Högskoleingenjör, Byggteknik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du vara med och utforma framtidens byggnader och infrastruktur? Då ska du välja programmet Högskoleingenjör, Byggteknik. Efter utbildningen kan du kalla dig byggingenjör och kommer att vara attraktiv för hela byggbranschen och dess breda arbetsmarknad.

Närbild på två studenter i aulan.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Programmet Högskoleingenjör, Byggteknik ger dig en bred utbildning som gör dig attraktiv för hela byggbranschen. Våra lärare har gedigna erfarenheter och kunskaper från såväl näringslivet som forskningen. I ett antal av våra kurser står dessutom inhyrda konsulter från näringslivet för undervisningen.

Inför andra läsåret väljer du om du vill inrikta din utbildning mot byggproduktion eller byggteknik. Dessutom finns det ett antal valbara kurser där du kan sätta din egen prägel på utbildningen. Du kanske väljer att studera utomlands under en termin. Vi har till exempel haft studenter som tillbringat en termin i Florida.

Du kommer att läsa kurser som exempelvis Byggteknik, Byggkonstruktion, Anläggningsteknik, Byggprojektering, Byggproduktion, och Byggnaden som system.

Efter utbildningen får du titeln ”Högskoleingenjör, byggteknik". I branschen kommer du att kallas byggingenjör. De flesta av våra studenter börjar antingen på ett arkitekt-, konsult- eller entreprenadföretag. Du kan också arbeta med till exempel fastighetsutveckling och förvaltning, bygglovshantering eller samhällsplanering.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Byggteknik, 180 hp

Första och andra terminen läser du ingenjörsgemensamma ämnen som Matematik och Teknik och samhälle i utveckling. Men redan direkt läser du även grundläggande byggnadstekniska ämnen som Byggteknik, Byggkonstruktion samt Byggproduktionsteknik.

Från och med tredje terminen består utbildningen helt av byggrelaterade ämnen. En stor del av andra läsåret kommer att ägnas åt ett projektarbete, där du tillsammans med ett antal kamrater får projektera en byggnad fram till byggritningar. Under projektet kommer du att få använda dig av de kunskaper du skaffat dig i tidigare kurser. Du kommer även att få möjlighet att med VR-teknik gå in i din byggnad. Inför termin 3 har du dessutom valt din inriktningsprofil mot byggproduktion eller byggteknik.

Under termin fem och sex fortsätter du att läsa inriktningsspecifika kurser, men har även en del valbara kurser att läsa. I slutet av sista terminen kommer du att göra ditt examensarbete. Där har du chansen att fördjupa dig i någon fråga som intresserat dig extra mycket under utbildningen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Anders Lindén

Anmälningskod ORU-59402

Under studietiden ges du stora möjligheter att skapa kontakter med eventuella framtida arbetsgivare. Till exempel genom gästföreläsare, studiebesök, branschkvällar och examensarbetet.

Utbildningen ger dig breda kunskaper inom hela byggbranschen. De flesta av våra studenter börjar antingen arbeta på ett arkitekt- eller konsultföretag med projektering av byggnader eller på ett entreprenadföretag med byggnadsproduktion. Men marknaden är mycket bredare än så. Möjligheterna är mycket goda att arbeta med samhällsplanering, infrastruktur, fastighetsutveckling och förvaltning, installationsteknik, projektledning med mera.

Frågor och svar

Nej, ingen av kurserna på programmet förutsätter att du har någon tidigare erfarenhet från branschen.

Ja, inför tredje terminen kommer du att välja inriktning mot byggproduktion eller byggteknik. Utbildningen innehåller även ett antal valbara kurser, där du själv sätter din personliga prägel på din examen.

