Högskoleingenjör, Byggteknik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du vara med och utforma framtidens byggnader och infrastruktur? Då ska du välja programmet Högskoleingenjör, Byggteknik. Efter utbildningen kan du kalla dig byggingenjör och kommer att vara attraktiv för hela byggbranschen och dess breda arbetsmarknad.

Närbild på två studenter i aulan.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik D

Programmet Högskoleingenjör, Byggteknik ger dig en bred utbildning som gör dig attraktiv för hela byggbranschen. Våra lärare har gedigna erfarenheter och kunskaper från såväl näringslivet som forskningen. I ett antal av våra kurser står dessutom inhyrda konsulter från näringslivet för undervisningen.

Under andra läsåret väljer du om du vill inrikta din utbildning mot byggproduktion eller byggteknik. Dessutom finns det ett antal valbara kurser där du kan sätta din egen prägel på utbildningen. Du kanske väljer att studera utomlands under en termin. Vi har till exempel haft ett par studenter som tillbringade en termin i Florida.

Du kommer att läsa kurser som exempelvis Byggteknik, Byggmekanik och hållfasthetslära, Betongkonstruktion, Geoteknik med vägbyggnad, Byggprojektering, Byggproduktion, Lågenergibyggnader och Installationsteknik.

Efter utbildningen får du titeln ”Högskoleingenjör, byggteknik". I branschen kommer du att kallas byggingenjör. De flesta av våra studenter börjar antingen på ett arkitekt-, konsult- eller entreprenadföretag. Du kan också arbeta med till exempel fastighetsutveckling och förvaltning, bygglovshantering eller samhällsplanering.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Byggteknik, 180 hp

Första och andra terminen läser du ingenjörsgemensamma ämnen som Matematik och Teknik och samhälle i utveckling. Men redan direkt läser du även grundläggande byggnadstekniska ämnen som Byggteknik, Byggmekanik och hållfasthet samt Betongkonstruktion.

Från och med tredje terminen består utbildningen helt av byggrelaterade ämnen. En stor del av terminen kommer att ägnas åt ett projektarbete, där du tillsammans med ett antal kamrater får projektera en byggnad fram till byggritningar. Under projektet kommer du att få använda dig av de kunskaper du skaffat dig i tidigare kurser.

Till termin fyra ska du ha valt inriktning, antingen mot Byggproduktion eller Byggteknik. Ungefär hälften av kurserna anpassas efter ditt inriktningsval, resten är gemensamma.

Under termin fem och sex fortsätter du att läsa inriktningsspecifika kurser, men har även en del valbara kurser att läsa. I slutet av sista terminen kommer du att göra ditt examensarbete. Där har du chansen att fördjupa dig i någon fråga som intresserat dig extra mycket under utbildningen.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c

eller

Grundläggande behörighet samt Fysik B, Kemi A och Matematik D

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Anders Lindén

Under studietiden ges du stora möjligheter att skapa kontakter med eventuella framtida arbetsgivare. Till exempel genom gästföreläsare, studiebesök, branschkvällar och examensarbetet.

Utbildningen ger dig breda kunskaper inom hela byggbranschen. De flesta av våra studenter börjar antingen arbeta på ett arkitekt- eller konsultföretag med projektering av byggnader eller på ett entreprenadföretag med byggnadsproduktion. Men marknaden är mycket bredare än så. Möjligheterna är mycket goda att arbeta med samhällsplanering, infrastruktur, fastighetsutveckling och förvaltning, installationsteknik, projektledning med mera.

Frågor och svar

Ja, inför fjärde terminen kommer du att välja inriktning mot byggproduktion eller byggteknik. Utbildningen innehåller även ett antal valbara kurser, där du själv sätter din personliga prägel på din examen.

 

De senaste åren har de flesta av våra studenter (70-80%) haft anställning klar redan innan de har tagit ut examen. Till det ska adderas att ca 5-10 % av studenterna väljer att studera vidare. Till viss del påverkas möjligheterna till anställning av konjukturen. I grunden finns dock ett stort behov av både bostäder och lokaler i Sverige, vilket borgar för att marknaden alltid kommer att finnas. Dessutom finns det ett stort behov av renoveringar av befintligt fastighetsbestånd samt stora infrastruktursatsningar.

 

Byggbranschen har under flera år arbetat hårt med att få bort en traditionell ”gubbighet”. Fler tjejer behövs i branschen och är naturligtvis varmt välkomna. Det vore inte korrekt att påstå att all ”gubbighet” är borta från branschen, men det blir stadigt bättre och andelen tjejer ökar. Som tjej kommer du redan under studietiden att få kontakt med tjejer som arbetar i branschen och höra om deras erfarenheter. Högskoleingenjör, byggteknik är en av de ingenjörsutbildningar vid Örebro Universitet som har störst andel tjejer.

 

Byggbranschen är en mycket bred arbetsmarknad, betydligt bredare än vad folk i allmänhet känner till. De flesta av våra studenter börjar sina karriärer antingen på ett arkitekt- eller konsultföretag eller på ett entreprenadföretag.

På arkitekt- och konsultföretagen arbetar du i projekteringsskedet, alltså innan själva byggnationerna startar. Du får vara med och utforma byggnaderna samt lösa detaljproblem. Du producerar de ritningar och handlingar som entreprenören sedan använder för att bygga. Mycket av detta arbete sker idag med hjälp av modellering i 3D-miljöer och även i viss utsträckning med VR-teknik.

På entreprenadföretagen arbetar du ofta till en början ute på byggarbetsplatserna. Du arbetar med arbetsledning, materialinköp, tidsplanering, kalkylering med mera.

 

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete.

Ingenjörsutbildningar innehåller alltid matematik. Samtliga ingenjörsyrken handlar mycket om problemlösning och där har matematiken en självskriven plats. Du läser under första året 15 hp matematik. Med andra ord utgör 25% av första läsåret matematik. Du kan sedan välja till ytterligare 15 hp matematik under tredje läsåret. Matematiken är sedan ett hjälpmedel under flera av de övriga kurserna. Du ska absolut se till att gå den frivilliga introduktionskursen i matematik som erbjuds innan utbildningen startar.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

I byggbranschen så kallar sig ofta både högskoleingenjörer och civilingenjörer helt enkelt för byggingenjörer. Till stora delar arbetar man med samma uppgifter, men civilingenjörerna gör ofta en snabbare karriär och kommer lite längre.

 

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser, upp till totalt 30 högskolepoäng matematik.

Titeln du får efter examen kan skilja sig åt  på de olika universiteten och högskolornas byggingenjörsutbildningar. På Örebro universitet får du en högskoleingenjörsexamen. Det är dock i praktiken ingen skillnad och i branschen kommer du att bli kallad byggingenjör.

 

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/terminstider/   

Studierna inleds med en introduktionskurs i matematik på 1,5 högskolepoäng, veckan innan terminsstarten. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter och avslutas med en skriftlig examination.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Byggteknik I, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka till introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Nina Vesa och Humam Amouri

Pris för bästa examensarbete

Nina Vesa och Humam Amouri - vann klassen för 15 högskolepoäng i tidningen Byggindustrins riksomfattande tävling Byggopus.

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.