This page in English

Forskargrupp

Miljösociologi

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

  • Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS)

Inom miljösociologin studeras människans relation till sin omgivning. Miljöproblem är något som skapas av och måste lösas av samhället. Följaktligen är sociologiska perspektiv och sociologisk forskning avgörande för vår förståelse av hur miljöproblem uppkommer som en konsekvens av samhällsstrukturer och mänskliga handlingar, och av våra möjligheter att hantera dem. Inom forskargruppen i miljösociologi vid Örebro universitet studerar vi frågor relaterade till gränsöverskridande miljöproblem, till exempel klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Forskningen täcker områden såsom expertkunskaper i miljöstyrning, samverkan mellan vetenskap, politik och allmänhet inom miljöreglering, miljörepresentation och kommunikation, sociala rörelser och individuellt engagemang, samt begreppsutveckling inom miljösociologin.

Läs mer här (på engelska)

Forskare

Forskningsprojekt

Finansiärer

  • Formas
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro universitet