This page in English

Sofia Strid

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303442

Rum: F3254

Sofia Strid

Om Sofia Strid

Sofia Strid är docent och sedan 2017 lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet. Hon har varit lektor och forskare i genusvetenskap, kvinnovetenskap, policystudier, sociologi och statsvetenskap i Belgien, Storbritannien, Sverige och Österrike. Hennes profil är internationell, mångvetenskaplig och samverkansinriktad, med många europeiska multipartnersamarbeten och projekt, och med ett hundratal publikationer.

Forskning 

Sofia Strids forskning är brett samhällsvetenskaplig, använder både kvalitativa och kvantitativa metoder, och handlar om feministisk teori och samhällsteori, politik, mobilisering och motstånd, intersektionella perspektiv på social och ekonomisk hållbarhet, och feministiska våldsstudier, i online/offlinekontexter.

Sofia Strid leder tillsammans med professor Liisa Husu GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies och ansvarar för två teman under forskningsfältet Gender, Violence and Society. Hon leder också det mångvetenskapliga fakultetsfinansierade Centrum för våldsstudier, tillsammans med Susanne Strand, docent i kriminologi, vid Örebro universitet.

Sofia Strids forskning har finansierats av bland anant Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Vetenskapsrådet och Forte.  

Några pågående projekt

Undervisning

Sofia Strid utvecklar och ger kurser samt handleder på samtliga nivåer i olika ämnen, bland annat genusvetenskap, rättsvetenskap, media och kommunikationsvetenskap, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Hon utvecklar och leder workshops om jämställdhet, jämställdhetsintegrering och könsrelaterat våld för universitetspersonal, praktiker och beslutsfattare, bland annat inom ramen för europeiska Gender Equality Academy

Hon handleder för närvarande tre doktorander, med bakgrund i genusvetenskap, statskunskap, samt i media- och kommunikationsvetenskap. Sofia Strid välkomnar särskilt forskarstuderande och postdoks med intresse för motstånd mot feminism, genusperspektiv på hållbarhet och EU:s Green Deal, och feministiska våldsstudier i online/offlinekontexter.

Samarbeten och uppdarag

Sofia Strid är aktiv i ett flertal väletablerade europeiska nätverk och samarbeten. Många av dessa har utvecklats genom hennes arbete inom European Women's Lobby Observatory on Violence Against Women, genom hennes arbete inom det EU 6:e ramverksfinansierade forskningsprojektet QUING: Qualitiy in Gender+ Equality Policy in Europe, samt genom hennes medverkan i UNESCO Chair in Gender Research Group, vid Lancaster University.

Sofia Strid är ordförande i Nordic Association for Feminist and Gender Research, styrelsen för NORA, Europas representant i International Sociological Association RC32: Women and Society; Sektionsledare för S09: Gender-based violence vid European Consortium for Political Research-ECPG, och medlem i EU-finansierade COST-Action on Femicide.

