Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Vill du arbeta med personer som har begränsade möjligheter att klara vardagliga aktiviteter? I programmet läser du kurser i arbetsterapi och medicin med sikte på att utforma strategier, som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt.

En student på Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Arbetsterapeutprogrammet är för dig som vill jobba med människor som har svårt att klara vardagen på grund av olika typer av funktionsnedsättningar eller aktivitetsbegränsningar och vill hjälpa dem genom rehabiliterande insatser.

En arbetsterapeuts vardag kan se mycket olika ut beroende på arbetsplats och uppdrag. Vissa utgår från individen och får ansvaret att anpassa en persons vardagsmiljö efter dennes behov eller prova ut olika fysiska eller kognitiva hjälpmedel. Andra kan arbeta med tillgänglighet och välmående på en mer samhällelig nivå. Gemensamt är att din roll som arbetsterapeut är väldigt viktig för de personer du hjälper.

Arbetsterapeutprogrammet ger dig både en teoretisk och praktisk grundutbildning. I huvudämnet arbetsterapi lär du dig metoder för hur du kan hjälpa människor klara av sin vardag på ett, för dem, meningsfullt sätt. Kurser med sociologiska, psykologiska och pedagogiska perspektiv förbereder dig också inför mötet med människor i utsatta livssituationer och lär dig hur olika situationer i samhället påverkar människors liv, vardag och hälsa. Utbildningen innehåller även kurser inom områden som medicin, vetenskapsteori och forskningsmetodik, allt för att förbereda dig som student inför din kommande yrkesroll som legitimerad arbetsterapeut.

Under utbildningen ingår det fyra perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du handleds av legitimerade arbetsterapeuter. Under dessa perioder lär du känna yrket, tillämpar dina kunskaper och utvecklas i yrkesrollen.

Utbildningen leder både till en arbetsterapeutexamen och en kandidatexamen och öppnar upp för fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningsplan Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 6 terminer (180 högskolepoäng). Huvudområdet är arbetsterapi som uppgår till 150 högskolepoäng varav 25,5 högskolepoäng är verksamhetsförlagd utbildning. I kursen Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, 22,5 högskolepoäng ingår ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Utöver kurser i arbetsterapi ingår kurser i medicin omfattande 30 högskolepoäng. Programmet inleds med en kurs i huvudområdet, Arbetsterapi, Aktivitet och hälsa, 15 högskolepoäng. Övriga kurser läses i den ordning som uppställningen ovan visar.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Maria Yilmaz

Anmälningskod ORU-79406

Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du med människor som på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter för att klara sin personliga vård, sitt boende, sitt arbete eller sin fritid. Arbetsterapeuten arbetar även med förebyggande insatser för att förhindra aktivitetsbegränsningar orsakade av exempelvis åldrande, skada eller sjukdom. I yrket ingår också pedagogiska uppgifter så som information, undervisning och handledning av anhöriga, andra yrkesgrupper med flera.
Som arbetsterapeut efterfrågas du i stor utsträckning i verksamheter inom hälso- och sjukvården, äldre- och social omsorg, arbetsrehabilitering och skola.
Din arbetsterapeutiska kompetens är också efterfrågad i tjänster som rör handläggning hos olika myndigheter, vid exempelvis arbetsförmedling och försäkringskassa.
Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet är godkänt av World Federation of Occupational Therapy (WFOT)

Du lär dig om vad meningsfulla aktiviteter innebär och betyder för en persons hälsa och välbefinnande.

Vidare studerar du teoretiskt och praktiskt arbetsterapeutiska metoder för att utreda en individs behov och förutsättningar för att utföra meningsfulla aktiviteter och möjlighet till delaktighet. Du lär dig därefter om åtgärder som syftar till att bibehålla eller utveckla individens aktivitetsförmåga samt åtgärder som i förebyggande syfte förhindrar aktivitets begränsningar.

