Stor ökning av antalet förstahandssökande till Örebro universitet

Studenter på Campus Örebro.

Antalet förstahandssökande till höstens program vid Örebro universitet ökar med nästan 16 procent, vilket är något högre än genomsnittet för hela landet.
Totalt har cirka 7 300 sökande valt Örebro universitet i första hand. Det placerar Örebro på en tiondeplats bland samtliga universitet och högskolor i landet.

–Det är en väldigt bra placering för ett ungt universitet, säger planerings- och utbildningskoordinator Anna Lindholm Ulfvensjö.

De mest sökta utbildningarna på Örebrouniversitet är Läkarprogrammet, Juristprogrammet och Kriminologiprogrammet. Antalet förstahandssökande till Läkarprogrammet har ökat med nästan 34 procent jämfört med förra hösten. Motsvarande ökningar för Juristprogrammet och Kriminologiprogrammet är 9 respektive 25 procent.

Sjuksköterskeprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet har fler förstahandssökande än förra året. Även till de olika lärarutbildningarna är söktrycket högre.

– I den situation vi befinner oss idag är det glädjande att se ett större intresse för våra samhällsbärande utbildningar, de som är helt avgörande för att vårt samhälle ska fungera, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

Det finns en förklaring till det ökade söktrycket på högre utbildning. 

– Det är sannolikt till stor del en följd av corona-pandemin. Utöver universitetets vanliga målgrupp – unga som vill påbörja sin resa mot yrkeslivet – spelar vi en central roll för att skapa nya möjligheter för de människor som förlorat arbetet eller av andra skäl vill eller måste ställa om, säger prorektor Anna-Karin Andershed.

–  Vi är redo att möta denna efterfrågan i en för landet kritisk tid och ser därför fram emot de satsningar som regeringen nu gör på utökningen av högre utbildning, fortsätter hon.

Nu börjar arbetet med att granska de sökandes meriter och i början av juli kommer det första antagningsbeskedet. Men det är inte för sent att söka. 

– För den som inte sökt någon utbildning finns möjlighet att ansöka i efterhand. All information om vilka utbildningar som går att söka finns på antagning.se, säger Anna Lindholm Ulfvensjö.

Information om sen anmälan på antagning.se eller på oru.se.De tio mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet – (förstahandssökande inom parentes):

Läkarprogrammet                          5 141  (632) 

Juristprogrammet                          4 682  (586)

Kriminologiprogrammet               4 068  (836)  

Psykologprogrammet                    3 243  (401)

Socionomprogrammet                  2 972  (428)

Civilekonomprogrammet              1 987  (347)

Personalvetarprogrammet            1 764  (305)

Sjuksköterskeprogrammet             1 749  (397)

Ekonomiprogrammet                      1 694  (249)

Medier, kommunikation och PR    1 099 (209)

Sökande till lärarutbildningar

Förskollärarprogrammet               555  (163)

Grundlärarprogrammet                 735  (189)

Ämneslärarprogrammet                863  (195)