”Vi kommer behöva göra uppoffringar”

Adam Standring i Forumhuset.

Statsvetaren Adam Standring flyttade till Örebro för att samarbeta med forskarna i miljösociologi

– I 30 år har vi fått höra att klimatförändringarna är vetenskapligt bevisade och att det finns en vetenskaplig lösning. Men den realistiska lösningen kommer att kräva stora sociala och ekonomiska förändringar. Vi kommer behöva göra uppoffringar, säger Örebroforskaren Adam Standring. Han vill bidra med forskning som visar helheten och därmed gör det lättare att hitta lösningar.

– Att dölja eller inte erkänna vad som krävs – det ger motståndare en möjlighet att ifrågasätta forskningen. Klimatförnekare har faktiskt ofta varit mer öppna och förstått de politiska problemen.

– Det är inte förrän nu som den andra sidan har börjat argumentera för att det krävs mer än tekniska lösningar, säger Adam Standring, forskare inom miljösociologi vid Örebro universitet.

Han är från Storbritannien, doktorerade i Portugal och flyttade till Örebro i höstas. Hans avhandling handlar om narkotikapolitik och hur policy, vetenskap och politik möts. Nu ska han använda samma angreppssätt för att undersöka klimatfrågan.

Övertyga enskilda länder

Det finns flera likheter – inom båda områdena handlar det om stora internationella organisationer som inte har makt att tvinga fram förändring. De måste istället förändra hur vi ser på frågan för att övertyga enskilda länder att agera. När det gäller klimatfrågan håller FN:s klimatpanel, IPCC, i taktpinnen.

– När IPCC skapades var allt fokus på expertis inom forskningen. Om vi bara samlar rätt data och bevis kommer det leda till riktlinjer som löser problemet.

– IPCC har spelat en viktig roll för att koppla klimatförändringar till utsläpp av koldioxid. Det var deras fokus under 1990-talet. Men idag krävs ett bredare tillvägagångssätt – med flera perspektiv och experter från olika områden, säger Adam Standring.

Öka med 2 grader eller 1,5 grad

På klimatmötet i Paris 2015 fick IPCC uppdraget att ta fram en rapport om vad som händer om temperaturen ökar 2 grader eller 1,5 grad. Redan 2018 hade klimatpanelen sammanställt 6 000 vetenskapliga artiklar som visar att det är en stor skillnad på en global uppvärmning på 1,5 grader jämfört med 2 grader.

– Det är intressant att rapporten kopplar ihop klimatförändringarna med hållbar utveckling och hur länder har olika möjligheter att anpassa sig.

Det är ett globalt problem som får stora konsekvenser, inte minst politiskt. Och människor reagerar olika – vissa förnekar klimatförändringarna, andra får klimatångest. Det är inte enkelt att överföra det forskningen visar till handling.

För att verkligen förstå

– Det är därför samhällsvetenskaplig forskning är så viktig – för att verkligen förstå klimatförändringarna och bidra med lösningar.

Han hoppas att hans forskning ska medverka till att visa hur allt hänger ihop. Han menar att vi inte får underskatta människor och förenkla för mycket. Istället måste forskare och media bli bättre på att länka samman olika händelser.

– Ett klassiskt exempel är Brasilien och regnskogen som huggs ned för att ge plats åt odlingar och boskap. Frågan sträcker sig från Bolsonaros politik till denguefeber. Samtidigt kopplas de sällan ihop, säger Adam Standring.

Maskinerna lämnar djupa spår

Skogen är viktig för klimatet eftersom den lagrar koldioxid. Samtidigt lämnar maskinerna djupa spår i skogen som fylls med vatten där myggor förökar sig som sprider zikaviruset, malaria och denguefeber. Till detta tillkommer frågor om kriminalitet och utsatta grupper.

Är du positiv när det gäller framtiden?

– Jag tror att vi måste vara det, säger Adam Standring.

Text och foto: Linda Harradine