiet i sitt hemland, även om de bedriver distansstudier vid en svensk högskola eller universitet. 

 Mer information om försäkringar: www.kammarkollegiet.se

Anmälan till höstterminen är öppen. Hitta ditt program här!

Vi har stängt grupprummen eftersom de är relativt små och man riskerar att sitta för nära varandra. Det går fortfarande att använda studentarbetsplatserna i våra öppna ytor.

Frågor som rör universitetet

Universitetet rekommenderar anställda som har möjlighet att arbeta hemma att göra det. Beslutet ska tas i samråd med chef. Medarbetare och chefer kommer överens om praktiska lösningar i förhållande till verksamhetens behov. Rekommendationen gäller även om man är helt symtomfri. Den gäller från och med 2020-03-13 och tills vidare. 

Även studentkåren har vidtagit åtgärder och följer samma rekommendationer som universitetet.

Vi har fått det första bekräftade sjukdomsfallet på universitet. I fortsättningen kommer vi dock inte att få fall bekräftade eftersom sjukvården slutar ta prover på människor som inte är allvarligt sjuka. Var och en måste därför ta sitt ansvar och stanna hemma om man har symtom.

Att stänga universitetet får omfattande konsekvenser för våra studenter. Vi avvaktar och följer utvecklingen noggrant. 

Även studentkåren har vidtagit åtgärder och följer samma rekommendationer som universitetet.

Vi följer rekommendationerna från myndigheter som Folkhälsomyndigheten och UD. Vi fattar löpande våra egna beslut, till exempel om tjänsteresor och studentutbyten.
Vi ställer in alla internationella tjänsteresor och avråder från tjänsteresor inom Sverige.
Vi rekommenderar studenter och anställda att minimera egna resor nationellt och internationellt.
Alla konferenser vid universitetet med internationellt deltagande ställs in.
Även ett antal andra stora möten kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. Det gäller till exempel universitetets stora Vårmingel, som nu istället troligen ersätts med en annan aktivitet i höst.
Större grupper med besök från utlandet avbokas.
Alla medarbetare och studenter har uppmanats att vara mycket noggranna med att tvätta händerna, inte hosta och nysa rakt ut eller i händerna och stanna hemma vid sjukdom.

Vi grundar våra rekommendationer på arbetsmiljöskäl.

Det är viktigt för oss att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra ungefär 1 500 anställda och 15 000 studenter.

Alla internationella konferenser arrangerade av universitetet ställs in den närmaste tiden.

Alla större möten med fler än 50 deltagare kommer att ställas in, senareläggas eller hållas digitalt. Det gäller till exempel universitetets stora Vårmingel, som nu istället troligen ersätts med en annan aktivitet i höst.

Större grupper med besök från utlandet avbokas.

Även Örebro studentkår har inlett ett arbete med att se över sina kommande arrangemang.

 

Universitetet har valt, av säkerhetsskäl, att tillämpa sommarrutinerna vad gäller öppethållande av campus. Vi är relativt få personer i lokalerna och vill inte riskera till exempel stöld och skadegörelse.

Vad kan jag göra?

Vi uppmanar alla som känner av symtom att stanna hemma.

Vanliga symtom är hosta, andra luftvägsbesvär eller feber.

Följ de instruktioner som 1177 ger på den här sidan.

Du kan även ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Det här är de råd som Folkhälsomyndigheten ger:

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Om det finns eventuell smitta i hemmet (att din partner uppvisar symtom eller är sjuk) så ska du stanna hemma. Då arbetar du hemifrån om du kan. Har du ett arbete som inte kan utföras hemifrån får du stanna hemma med lön.

Om ditt barn har symtom eller är sjukt ska barnet stanna hemma. Om det gör att du inte kan arbeta hemifrån ska du anmäla vård av sjukt barn, vab. Det finns möjlighet att ta ut vab för en del av en dag.

Nya regler har kommit angående sjukintyg. Nu krävs läkarintyg först från dag 22.

För dig som är anställd

Högskolepedagogiskt centrum har tagit fram en sida med information om hur du undervisar online.

Information om att undervisa online

På Inforum (intranätet) finns en sida med information kring hantering av examinationer.

Information kring hantering av examinationer (Inforum för anställda)

För dig som anställd finns en sida på Inforum (intranätet) med information om utrustning och programvaror du kan behöva för att arbeta hemma.

Information om att arbeta hemma (Inforum för anställda)

Frågor om resor

Universitetet rekommenderar starkt studenter som befinner sig på utbyte, praktik eller dylikt utomlands att återvända hem. Universitetet kommer göra allt för att underlätta för hemvändande studenter och efter bästa förmåga anta studenter till kurser som rimligt kan passa in i deras utbildningar.

Universitetet rekommenderar medarbetare som befinner sig utomlands att återvända hem till Sverige. Rekommendationen grundas i att medarbetarna riskerar att bli strandsatta och får svårt att ordna hemresa. Är man utlandsstationerad över en längre tidsperiod kan man givetvis överväga samt fatta beslut om att stanna kvar i det land man nu befinner sig i.

Av arbetsmiljöskäl rekommenderar vi starkt att man inte kommer till universitetet även om man är symtomfri. Detta gäller i två veckor efter hemkomsten. Medarbetare ska anmäla frånvaro och hålla kontakt med sin chef och studenter med kursansvarig.

Inga tjänsteresor utomlands är tillåtna. Det gäller även för biljetter som bokats för länge sedan. Vi avråder även från tjänsteresor inom Sverige.

UD avråder från alla icke nödvändiga resor utomlands.

Vi avråder från tjänsteresor inom Sverige och rekommenderar istället digitala möten.

Arbetspendling berörs inte av denna rekommendation.

Jag vill veta mer

Nu kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Du kan skicka frågan hit: This is an email address

Vi har just nu högt tryck med många frågor, men svarar så snabbt vi kan!

Studentkårens ordförande Abdirizak Yusuf Muhamed

Johan Schnürer sitter vid ett bord.

Rektor Johan Schnürer

Stort tack till er alla 

Under senaste veckorna har universitetet vidtagit ett stort antal åtgärder för att bidra till att minska spridningen av Coronaviruset i samhället och samtidigt säkerställa att vår forskning och undervisning kan bedrivas.

Från och med fredag 20 mars går vi därför med några få undantag helt över till distansundervisning och digitala examinationer.

Denna stora omställning under tidspress har krävt mycket stora insatser och hårt arbete från medarbetare och chefer vid alla institutioner och avdelningar.

Vi har också haft ett mycket bra samarbete med studentkåren. Alla våra studenter får nu under en period en väldigt annorlunda studiemiljö när man inte kan vara på campus. Jag får många signaler om att studenterna har förståelse för den annorlunda situationen och för att allt kanske inte fungerar perfekt digitalt från dag ett.  Det känns tomt utan er studenter på campus och ni skall veta att ni är mycket efterlängtade och varmt välkomna tillbaka när tillvaron blivit normal igen.

Som rektor vill jag framföra mitt och övriga universitetsledningens varmaste tack till er alla för ert engagemang och lojalitet.

Johan