De senaste åren har arbetsmarknaden påverkats av Corona-pandemin och för tillfället påverkas marknaden av kriget i Ukraina. Trots detta har majoriteten av våra studenter klart med anställning redan innan de tar ut examen. Åren innan pandemin hade 70-80% av avgångsstudenterna anställning innan de tagit ut examen. Det finns ett stort behov av bostäder och lokaler i Sverige, vilket borgar för att marknaden alltid kommer att finnas. Framtida utmaningar med miljökris kommer också att kräva omformningar av dagens samhällen och här kommer byggingenjörer fylla en viktig roll.

Byggbranschen arbetar hårt med att få bort sin traditionella ”gubbighet”. På arkitektkontoren idag är fördelningen i stort sett jämn, medans det ute på byggarbetsplatserna är det fortfarande en manlig dominans. Det går dock åt rätt håll över hela branschen. På Högskoleingenjör, Byggteknik, på Örebro Universitet tar vi frågan på allvar. Vi arbetar med jämställdhetsfrågan kontinuerligt under utbildningen och har blivit belönade med Örebro läns jämställdhetspris för det arbetet. Högskoleingenjör, Byggteknik är en av de ingenjörsutbildningar vid Örebro Universitet som har störst andel tjejer.

Byggbranschen är en mycket bred arbetsmarknad, betydligt bredare än vad folk i allmänhet känner till. De flesta av våra studenter börjar sina karriärer antingen på ett arkitekt- eller konsultföretag eller på ett entreprenadföretag.

På arkitekt- och konsultföretagen arbetar du i projekteringsskedet, alltså innan själva byggnationerna startar. Du får vara med och utforma byggnaderna samt lösa detaljproblem. Du producerar de ritningar och handlingar som entreprenören sedan använder för att bygga. Mycket av detta arbete sker idag med hjälp av modellering i 3D-miljöer och även i viss utsträckning med VR-teknik.

På entreprenadföretagen arbetar du ofta till en början ute på byggarbetsplatserna. Du arbetar med arbetsledning, materialinköp, tidsplanering, kalkylering med mera.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete.

Ingenjörsutbildningar innehåller alltid matematik. Samtliga ingenjörsyrken handlar mycket om problemlösning och där har matematiken en självskriven plats. Du läser under första året 15 hp matematik. Med andra ord utgör 25% av första läsåret matematik. Du kan sedan välja till ytterligare 15 hp matematik under tredje läsåret. Matematiken är sedan ett hjälpmedel under flera av de övriga kurserna. Du ska absolut se till att gå den frivilliga introduktionskursen i matematik som erbjuds innan utbildningen startar.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

I byggbranschen så kallar sig ofta både högskoleingenjörer och civilingenjörer helt enkelt för byggingenjörer. Till stora delar arbetar man med samma uppgifter, men civilingenjörerna gör ofta en snabbare karriär och kommer lite längre.

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser, upp till totalt 30 högskolepoäng matematik.

Titeln du får efter examen kan skilja sig åt  på de olika universiteten och högskolornas byggingenjörsutbildningar. På Örebro universitet får du en högskoleingenjörsexamen. Det är dock i praktiken ingen skillnad och i branschen kommer du att bli kallad byggingenjör.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna inleds med en introduktionskurs i matematik på 1,5 högskolepoäng, veckan innan terminsstarten. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter och avslutas med en skriftlig examination.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Byggteknik I, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka till introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Du kommer ha flera olika möjligheter att skaffa dig kontakter inom branschen under din utbildning:

  • Flera av kurserna du läser kommer att ledas av inhyrda konsulter från branschen. I en del andra kurser kan det förekomma gästföreläsningar.
  • Vi  genomför studiebesök på arbetsplatser i flera av våra kurser.
  • En gång per läsår genomför vi en byggafton och en konsultafton. Vid dessa tillfällen kommer det folk från branschen och pratar om hur det är att arbeta i deras yrken och ni får sedan gott om tid till mingel.
  • En gång per år arrangeras också en Campusmässan då en mängd olika företag ställer ut.
  • Flera lokala företag delar även ut stipendier till våra studenter samt ordnar studentkvällar på deras företag.

