Animerad film och case – två av många nya sätt att undervisa studenter

En animerad film som ska hjälpa studenter att ta till sig detaljerad cellbiologi. Det är bara ett av de utvecklingsprojekt som lärare vid Örebro universitet har tagit fram.
– Vi har dålig koll på vilken kunskap studenterna inhämtar från media online som till exempel Youtube. Genom att skapa egna filmer har vi möjlighet att säkerställa kunskapsnivån, samt skapa pedagogisk närvaro på nätet säger universitetslektorn Alexander Persson.

 

Under en konferens presenterade lärare från Örebro universitet pedagogiska utvecklingsprojekt som de arbetat med under 2020. Medel för utvecklingsprojekten har de sökt från universitetets fakultetsnämnder.

– Konferensen ger lärarna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter i ett kollegialt sammanhang, säger Kristin Ewins, föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum och arrangör av konferensen.

Två av årets deltagare är Alexander Persson, universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper, och Marie Gelang, universitetslektor vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Med hjälp av fakultetsmedlen har Alexander Persson i samarbete med universitetets grafiska formgivare Fredrik Birath och reklambyrån Nosy skapat en animerad film. Filmen användas i undervisningen i ett av kursblocken i det internationella masterprogrammet Experimental Medicine.

– Filmen ska hjälpa studenterna i lärprocessen. Då denna kunskap inte finns tillgänglig i vanlig kurslitteratur är tanken att studenterna med filmen som utgångspunkt ska kunna fördjupa sig i ämnet med hjälp av vetenskapliga publikationer och sedan diskutera sina kunskaper i ett seminarium, säger Alexander Persson.

Alexander Persson

Alexander Persson.

Idén föddes utifrån att studenter idag till stor del söker information på Youtube och Alexander Persson ville som ett komplement skapa egna filmer på en kunskapsmässigt avancerad nivå om de områden han undervisar. Planen var att skapa ett bibliotek på ett tiotal filmer, men kostnaden har varit hög och det har tagit tid att framställa en film.

– Kostnaden för att ta fram en film på sex minuter landade på 65 000, processen tog ungefär tre månader och jag har lagt ned runt 40 timmar på arbetet. Så just nu arbetar vi med den film vi har tagit fram för att få maximal utväxling av den i pedagogiken.

Case baserade på verkliga händelser

Marie Gelang har tillsammans med lärarkollegor och externa yrkesutövare tagit fram olika case baserade på verkliga händelser. Genom casen vill man förbereda studenterna som går programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap för kommande yrkesliv. Studenterna ska använda teorier de har läst i olika kurser för att lösa ett praktiskt problem som är baserat på en verklig händelse. 

Marie Gelang.

Marie Gelang.

– På det sättet får studenterna se vilka arbetsfält de kan arbeta med i framtiden och vilka uppdrag de kan ställas inför.

Casen är uppbyggda efter den så kallade Harvardmodellens fyra kriterier:

  • Caset skrivs med utgångspunkt från en specifik persons perspektiv
  • Caset skrivs i en berättande form
  • Caset kan tolkas på flera sätt och kan lösas på olika sätt
  • Caset är byggt på empiriskt material som är hämtat från autentiska arbetslivssituationer

För att bygga upp casen har Marie Gelang och hennes kollegor gjort djupintervjuer med företrädare från arbetslivet och byggt upp dem så att de är knutna till utbildningens lärandemål. 

– Genom casen vill vi att studenterna ska hitta lösningar på olika problem. Det finns inget facit på hur ett case ska lösas. Med hjälp av teorier kring kommunikativa strategier i skriftliga och multimodala texter och hur man leder ett samtal ska studenterna presentera en möjlig lösning på ett kommunikativt problem.

Text: Anna Asplund
Foto: Örebro universitet och privat

Läs mer om casebaserat lärande i Högskolepedagogiskt centrums arbetsrapport

”Casebaserat lärande inom humanistiska studier Erfarenheter från Kandidatprogram i språk, retorik och kommunikativt ledarskap” av Marie Gelang, Mattias Jacobsson, Assimakis Tseronis och Gustav Westberg.