Sofia Strid är ledamot i fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet, Örebro universitets representant i Länsstyrelsens resursgrupp mot kvinnovåld, organiserande medlem i den årliga Genusdialogen mellan forskare och svenska riksdagsparlamentariker, organiserad av GEXcel, och en av de grundande medlemmarna av den regionala genusdialogen organisertad av Örebro läns länsstyrelse och genusvetenskap vid Örebro universitet.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Bruno, L. & Strid, S. (2021). Hoppet i mobilisering och arbete. Tidskrift för Genusvetenskap, 41 (4), 130-133.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2021). States of violence: Exploring welfare state regimes as violence regimes by developing a violence regimes index. Journal of European Social Policy, 31 (3), 321-336.
Hearn, J. , Strid, S. , Humbert, A. L. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2020). From gender regimes to violence regimes: Re-thinking the position of violence. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 1-24.
Strid, S. & Axelsson, T. (2020). Involving men: The multiple meanings of female genital mutilation in a minority migrant context. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28 (4), 287-301.
Öhman, M. , Mulinari, D. & Strid, S. (2020). Sveriges genusforskarförbund uppmärksammar urfolksperspektiv och urfolksrättigheter. Tidskrift för Genusvetenskap, 41 (1-2), 177-181.
Strid, S. & Meier-Arendt, D. (2020). Våld som system: Våld, maskulinitet och förändring. Socialmedicinsk Tidskrift, 97 (2), 235-247.
Bruno, L. & Strid, S. (2019). Reproduktiva rättigheter: för vem?. Tidskrift för Genusvetenskap, 40 (3-4), 166-170.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). States of Violence: From Welfare Regimes to Violence Regimes. Journal of European Social Policy.
Strid, S. , de los Reyes, P. , Martinsson, L. , Holgersson, C. , Joelsson, T. , Lundgren, S. & Ericsson, M. (2016). Dags att mobilisera. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (1), 184-185.
Strid, S. & Grip, L. (2016). Heterogena enheter. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (3), 2-6.
Strid, S. & Åberg, M. (2015). Feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (1-2), 3-6.
Strid, S. & Magnus, Å. (2015). Genusforskningens utmaningar. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (3), 3-6.
Åberg, M. , Strid, S. & Holth, L. (2014). Genusvetenskapliga gränser. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (1), 3-5.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Kris!: Introduktion till tema kris. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (4).
Strid, S. , Åberg, M. & Holth, L. (2014). Våld som postdisciplinärt forskningsfält. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 2-8.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. (2013). Intersectionality and Multiple Inequalities: Visibility in British Policy on Violence Against Women. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 20 (4), 558-581.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2012). Intersectionality and the quality of the gender equality architecture. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19 (4), 446-481.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Intersectionality: multiple inequalities in social theory. Sociology, 46 (2), 224-240.
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). The gendered division of labour: how can we assess the quality of employment and care policy from a gender equality perspective?. Benefits: a Journal of Social Security Research, Policy And Practice, 17 (3), 263-275.