Utbildningen är heltidsstudier, det vill säga du förväntas lägga ca 40 timmar i veckan på dina studier. Många av våra studenter arbetar strötimmar för att dryga ut studielånet. Vår rekommendation är att du börjar med att satsa helt och hållet på dina studier. Sedan kan du arbeta strötimmar för att dryga ut studielånet i den omfattning du själv ser att du kan klara av. Ett bra tips är också att alltid först diskutera din situation med studievägledaren innan du tar på dig för mycket arbete. Att räkna med att du kan finansiera dina studier genom att arbeta, är inget vi rekommenderar.

Utbildningen är Campusbaserad och många moment kräver din närvaro på universitetet. De flesta undervisningsmoment är frivilliga, men för att få effektivt studieresultat behöver du vara på plats, för den största delen av undervisningen. I princip all undervisning är planerad och utformad utifrån att du som student finns på plats.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Therese Mejman

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.nt@oru.se

Viktoria Henriksson i byggoverall.

”Byggingenjör – en perfekt kombination av kreativitet och siffror”

Som byggingenjör på Skanska varvar Viktoria Henriksson kontorsarbete med att vara ute på byggarbetsplatser och kvalitetssäkra produktionen.
– Jag är spindeln i nätet och känner verkligen att jag bidrar till att skapa ett bättre samhälle.

Ett porträtt av byggingenjören Edvin Pöhner

"Jag fick jobb som konstruktör redan under utbildningen"

Edvin Pöhner läste till högskoleingenjör inom byggteknik vid Örebro universitet. Idag jobbar han som konstruktör på konsultföretaget Byggstatik.
– Det bästa med utbildningen är att den är så konkret, man får en bra grund att stå på och kunskaper som är relevanta, säger han.

Kajsa Lundholm

Kajsas drömde om att bli arkitekt men hittade rätt i byggteknik

Varför sökte du programmet Högskoleingenjör, byggteknik?
Mitt mål var att plugga till arkitekt. Men jag insåg rätt snabbt att alla universitet som erbjuder den utbildningen kräver i stort sett maxpoäng i betyg, vilket jag inte hade. När jag hittade programmet Högskoleingenjör, byggteknik, som har många likheter med arkitekt tyckte jag att det verkade kul. I efterhand tror jag att min utbildning passar mig bättre än arkitekt eftersom jag tycker det är kul med beräkningar och logik, vilket är en stor del av programmet.

Örebro universitet var mitt förstahandsval. Efter studenten började jag säsongsarbeta både utomlands och i Sverige under ett par år. När jag bestämde mig för att börja plugga kändes det kul att komma hem och vara nära min familj.

Vad är det bästa med ditt program?
Det märks tydligt att mitt program utvecklas för att bli så bra som möjligt. Flera av kurserna har nyligen fått nya upplägg. För det mesta är undervisningen välplanerad, vilket innebär att en kurs som innehåller mycket beräkningar kombineras med en kurs som har mer CAD (digitalt baserad teknik för skapande av tekniska ritningar) eller läsning.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Kunskap, mångfald och frihet.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet är bra. Det går att ta del av det precis så mycket eller lite man vill. På kåren kan man under dagtid äta lunch eller ta en kaffe. På fredagar är det nattklubb och på torsdagar finns Timebeer där man kan ta några öl till bra studentpriser, spela spel, musikquiz och bara hänga med vänner. Det finns flera kårsektioner som arrangerar olika aktiviteter. Både med och utan alkohol, så det passar alla.

Vad har du för framtidsplaner?
Närmaste framtidsplanen är att hitta ett kul sommarjobb där jag kan få arbetslivserfarenhet och en inblick i hur det är att jobba inom branschen. Till hösten ska jag åka på en utbytestermin till Kanada på University of New Brunswick i Fredricton, vilket jag ser fram emot. Längre fram är det examen och att hitta ett arbete jag trivs med på ett företag jag brinner för, där vill jag utvecklas och jobba mig uppåt mot högre positioner.

