This page in English

Information om Örebro universitet och coronaviruset

På den här sidan finns samlad information om hur Örebro universitet arbetar för att minska spridningen av corona.

Du som är student hittar information om vad som gäller för just dina kurser på Blackboard.

Senaste uppdateringar:  8 december: Ny fråga: Hur arbetar ni för att undvika trängsel när studenter kommer till tentasalarna? 29 november: Ny fråga: Måste jag ha covidbevis för att gå på föreläsningar eller tentor? 26 november: Mer detaljerad information om vad som händer om någon i hushållet får covid-19. 23 november: Ny fråga: "Någon i hushållet är coronasmittad. Kan jag komma till campus?". Uppdatering av flera frågor, bland annat ny länk till Region Örebro läns tidsbokning för vaccinering. 

För dig som är student

Du måste följa informationen på Blackboard. Den uppdateras kontinuerligt. Finns det ingen ny information så gäller den information som du har fått tidigare. 

Ta kontakt med din institution, så att ni kan lösa problemet tillsammans. En trasig dator ska inte sätta stopp för dina möjligheter att skriva din tentamen eller genomföra dina studier. Vi kommer då att se till att du får tillgång till en dator i en datorsal på universitetet. Men tänk på att höra av dig i god tid.

VFU ser mycket olika ut beroende på utbildning. Bäst besked får du därför genom att ta kontakt direkt med de som ansvarar för din utbildning. Universitetet för hela tiden dialog med dem som tar emot våra VFU-studenter, t.ex. hälso- och sjukvården och skolorna.

Villkoren har gjorts om, så nu gäller statens studentförsäkring tillfälligt även när du får distansundervisning i hemmet. Det betyder att du är försäkrad om du råkar ut för en olycka som orsakar kroppsskada i direkt samband med dina studier. Det här gäller så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att universitetens undervisning ska ske på distans.

För de studenter som omfattas av någon av dessa försäkringar - Student IN/FAS/FAS plus - och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar så gäller försäkringen som vanligt. Om studenten vill avbryta sina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Studenterna omfattas heller inte av någon försäkring från Kammarkollegiet i sitt hemland, även om de bedriver distansstudier vid en svensk högskola eller universitet. 

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte din egen hemförsäkring. Även i fortsättningen är det viktigt att du har en sådan, eftersom den täcker helt andra saker än den här försäkringen.

Det är Campushälsan som gör den medicinska bedömningen av vilka som är i riskgrupp. Från den första oktober ansvarar Previa för Campushälsan. De nås på 0771-23 00 00.

Som lärosäte gör vi ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade studenter. Ovaccinerade studenter ska liksom andra ovaccinerade medborgare förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att avstå från större sociala sammanhang, undvika trängsel och så vidare. Några särskilda anpassningar görs inte av universitetet. Undervisningen återgår till lärmiljöer i normal utsträckning och trängsel i campusmiljöerna begränsas inte.

I de fall en student av medicinska skäl inte kan vaccineras är det upp till läraren att bedöma om det är möjligt att med enklare insatser bistå med att filma eller streama föreläsningar, till exempel på Zoom. Vår bedömning är att antalet studenter som skulle kunna omfattas av detta är mycket lågt.

När Campushälsan gör den medicinska bedömningen ansvarar de också för att utfärda ett underlag som studenten överlämnar till kursansvarig lärare. 

För att hindra smittspridning används en särskild rutin om nya fall upptäcks vid universitetet.

Region Örebro läns smittskyddsteam har fått direktvägar för att snabbt nå ansvariga på varje institution och andra verksamheter på universitet. Om vården upptäcker att smitta sprids i en grupp på campus kommer flera olika åtgärder att sättas in.  Även vid enstaka fall finns en förberedd plan för hur universitetet ska agera när vi får kännedom om att någon har fått covid-19.

Bland annat kommer alla personer i den smittades närhet att underrättas. Det betyder till exempel att studenter som gått på samma föreläsningar eller personal som arbetar tillsammans får reda på att en person i deras närhet är smittad. Hör man inget är man alltså inte direkt berörd av fallet.

Det finns en mer detaljerad artikel om det här på våra interna sidor för studenter, Studenttjänster, och för personal, Inforum. (inlogg krävs).

En student som i tentamenssalen uppvisar tydliga symptom på covid-19 (som påtaglig förkylning, hosta, eller feber) och som påverkar övriga studenter och verksamheten under tentamen kan komma att uppmanas att lämna salen.

I fall en student inte följer tentamensvaktens uppmaning om att lämna salen upprättas en anmälan om störande. Det kan medföra risk för disciplinära åtgärder i form av varning eller avstängning från studierna. Agerandet kan samtidigt få till följd att studenten avvisas från tentamen.

Det är fortsatt väldigt osäkert hur det kommer att gå att resa i världen framöver. Vaccinationsläget och smittoläget skiljer sig åt mellan olika länder och det sker ibland snabba förändringar i till exempel visumkrav och inreseregler. Därför har allt utbyte där våra studenter reser till andra lärosäten utanför Europa ställts in. Detta gäller för studier under både höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Även all datainsamling och praktik utanför Europa ställs in fram till sommaren 2022.

Det betyder att det blir lärosäten i Europa som våra studenter kan resa till. Orsaken är att det är lättare att snabbt ta sig hem om situationen skulle förändras.  Det är dock mycket viktigt att de som vill studera, göra praktik eller samla in data i ett annat europeiskt land följer utvecklingen noggrant. Det kan komma både svenska och utländska politiska beslut och myndighetsbeslut som plötsligt förändrar situationen.