Artiklar, recensioner

Böcker

Walby, S. , Towers, J. , Balderston, S. , Corradi, C. , Francis, B. , Heiskanen, M. , Helweg-Larsen, K. , Mergaert, L. & et al. (2017). The concept and measurement of violence against women and men. Bristol: Policy Press.
Mergaert, L. , Arnaut, C. , Exterkate, M. , O'Brien, S. , Strid, S. , Leye, E. , Johansen, E. , Novak, F. & et al. (2015). Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union (1ed.). Vilnius: European Institute for Gender Equality.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsan, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2015). Stopping rape: towards a comprehensive policy. Bristol: Policy Press.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Strid, S. (2020). Gender Equality Policy. I: Daniel Silander and Mats Öhlén, Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden (ss. 159-182). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Strid, S. , Hearn, J. , Balkmar, D. & Morley, L. (2020). Introduction: Does knowledge have a gender?. I: Sofia Strid, Dag Balkmar, Jeff Hearn, Lousie Morley, Does Knowledge Have a Gender? A Festschrift for Liisa Husu on Gender, Science and Academia (ss. 12-18). Örebro: Örebro University.
Strid, S. & Verloo, M. (2019). Intersectional Complexities in Gender-Based Violence Politics. I: Elizabeth Evans, Eléonore Lépinard, Intersectionality in Feminist and Queer Movements: Confronting Privileges. London & New York: Routledge.
Strid, S. (2018). Patriarchy Fights Back: Violent Opposition to Gender Equality in Online Contexts. I: Mieke Verloo, Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe. London: Routledge.
Gottzén, L. & Strid, S. (2018). Sweden: Femicide Across Europe. I: Shalva Weil, Consuela Corradi and Marcekine Naudi, Femicide Across Europe: Theory, Research and Prevention. Bristol: Policy Press.
Strid, S. (2016). Jämställdhetspolitikens europeisering: Från likabehandling till intersektionell jämställdhet. I: Silander, Daniel och Öhlén, Mats, Svensk politik och EU: Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus Förlag.
Strid, S. (2016). Promoting Inclusion to Prevent Gender-Based Violence in Football: Football For All. I: Lut Mergaert, Catarina Arnaut, Tine Vertommen and Melanie Lang, Study on gender-based violence in sport: Final report (ss. 69-72). Luxembourg: European Commission.
Strid, S. (2013). #talkaboutit: talking about consent and coercion, Sweden. I: Sylvia Walby, Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape (ss. 171-173). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Developing measures of multiple forms of sexual violence and their contested treatment in the criminal justice system. I: Jennifer Brown, Sandra L. Walklate, Handbook on sexual violence (ss. 90-113). London & New York: Routledge.
Strid, S. (2011). Even feminists fall in love. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report, Vol. 9: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism: conference of workshops 2-4 December 2010 (ss. 51-52). Örebro: Örebro University.
Jónasdóttir, A. G. & Strid, S. (2011). Introduction. I: Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of Workshops 2-4 December 2010 (ss. 17-19). Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University.
Strid, S. & Jónasdottir, A. G. (2010). Introduction. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report. Vol. 8: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time – a question for feminism: spring 2010 (ss. 17-19). Örebro: Örebro University.
Strid, S. (2008). Don’t throw the baby out with the bath water. I: Kathleen B. Jones, Gunnel Karlsson, Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Strid, S. , Altınay, A. G. & Cibin, R. (2021). Feminist activism and resistances in response to Covid-19 in Europe: Finding the better stories. Konferensbidrag vid Gender, Activism, and Political Theory in Covid Times, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland, (Online Conference), October 28-29, 2021.
Baianstovu, R. Í. & Strid, S. (2021). Migration, Honour, Violence and Inequality: Developing Isolation and Mobility as Mechanisms of Honour Related Violence. Konferensbidrag vid 15th European Sociological Association Conference (ESA 2021), (Virtual Conference), Barcelona, Spain, August 31 - September 3, 2021.
Strid, S. & Gunnarsson, L. (2021). Sugardating as Empowerment or Exploitation? Feminist Interpretations of the Commodification of Intimacy. Konferensbidrag vid 15th European Sociological Association Conference (ESA 2021), (Virtual Conference), Barcelona, Spain, August 31 - September 3, 2021.
Balkmar, D. , Strid, S. , Hearn, J. & Humbert, A. L. (2020). Disperse violence: gender-based violence and environmental violence. Konferensbidrag vid Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives - 3rd International Conference, University of Jyväskylä, Finland, June 10-12, 2020 (Conference cancelled).
Gunnarsson, L. & Strid, S. (2020). Mapping sugar dating in Sweden. Konferensbidrag vid Sociologidagarna, Stockholm, Sweden, March 18-20, 2020 (Conference cancelled).
Baianstovu, R. Í. & Strid, S. (2020). Storstadskartläggningen om hedersrelaterat våld och förtryck. Konferensbidrag vid En vecka fri från våld. Länsstyrelsens webbföreläsningar, Örebro, Sweden, November 23-29, 2020.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Conceptualising violence: From welfare regimes to violence regimes. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, The Netherlands, July 4-6, 2019.
Gunnarsson, L. & Strid, S. (2019). Dimensional Theories of Abuse: The case of sugar dating. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Strid, S. & Baianstovu, R. Í. (2019). Honour as a border regime: enclosure and mobility as mechanisms of honour-based violence in Swedish metropolitan area. Konferensbidrag vid NORA 2019 Conference: Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics, University of Reykjavik, Reykjavik, Iceland, May 22-24, 2019.
Saeidzadeh, Z. & Strid, S. (2019). Intersectionality of trans and feminism: The politics of recognition. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender (ECPG 2019), Amsterdam, the Netherlands, July 4-6, 2019.
Strid, S. , Hearn, J. , Humbert, A. L. & Balkmar, D. (2019). Introduction to Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes. Konferensbidrag vid Violence Regimes: Conceptualisations, Contestations, Challenges, Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Strid, S. (2019). Keynote adress: "She who floods”: Attitudes among migrant communities towards female genital mutilation and girls at risk in Sweden. Konferensbidrag vid National Research/Practice Conference on Female Genital Mutilation in Sweden, Lund University, Lund, Sweden, March 28, 2019.