Tips till blivande studenter?
Hitta ett bra umgänge som du både kan plugga med och umgås med på fritiden. Det gör studietiden både lättare och roligare. Att plugga i grupp gör att man inte känner sig ensam och skapar många intressanta diskussioner. Gå på föreläsningarna, det kommer underlätta tentaplugget. Missa inte introduktionen för nya studenter och var med på så många aktiviteter som möjligt. Det är kul och du hittar vänner även utanför programmet. Gå med i kåren och försök vara med på deras arrangemang. Billigaste kaffet på Campus har kårhuset för sina medlemmar.

Sofia Lindh med diplom.

Örebrostudenter fick stipendier

Under sin sista termin på programmet Högskoleingenjör, byggteknik gjorde Sofia Lindh och Hugo Jakobsson ett examensarbete om hållbar utveckling för Skanska. Arbetet blev så bra att de fick ta emot stipendium från Healthy Building Forum.

– Det var helt oväntat. Vi hade inte skickat in vår uppsats till Healthy Building Forum utan det måste ha varit någon av lärarna som har gjort det, säger Hugo Jakobsson.

Examensarbetet är kopplat till hur byggbranschen påverkar klimatet. Enligt en rapport om från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien är klimatpåverkan under själva byggtiden större än man tidigare trott. 50 procent av påverkan på klimatet sker under byggprocessen och 50 procent när byggnader tas i drifts. Tidigare har man trott att förhållandena varit 15 procent under byggprocessen och 85 procent under driftsfasen.

– Byggbranschen måste se över sitt arbete med att välja klimatsmart material, säger Sofia Lindh.

Studenterna undersöker i sitt examensarbete vilken klimatinformation Skanskas underleverantörer kan ge som underlag för klimatsmarta val. De kontaktade 24 företag och bad dem svara på en enkät – och de fick hög svarsfrekvens, 79 procent.

– Det här är på riktigt. Företaget kan ha nytta av vårt arbete eftersom Skanskas vision är att nå klimatneutralitet år 2050, det vill säga att ha noll miljöpåverkan i byggprocessen, säger Hugo Jakobsson.

Det var genom Skanskas program för universitetsstudenter, Skanska P³, som Sofia Lindh kom i kontakt med företaget under sitt sista år universitetet. Eftersom hon redan hade kontakt med bolaget var det naturligt att göra examensarbetet där.

– Jag sökte till Skanska P³ och kom in. Det är företagets sätt att slussa in studenter i organisationen, säger Sofia Lindh.

Ute i arbetslivet

Sofia Lindh och Hugo Jakobsson tog examen i somras. Sofia Lindh jobbar som produktionsingenjör på Skanska där hon arbetar med att se över produktionen av bostäder och har en biträdande arbetsledarroll. Målet är att bli arbetsledare. Det som tilltalar med yrket är att byggprocessen är kreativ där det visuellt går att se hur arbetet går framåt. Arbetsmiljön är dynamisk där utearbete varvas med arbete inomhus.

– Bara för att jag har en utbildning är inte rustningen klar. Byggbranschen är ett lagarbete där alla behövs och jag får ny kunskap hela tiden, säger Sofia Lindh.

Hugo Jakobsson
Hugo Jacobsson

Hugo Jakobsson jobbar som arbetsledare på Tranab i Örebro.

– Utbildningen har gett mig en bra grund och jag kommer ständigt tillbaka till saker jag har lärt mig på universitetet. Mycket kunskap sitter i bakhuvudet som jag har nytta av, säger han.

Stipendiet från Healthy Building Forum var på 5 000 kronor vardera.

Nina Vesa och Humam Amouri

Pris för bästa examensarbete

Nina Vesa och Humam Amouri - vann klassen för 15 högskolepoäng i tidningen Byggindustrins riksomfattande tävling Byggopus.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.