This page in English

50 miljoner till EU-projekt som ska minska ojämlikhet i coronapandemins spår

Ett porträtt av forskaren Sofia Strid.

De politiska beslut som fattats för att bromsa smittspridningen innebär en ökad risk för ojämlikhet som baserar sig på till exempel kön, klass eller migrationsstatus, säger Sofia Strid, forskare i genusvetenskap.

Örebro universitet ingår i nytt projekt som får 50 miljoner kronor av EU för att kartlägga och motverka ojämlikhet och diskriminering i spåren av coronapandemin.
– Målet är att hitta lösningar och sociala innovationer som kan minska ojämlikheten, säger Sofia Strid, forskare i genusvetenskap vid Örebro universitet.

RESISTIRÉ står för Responding to outbreaks through co-creative inclusive equality strategies och är ett samarbete mellan tio organisationer i EU, Storbritannien och Turkiet. Koordinator är European Science Foundation i Frankrike.

Projektet finansieras med 50 miljoner kronor från EU-kommissionens program Horizon 2020 och ska pågå under två år. Ungefär 6 miljoner kronor går till Örebro universitet.

Coronapandemin är inte bara en hälsokris, utan även en humanitär, ekonomisk och social kris som påverkar oss alla. Vissa kan jobba hemifrån och beställa mat på nätet – medan andra hamnat i arbetslöshet, våldsutsatthet, ekonomiska svårigheter eller fysisk och psykisk ohälsa som en konsekvens av att samhället delvis har stängts ned under pandemin.

Som vanligt vid kriser är det de som redan innan pandemin var mest sårbara som drabbas hårdast.

– De politiska beslut som fattats för att bromsa smittspridningen innebär en ökad risk för ojämlikhet som baserar sig på till exempel kön, klass eller migrationsstatus. Mäns våld i hemmet och online ökar, funktionsnedsatta får svårare att få vardagligt stöd och vi ser att hatbrotten mot minoriteter ökar. Vissa yrkesgrupper utsätts för större risker, till exempel migranter som utnyttjas som arbetskraft i en del länder, säger Sofia Strid, docent i genusvetenskap och forskningsledare vid Centrum för våldsstudier vid Örebro universitet.

Kartlägger pandemins konsekvenser i 30 länder  

EU-kommissionen satsar därför 50 miljoner kronor på ett tvärvetenskapligt projekt som ska undersöka konsekvenserna av pandemin ur ett jämlikhetsperspektiv i 30 europeiska länder.

Sofia Strid kommer att leda forskningsdelen i projektet och det team vid Örebro universitet som ingår i samarbetet. Teamet består av Dag Balkmar, docent i genusvetenskap, Anne-Charlott Callerstig, forskare i genusvetenskap och Jeff Hearn, seniorprofessor i genusvetenskap. Fler forskare kommer att rekryteras till projektet.

Målet med projektet, som går under namnet RESISTIRÉ, är att hitta lösningar som kan mildra de negativa effekterna som coronapandemin och de politiska beslut som pandemin fört med sig får för både jämställdheten och jämlikheten.

– Projektet bygger på en modell av designtänkande som kallas co-creation, vilket innebär att nyckelaktörer som till exempel beslutsfattare och kvinnoorganisationer ingår både som forskningsobjekt i själva projektet och som medverkande parter i de lösnings- och innovationsinriktade workshopparna som ska hållas. Det gör att projektet har oerhört stor potential att få genomslag och leda till konkreta förändringar, säger Sofia Strid.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Maria Elisson