Hearn, J. , Humbert, A. L. , Strid, S. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2019). Lost in translation: The connections and disjunctions between welfare regimes, gender regimes and violence regimes. Konferensbidrag vid Gender Regimes Workshop, City University, Helsinki, Finland, 7 June 2019..
Balkmar, D. , Strid, S. & Humbert, A. L. (2019). On violence policy and “women friendly” welfare regimes. Konferensbidrag vid Violence regimes: Conceptualisations, contestations, challenges. Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Balkmar, D. , Strid, S. , Hearn, J. & Humbert, A. L. (2019). On violence policy and “women friendly” welfare regimes: From gender regimes to (gender) violence regimes?. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Hearn, J. , Strid, S. , Humbert, A. L. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2019). Rethinking the place of violence: The interrelations between welfare regimes, gender regimes and violence regimes. Konferensbidrag vid Violence regimes: Conceptualisations, contestations, challenges. Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Humbert, A. L. , Strid, S. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Undoing the Nordic paradox. Konferensbidrag vid Violence Regimes: Conceptualisations, Contestations, Challenges, Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Humbert, A. L. , Strid, S. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2018). Contextual and methodological factors affecting the prevalence of violence against women across the EU. Konferensbidrag vid 4th Approaches to Inequalities Conference: Shades of Grey, University of Northampton, UK, September 19, 2018.
Strid, S. & Verloo, M. (2018). Doing Intersectionality in Gender-Based Violence: The Dynamics of Inclusion, Opposition, Coalition and Power. Konferensbidrag vid ECPR Joint Sessions, Nicosia, Cyprus, April 10-14, 2018.
Delaunay, M. , Hearn, J. & Strid, S. (2018). Gendered violence regimes: Context, policy and practice in intimate partner violence in France and Sweden. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Hearn, J. , Strid, S. & Delaunay, M. (2018). Losing Violence in Translation: Theorising gender violence regimes. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Strid, S. & Mergaert, L. (2016). Female genital mutilation: intersectional perspectives. I: Sylvia Walby, Measuring Violence to End Violence. Konferensbidrag vid Measuring Violence to End Violence, Lancaster University, UK, November 31, 2015.
Strid, S. (2016). Feminist Dialogism on Intersectionality, Theory and Practice. Konferensbidrag vid CIEG I International Congress: Gender Studies in Debate: Pathways, Challenges and Interdisciplinary Perspectives, University of Lisbon, Portugal, May 25-27, 2016.
Strid, S. (2016). Keynote: Revolutionary violence. Konferensbidrag vid Honour, Violence, Revolution: Towards Alternative Gender Equality Futures, Örebro University, Örebro, Sweden, April 27-28, 2016.
Strid, S. (2016). What’s the point of academic publishing in Swedish?”. Konferensbidrag vid g16: National Gender Research Conference, Linköping University, Linköping, Sweden, November 23-25, 2016.
Strid, S. (2015). Keynote: Honour Based Violence: Involving Minority NGOs. Konferensbidrag vid Preventing Honour-Based Violence through Dialogue with Minority NGOs, Angelou Centre, Newcastle, UK, December 11-12, 2015.
Strid, S. & Andersson, R. (2015). The institutionalisation of a restructured gender based violence architecture. I: Second International Conference on Public Policy, 2015. Konferensbidrag vid Second International Conference on Public Policy, Feminist Institutionalism and Gender Equality Policy, Milan, Italy, July 1-3, 2015.
Strid, S. & Husu, L. (2015). The intersectional (re)structuring of equality architectures: comparing case Sweden and case Finland. I: 3rd "Equal is not Enough" Conference. 2015. Konferensbidrag vid 3rd "Equal is not Enough" Conference: Exploring novel theoretical and empirical approaches to the shaping of (in)equalities, Antwerp, Belgium, Februar 4-6, 2015.
Strid, S. (2015). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policy making processes in violence against women. I: 3rd Equal is not Enough Conference, 2015. Konferensbidrag vid 3rd Equal is not Enough Conference: Exploring Novel Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Shaping (In)Equalities, Antwerp, Belgium, February 4-6, 2015.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). A tool to titter: transversal dialogues on intersectionality. Konferensbidrag vid GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, Symposium, Örebro University, Sweden, June 17, 2014.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Att (ut)mana genusvetenskapliga gränser: en introduktion. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. (2014). Female genital mutilation in the EU: estimating risk and the impact of migration. Konferensbidrag vid Preventing FGM, European Institute for Gender Equality (EIGE), Vilnius, Lithuania, October 30-31, 2014.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). Feminist dialogism on intersectionality, theory and practice. Konferensbidrag vid Dialogue In Action for Learning (DIAL), International Symposium, Meaning-making processes inside and outside institutional practices, Örebro University, Sweden, December 9-10, 2014.
Strid, S. & Jónasdóttir, A. G. (2014). Feminist theorizing of intersectionality. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Hearn, J. , Strid, S. & Husu, L. (2014). Interrogating violence against women and state violence policy through gendered intersectionalities and intersectional gender: local, national and transnational contexts. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Strid, S. , Balkmar, D. , Burman, M. & Westerstrand, J. (2014). Transversala dialoger för att etablera våld mot kvinnor som ett postdisciplinärt forskningsfält. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. (2014). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policymaking processes. Konferensbidrag vid European Consortium for Political Research (ECPR), General Conference, Glasgow, UK, September 3-6, 2014.