Nej. Undervisning och tentamen omfattas inte av reglerna för vaccinationsbevis. Det är bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus som omfattas av reglerna om covidbevis vid fler än 100 deltagare.

Vi kallar de studenter som ska tentera i sal till olika incheckningstider. Alla får mejl med en tidsangivelse om när man ska komma till tentamen. Det är viktigt att den tiden hålls.

På några ställen använder vi oss också av alternativa ingångar, för att det inte ska bli trångt inomhus. Det kan betyda att man får vänta utomhus en stund innan man kan passera in.

Inne i salen är det sedan samma regler som tidigare som gäller.

Naturligtvis finns också handsprit i alla tentasalar.

Vad kan jag göra?

Vi uppmanar alla som känner av symtom att stanna hemma.

Vanliga symtom är hosta, andra luftvägsbesvär eller feber.

Följ de instruktioner som 1177 ger på den här sidan.

Du kan även ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Nej, du får stanna hemma.

Om någon i hushållet testat positivt kommer du att få förhållningsregler från vården om att testa dig och stanna hemma i sju dagar.

Det gäller även om du är vaccinerad och inte har några symtom.

Till personer i ett hushåll räknas alla som bor tillsammans.

Hos Folkhälsomyndigheten finns mer information om det här.

Bor du i Örebro län kan du ta ett PCR-test för att se om du är smittad. Provet är gratis och regionen uppmanar till test även vid lindriga symtom. Provtagningsstationer finns på en rad platser runt om i länet.

1177.se finns instruktioner för hur du gör för att beställa provtagning.

Även du som för tillfället vistas i en annan region kan gå in på 1177.se för att se vad som gäller där du är.

Du ska förstås följa vårdens instruktioner. Men vi är också tacksamma om du genast berättar för oss, genom att mejla vår säkerhetsavdelning på This is an email address.

Då kan vi snabbare se om smitta sprids i vissa grupper på universitetet och om vi behöver sätta in några extra åtgärder. Detta gäller både studenter och personal.

Vi har löpande kontakt med vårdens smittspårare, men det här är ett sätt att kunna arbeta snabbare och också en extra säkerhetsåtgärd för att inte missa något.

Här hittar du Region Örebro läns sida med råd och instruktioner till dig som är smittad.

Du som vill vaccinera dig mot covid-19 kan boka tid på en av Region Örebro läns mottagningar. Det är öppet även för de som kommer från andra delar av landet eller är medborgare i andra länder.

Under pandemins gång har några av regionens mottagningar flyttat runt bland lediga lokaler. Den senaste informationen om hur du bokar tid och var mottagningarna finns når du via den här sidan.  (Vill du vaccinera dig i en annan del av landet går det att ändra region högst upp på sidan).

För dig som är anställd

Som arbetsgivare gör vi ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade medarbetare. Ovaccinerade medborgare ska dock förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att avstå från större sociala sammanhang, undvika trängsel osv. Några särskilda anpassningar görs inte av universitetet.

Om en medarbetare av medicinska skäl inte kan vaccinera sig eller har nedsatt immunförsvar ska denna prata med sin chef. Chef eller HR kontaktar företagshälsovården för en medicinsk bedömning. Därefter görs en bedömning om möjligheterna för en anpassning av arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Vår bedömning är att antalet medarbetare som skulle kunna omfattas av detta är mycket lågt.

Ja. Universitetet har under pandemin gjort anpassningar för att bistå arbetet med att hålla ner smittspridningen och för att skapa goda förutsättningar för ett säkert campus. Därför ges också samtliga medarbetare på Örebro universitet möjlighet att vaccineras på betald arbetstid.

Det är en del att hålla reda på när det gäller till exempel läkarintyg, smittbärarpenning och ersättning för karensdag. Reglerna har ändrats en del under pandemin, så det är alltid bäst att kontrollera vad som gäller på Försäkringskassans sida för coronainformation.

Högskolepedagogiskt centrum har tagit fram en sida med information om hur du undervisar online.

Information om att undervisa online

På Inforum (intranätet) finns en sida med information kring hantering av examinationer.

Information kring hantering av examinationer (Inforum för anställda)

För dig som anställd finns en sida på Inforum (intranätet) med information om utrustning och programvaror du kan behöva för att arbeta hemma.

Information om att arbeta hemma (Inforum för anställda)

Frågor om resor

Fortfarande sprids covid-19 över världen. Digitala konferenser är det som gäller en tid till. Resor till och från andra länder får vänta. 

Beslutet gäller under hela 2021.

Nej, inte om det är en större grupp. Alla sådana planerade besök ska avbokas.

Däremot kan vi ta emot enskilda besökare från andra länder. Då gäller att värdinstitutionen (eller motsvarande) ska ge en tydlig introduktion till vilka regler som gäller för att förhindra smittspridning.

Det här gäller under hela 2021.

Då är det viktigt att hela tiden hålla sig informerad om vilka regler som gäller. Bestämmelserna kan ändras snabbt. Den senaste informationen finns alltid på Folkhälsomyndighetens sida. Där finns också samlad information på engelska. På Polisens hemsida finns uppdaterad information om vilka länders medborgare som inte tillåts resa in till Sverige för tillfället. Även där finns informationen samlad på engelska.

Jag vill veta mer

Folkhälsomyndigheten har en särskild sida på sin webbplats, där man uppdaterar med det senaste som gäller för lärosäten och vuxenutbildningar.

Här hittar du sidan.

Nu kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor om coronaviruset.

Du kan skicka frågan hit: This is an email address

Vi svarar så snabbt vi kan, men ibland är det många som ställer frågor och då kan svaret dröja några dagar.