Aktiva studenter mår bättre under coronapandemin

Lovisa Nilsson och Ellika Jansson.

"Det du gör har stor betydelse för hur du mår", säger studenterna Lovisa Nilsson och Ellika Jansson.

Studenter som har god balans i sina dagliga aktiviteter har också en bättre mental hälsa. Den slutsatsen drar arbetsterapeutstudenterna Ellika Jansson och Lovisa Nilsson i sitt examensarbete om hur Örebros studenter mår under pandemin.

Ellika Jansson och Lovisa Nilsson går sista terminen på Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Under hösten skrev de sitt examensarbete, och valde då att undersöka sambandet mellan studenters aktivitetsbalans och mental hälsa.

– Under pandemin har man inte kunnat utföra aktiviteter på samma sätt och vi tänkte att det var ett bra tillfälle att ta reda på hur det påverkar hälsan. Undervisningen har varit på distans och många sociala aktiviteter har ju försvunnit på grund av restriktioner under coronapandemin, säger Ellika Jansson.

Drygt 200 studenter som representerar alla kårsektioner vid Örebro universitet fick besvara en enkät med frågor. Resultatet visade på ett tydligt positivt samband mellan aktivitetsbalans och mental hälsa.

– De som har fler aktiviteter mår bättre och de som gör mindre mår sämre, säger Ellika Jansson.

Viktigt med både sociala kontakter och fysiska aktiviteter

– Det handlar både om sociala och fysiska aktiviteter, allt sådant som har med vardagliga saker som studier, arbete, fritid, sömn, vila, sociala kontakter och hemmasysslor att göra, säger Lovisa Nilsson.

Kön, ålder, termin, typ av utbildning eller om man bor ensam eller delar lägenhet visade sig däremot inte spela någon stor roll för den mentala hälsan, vilket studenterna tror beror på att alla har haft samma restriktioner och påverkats likadant under perioden.

Vilken sorts aktiviteter är viktiga för att man ska må bra?

 – Av de fritextsvar vi har fått in ser vi att det särskilt är sociala aktiviteter som är viktiga. 83 personer svarade att färre sociala sammanhang och mer ensamtid eller isolering har varit den största förändringen i deras vardag under pandemin, säger Lovisa Nilsson.

– Att inte träffa vänner och familj utan sitta hemma själv är det som studenterna har tyckt är jobbigast, säger Ellika Jansson.

Vad har ni för tips till studenter för att de ska må bättre nu under pandemin?

– Vårt viktigaste budskap till studenter är att det du gör faktiskt har betydelse för hur du mår. Fundera över hur du lägger upp din tid och om det finns något du kan göra för att må bättre. Fysiska aktiviteter som promenader eller att träffa folk utomhus eller via Zoom, Facetime eller telefon är några exempel. Ta chansen att delta – istället för att sitta ensam, säger Ellika Jansson och Lovisa Nilsson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Mathilda van Dijk