Utifrån dessa grundläggande kunskaper i arbetsterapi läser du också kurser i medicin för att förstå hur exempelvis sjukdomar, skador och åldrande kan påverka människors aktivitetsförmåga.

I kurser med sociologiska, psykologiska och pedagogiska perspektiv förbereds du på att möta människor i utsatta livssituationer och tillägnar dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors liv, vardag och hälsa.

Arbetsterapeutprogrammet ger dig också en vetenskaplig skolning mot en kandidatexamen i ämnet arbetsterapi. På vägen dit får bekanta dig med vetenskapsteori, olika forskningsmetoder samt evidensbasering av arbetsterapeutiska metoder. Ditt examensarbete i arbetsterapi skriver du tillsammans med en kurskamrat i termin 5.

Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet är en campusutbildning med antagning varje termin till 40 utbildningsplatser, vilket innebär att vi är en av landets största arbetsterapeututbildningar.

Vi har vid Örebro universitet en studentcentrerad pedagogisk grundsyn med en övertygelse om att studenterna vill och kan utvecklas mot ett livslångt lärande. Som lärare på arbetsterapeutprogrammet arbetar för att skapa de bästa förutsättningar för detta genom varierade metoder för undervisning och examinationer och en öppen dialog mellan studenter och lärare. 

För den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi avtal med flera landsting, regioner och kommuner i Mellansverige. I din VFU handleds du av legitimerade arbetsterapeuter.

Undervisningsspråket på arbetsterapeutprogrammet är svenska förutom vid särskilda tillfällen såsom vid besök ifrån internationella samarbetspartners, då används engelska som undervisningsspråk. Större delen av litteraturen som används på arbetsterapeutprogrammet är på engelska och du bör därför vara väl förtrogen med att kunna läsa och förstå engelska texter. Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter och examinationer skrivs på svenska.

Vi välkomnar alla som är behöriga att studera på arbetsterapeutprogrammet. Det är dock viktigt att tänka på att undervisningsspråket är svenska samt att skriftliga inlämningsuppgifter och examinationer ska skrivas på adekvat svenska. Det är också mycket viktigt att tänka på att du, under utbildningen och även i din kommande yrkesroll, skall arbeta med och samtala med personer med olika former av funktionsnedsättningar varför ditt språk och tal är extra viktigt. Du behöver också kunna uppfatta, förstå och tolka det personer säger till dig. Om du är osäker på om du har de kunskaper i svenska som krävs för högskolestudier, gå då in och testa dina språkkunskaper hos Tisus, Stockholms universitet.

Ja, det ska du kunna. Utbildningen på campus (Örebro universitet) och verksamhetsförlagd utbildning ställer varierade krav på exempelvis kommunikation och rörelseförmåga. Ta kontakt med studievägledare om du har frågor kring detta.

Fysioterapi, tidigare kallat sjukgymnastik, är vetenskapen om människan i rörelse. Det handlar om människans förmåga att kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt.

Arbetsterapi vetenskapen som studerar människans förmåga att utföra meningsfulla aktiviteter i vardagliga livet.

För den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi avtal med flera landsting, regioner och kommuner i Mellansverige. Du gör din VFU i arbetsterapeutiska verksamheter inom hälso- och sjukvården och handleds av legitimerad arbetsterapeut.

VFU kan innebära en ökad kostnad för resor och dubbelt boende. Från universitetet kompenseras dina utgifter då till 30 %.

Efter genomfört arbetsterapeutprogram har du möjlighet att ansöka om två examen. Dels en kandidatexamen i arbetsterapi och dels en yrkesexamen som arbetsterapeut. Med en arbetsterapeutexamen kan du ansöka om att bli legitimerad arbetsterapeut (hos socialstyrelsen) och har därmed rätten att självständigt utforma din yrkesbana inom ramen för legitimationen. Du kan också gå vidare till fortsatta studier på avancerad nivå; till magister- eller masterexamen i arbetsterapi eller annat närliggande ämnesområde.

