”Det största nätverket för att undersöka könsbaserat våld inom akademin”

Sofia Strid

– I dag vet vi helt enkelt inte hur könsbaserat våld och sexuella trakasserier kommer till uttryck i akademin, hur pass omfattande det är, eller vilka konsekvenser våldet har, säger Sofia Strid.

Forskning i 15 länder och med 46 deltagande universitet ska kartlägga könsbaserat våld och sexuella trakasserier bland anställda och studenter - med målet att komma fram till praktiska lösningar.
– Vi saknar idag kunskap om denna utsatthet, både i Sverige och internationellt, säger Sofia Strid, genusvetare vid Örebro universitet som leder forskningen i EU-projektet UniSAFE som vid årsskiftet går ut med en enkätundersökning till 450 000 personer.

Den första delen i projektet UniSAFE är nu genomförd, en analys av olika typer av regelverk och policy i 31 länder. I ett nästa steg har universitet och forskningsorganisationer i 15 länder, bland annat i Sverige, bjudits in till ett nätverk  för att delta i en enkätundersökning som ska ge en bild av omfattning.

– Det är det största nätverket inom akademin med syftet är att ta fram kunskap baserad på forskning.  I dag vet vi helt enkelt inte hur könsbaserat våld och sexuella trakasserier kommer till uttryck i akademin, hur pass omfattande det är, eller vilka konsekvenser våldet har för individernas karriärmöjligheter, för akademin som arbetsgivare, utbildningsanordnare och kunskapsorganisation, säger Sofia Strid.

Samlades inför lanseringen

I veckan samlades forskarna i projektet och ett hundratal representanter från universitet och forskningsorganisationer inför lanseringen av enkäten som går ut efter årsskiftet, och som under 2022 följs upp med fallstudier och intervjuer.  Sofia Strid leder sedan arbetet med analysen.

– Vi ska omforma resultaten till rekommendationer för universitet och forskningsorganisationer som är beredda till en radikal förändring för att motverka våld och trakasserier. Målet är att skydda studenter och anställda, och bidra med bättre kunskapsunderlag och konkreta verktyg för att stötta våldsutsatta och att hantera skyldiga, säger Sofia Strid.

Koll på etiska problem

En etisk fråga i förberedelserna är om undersökningen skulle komma över uppgifter om övergrepp, och om forskarna i så fall ska polisanmäla, även om uppgiftslämnaren inte ger sitt medgivande.

– Detta är ett helt forskningsområde i sig självt. I projektet arbetar vi fortlöpande med de etiska problem som kan uppstå i samband med forskningen, säger Sofia Strid.

Eftersom Sofia Strid leder forskningen inom projektet deltar inte anställda och studenter vid Örebro universitet i enkäten, fallstudierna och intervjuerna. Örebroforskarna  Jeff Hearn, Liisa Husu och Anne-Charlott Callerstig är också engagerade i UniSAFE.

Text och arkivfoto: Maria Elisson
Foto förstasidan: Ivan Samkov/Pexels

Begreppet könsbaserat våld eller som det också benämns, genusbaserat våld, begränsar sig inte till fysiskt våld utan innefattar också sexuellt våld, psykologiskt våld och ekonomiskt våld, inklusive händelser på webben.

Könsbaserat våld kan vara direkt, konkret och med kort tid mellan utövandet och konsekvenserna.  Men det kan också vara indirekt, abstrakt och med mycket lång tid mellan utövandet och skadorna, till exempel när det handlar om trakasserier, övervakning och kontroll