”Vi vill vara med och skapa en mer jämställd byggbransch”

Anders Lindén.

Alla vinner på ett mer jämställt samhälle, menar Anders Lindén.

En film väckte Anders Lindéns vilja till förändring. Nu blir jämställdhet en del av utbildningen på Byggingenjörsprogrammet.
– Många av oss lärare känner att vi inte har rätt kompetens, men det är bättre att göra någonting än att gömma sig bakom det, säger han.

Läs mer om programmet Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet.

Läs mer om Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet, som erbjuder kompetensutveckling om bland annat jämställdhet och genusfrågor i form av kurser, workshoppar och konsultation.

Anders Lindén är programansvarig på programmet Högskoleingenjör, Byggteknik på Örebro universitet. För drygt två år sedan var han på möte tillsammans med programansvariga för byggingenjörsutbildningar vid andra lärosäten och tillsammans fick de ta del av fackförbundet Byggnads och Byggchefernas kampanj ”Stoppa machokulturen”.

– Vi såg en film om machokulturen på byggarbetsplatser och jag tänkte att så här får det inte vara i min bransch. Det var svårt att ha sett den här filmen och sedan komma hem och inte göra någonting.

När han kom hem visade han filmen för studenter på en föreläsning och tog initiativ till en diskussion. När kursen utvärderades visade det sig att en majoritet av studenterna tyckte att de fått en ökad förståelse för genusperspektiv.

– Vi har ställt samma fråga i kursutvärderingar förut och då fått svaret att i princip ingen fått en ökad förståelse för genusperspektivet. Det blev ett jättelyft, bara för att jag visat en film och initierat en diskussion.

Våga erkänna sin okunskap

Anders Lindén tror att många lärare känner sig obekväma och inte tycker att de har tillräckligt stor kompetens för att våga prata om jämställdhet.

– Vi är vana vid att vara experter på våra områden och tror att studenterna förväntar sig att vi ska kunna mer än dem. Här är vi i ett annat läge, och många studenter har mer kunskap än vad vi har. Då behöver man lämna ut sig själv och erkänna det.

Nu pågår arbetet med att skriva in jämställdhetsperspektivet i kursplanerna, så att det blir ett obligatoriskt moment för alla blivande byggingenjörer. Målet är att bidra till en ökad jämställdhet i byggbranschen och på sikt ett mer jämställt samhälle. Men Anders Lindén hoppas också att det kan locka fler kvinnor till utbildningen.

– Vi har kurser i hur man räknar ut armering i betongbalkar och isolerar väggar för att nå energikravsmål. Kan vi göra våra studenter mer vaksamma på tendenser ute i arbetslivet så att de kan bidra till att förändra kulturen i byggbranschen kommer det att leda till en mer jämställd bransch. Alla vinner på ett jämställt samhälle.

Studentenkät om jämställdhet

Under hösten har byggingenjörsstudenterna fått besvara en enkät om jämställdhet, som Anders Lindén håller på att sammanställa nu. Svaren visar att kvinnliga studenter ofta upplever att de får ta ett större ansvar i grupparbeten och att många faktiskt upplever att har känt sig särbehandlade på grund av sin könstillhörighet vid föreläsningar och laborationer.

– Nästa steg är att sammanställa resultatet av enkäten och presentera det för både kollegorna och för studenterna. Sedan får vi se hur vi kan jobba vidare med frågorna, säger Anders Lindén.

Felicia Garcia är pedagogisk utvecklare med inriktning jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling på Örebro universitet. Hon är positiv till det arbete som Anders Lindén har initierat.

– För mig är det särskilt upplyftande att se hur arbetet har utvecklats på Byggingenjörsprogrammet. Kanske är det initialt inte lätt att identifiera genusaspekter i vissa ämnen trots att, som Anders har uppmärksammat, jämställdhetsfrågorna ofta är högaktuella. Att få studenterna att reflektera över detta är just det vi vill uppnå med jämställdhetsintegrering, säger hon.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Maria Elisson