Efter magister-/masterexamen inom arbetsterapi är du kvalificerad att söka en doktorandtjänst. Relevant forskarutbildning vid Örebro universitet bedrivs av Institutionen för hälsovetenskaper.

Ja, enligt SACOs prognos kommer efterfrågan på arbetsterapeuter att öka. Detta på grund av den allt äldre befolkningen samt många pensionsavgångar inom professionen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktor Hedermo

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: viktor.hedermo@oru.se

Gabriel Walter i sjukhusmiljö

”Som arbetsterapeut gör du verkligen skillnad för patienten”

Att jobba som arbetsterapeut är kreativt och meningsfullt – och det är lätt att få jobb.
– Du får så mycket glädje tillbaka, säger Gabriel Walter som gick Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet och idag gör karriär inom Region Kalmar.

Moa Westh framför en byggnad på Örebro universitet.

Praktik på hemmaplan lockar värmlänningar till Arbetsterapeutprogrammet

Moa Westh från Värmland pluggar till arbetsterapeut vid Örebro universitet – men praktiken fick hon göra hemma i Torsby. "Det var fyra roliga veckor som också innebar en chans att testa hur livet skulle vara om jag flyttar hem igen", säger hon.

Jens Holgersson

I framtiden vill Jens arbeta med människor

Varför sökte du arbetsterapeutprogrammet?
Jag sökte programmet för att jag vill arbeta med människor. Att ha kontakt med människor, och förhoppningsvis göra deras vardag bättre har alltid intresserat mig. Jag ville tidigare bli sjuksköterska eller lärare, men insåg att arbetet som arbetsterapeut är den perfekta mixen för mig.

Eftersom att jag hade studerat vid Örebro universitet innan jag började att läsa till arbetsterapeut var valet enkelt. Jag trivs bra här och sökte Örebro i första hand. Jag kommer från en liten stad i Blekinge och för mig har Örebro allt jag kan önska mig.

Vad är det bästa med ditt program?
Variationen av kurser som vi läser. Arbetsterapeut är ett brett yrke och det speglar sig i utbildningen. Det känns som att man läser lite av allt möjligt. Arbetsterapi involverar väldigt mycket.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Fräscht, strukturerat och gemenskap. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag själv tycker verkligen om studentlivet. Introduktionen för nya studenter är riktigt rolig. Det är kul att sitta och planera de event som vi ska genomföra under introduktionen. Den som vill kan involvera sig i diverse föreningar och kårsektioner. Jag är med i ATFÖ, vilket är arbetsterapeuternas förening vid Örebro universitet och i kårsektionen Serum, vilket är sektionen för program och kurser inom medicin, hälsa och vård. Dessutom finns en overallkultur inom vissa sektioner som man kan gå med i för att kunna delta på ännu fler event. Det finns alltså en stor variation i studentlivet, vilket jag tycker är bra.

Vad har du för framtidsplaner?
Till en början hade jag tänkt ta min arbetsterapeutexamen. Vidare har jag funderat på att eventuellt läsa en magisterutbildning. Det skulle vara väldigt kul om jag i framtiden får lära ut allt jag själv har lärt mig, så att inta någon lärarroll hade varit riktigt roligt.

Tips till blivande studenter.
Det jag vill tipsa nya studenter om är att man ska ta det lugnt, prioritera att ha kul när man inte behöver plugga och engagera sig i saker. Jag har träffat vänner för livet genom att engagera mig och vara med på saker vid sidan av mina studier. Studentlivet är periodvis lite stressigt, men man har så roligt om man väljer att hitta på saker utöver studierna.

Susanne Andersson.

Susanne är Sveriges första döva arbetsterapeut

I januari tog Susanne Andersson examen från Arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet. Nu är hon Sveriges första helt döva arbetsterapeut.
– Det har varit en fantastisk, men också tuff resa, säger hon.

Arbetsterapeut - ett framtidsyrke

En film producerad av Sveriges Arbetsterapeuter för att beskriva arbetsterapeutyrket.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.