Proceedings (redaktörsskap)

Strid, S. (ed.) , Husu, L. (ed.) & Gunnarsson, L. (ed.) (2012). Gender paradoxes in Changing Academic and Scientific Organisation(s): GEXcel Work in Progress Report, Volume X Proceedings from GEXcel Themes 11-12. Örebro: Örebro universitet (CFS Report Series 16).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2011). GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of workshops 2-4 December 2010. Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 15).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2010). GEXcel work in progress report volume VIII: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Spring 2010. Örebro, Linköping: Örebro University, Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 14).

Rapporter

Baianstovu, R. Í. , Strid, S. , Särnstedt Gramnaes, E. , Cinthio, H. & Enelo, J. (2019). Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Örebro: Örebro University Press (Working Papers and Reports Social work 17).
Mergaert, L. , Arnaut, C. , Vertommen, T. , Lang, M. & Strid, S. (2016). Study on gender-based violence in sport: Final report (1ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Strid, S. , Mergeart, L. , Arnaut, C. , O'Brien, S. , Leye, E. & Exterkate, M. (2015). Step-by-step guide: Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union. Vilnius: The European Institute for Gender Equality.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsán, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2013). Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape. Brussels: European Parliament.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2011). Physical and legal security and the criminal justice system: a review of inequalities. Manchester: Equality and Human Rights Commission (EHRC).
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). Intersectionality and the quality of gendered employment policy. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2008). Context Study Ireland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Context Study United Kingdom. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Intersectionality methodology manual for WHY. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for the United Kingdom and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report analysing intersectionality in gender equality policies for Ireland and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Country study methodology manual for WHY. .
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2007). Issue Histories Ireland: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Issue Histories United Kingdom: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in the UK. .
Tsaklanganos, G. , Strid, S. & De Troy, C. (2007). Reality check: when women's NGOs map policies and legislation on violence against women in Europe. Brussels: European women’s lobby.
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). The development of gender equality policy in Ireland. .

Samlingsverk (redaktör)

Strid, S. (ed.) , Balkmar, D. (ed.) , Hearn, J. (ed.) & Morley, L. (ed.) (2020). Does Knowledge Have a Gender? A Festschrift for Liisa Husu on Gender, Science and Academia. Örebro: Örebro University (CFS report series 26).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Feministiskt skapande och kollektiv kraft. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:1-2).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Genusforskningens utmaningar. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:3).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2014). Tidskrift för genusvetenskap: Tema våld. Karlstad: Föreningen Tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 35:2-3).

Övrigt