This page in English

Sofia Strid

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303442

Rum: F3254

Sofia Strid

Om Sofia Strid

Sofia Strid är docent (2014) och lektor (2017) i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Hennes forskning handlar om kön/genus, våld, och politik och policyprocesser, och finansieras av bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet, det Europeiska jämställdhetsinstitutet och VR. Hon har producerat ett hundratal publikationer och konferenspresentationer och levererat ett 20-tal forskningsrapporter till EU-kommissionen. 

Strid är bland annat:

 • Medgrundare av the Violence Hub och forskargruppen Violence and Society vid Örebro universitet.
 • Medarrangör av den årliga Genusdialogen mellan riksdagsledamöter och genusforskare, och av den regionala dialogen Genusmingel mellan praktiker och forskare (2014-).
 • Co-Director för GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies (2017-).
 • Styrelseledamot i The Institute for Thematic Gender Studies, i the Nordic Association for Women’s and Gender Studies, och i Sveriges genusforskarförbund.
 • Vetenskaplig expert i Länsgruppens resursgrupp om våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (2014-).
 • Redaktör för Tidskrift för genusvetenskap (TGV) (2014-2018).

Några forskninsgprojekt är:

 • Storstadsprojektet: Storstädernas kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck (2017-2018).
  Tillammans med bla Rúna í Baianstovu.
  Finansierat av Stockholm stad, Malmö stad and Göteborg stad.
 • Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes (2018-2020).
  Tillsammans med Dag Balkmar, Anne Humbert, Jeff Hearn.
  Finansierat av VR.
 • Preventing Honour Related Violence by Education and Dialogue through Minority NGOs (2015-2017). 
  TIllsammans med bla Yevgeniya Averhed, Uppsala University, the Angelou Centre (UK), Kerigma (Portugal) and Dimitra (Greece).
  Finansierat av EU-kommissionen. 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Bruno, L. & Strid, S. (2019). Reproduktiva rättigheter – för vem?. Tidskrift för Genusvetenskap, 40 (3-4).
Strid, S. , de los Reyes, P. , Martinsson, L. , Holgersson, C. , Joelsson, T. , Lundgren, S. & Ericsson, M. (2016). Dags att mobilisera. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (1), 184-185.
Strid, S. & Grip, L. (2016). Heterogena enheter. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (3), 2-6.
Strid, S. & Åberg, M. (2015). Feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (1-2), 3-6.
Strid, S. & Magnus, Å. (2015). Genusforskningens utmaningar. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (3), 3-6.
Åberg, M. , Strid, S. & Holth, L. (2014). Genusvetenskapliga gränser. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (1), 3-5.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Kris!: Introduktion till tema kris. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (4).
Strid, S. , Åberg, M. & Holth, L. (2014). Våld som postdisciplinärt forskningsfält. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 2-8.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. (2013). Intersectionality and Multiple Inequalities: Visibility in British Policy on Violence Against Women. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 20 (4), 558-581.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2012). Intersectionality and the quality of the gender equality architecture. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19 (4), 446-481.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Intersectionality: multiple inequalities in social theory. Sociology, 46 (2), 224-240.
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). The gendered division of labour: how can we assess the quality of employment and care policy from a gender equality perspective?. Benefits: a Journal of Social Security Research, Policy And Practice, 17 (3), 263-275.

Artiklar, recensioner

Böcker

Walby, S. , Towers, J. , Balderston, S. , Corradi, C. , Francis, B. , Heiskanen, M. , Helweg-Larsen, K. , Mergaert, L. & et al. (2017). The concept and measurement of violence against women and men. Bristol: Policy Press.
Mergaert, L. , Arnaut, C. , Exterkate, M. , O'Brien, S. , Strid, S. & Leye, E. (2015). Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union (1ed.). Vilnius: European Institute for Gender Equality.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsan, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2015). Stopping rape: towards a comprehensive policy. Bristol: Policy Press.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Strid, S. & Verloo, M. (2019). Intersectional Complexities in Gender-Based Violence Politics. I: Elizabeth Evans, Eléonore Lépinard, Intersectionality in Feminist and Queer Movements: Confronting Privileges. London & New York: Routledge.
Strid, S. (2018). Patriarchy Fights Back: Violent Opposition to Gender Equality in Online Contexts. I: Mieke Verloo, Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe. London: Routledge.
Gottzén, L. & Strid, S. (2018). Sweden: Femicide Across Europe. I: Shalva Weil, Consuela Corradi and Marcekine Naudi, Femicide Across Europe: Theory, Research and Prevention. Bristol: Policy Press.
Strid, S. (2016). Jämställdhetspolitikens europeisering: Från likabehandling till intersektionell jämställdhet. I: Silander, Daniel och Öhlén, Mats, Svensk politik och EU: Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus Förlag.
Strid, S. (2016). Promoting Inclusion to Prevent Gender-Based Violence in Football: Football For All. I: Lut Mergaert, Catarina Arnaut, Tine Vertommen and Melanie Lang, Study on gender-based violence in sport: Final report (ss. 69-72). Luxembourg: European Commission.
Strid, S. (2013). #talkaboutit: talking about consent and coercion, Sweden. I: Sylvia Walby, Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape (ss. 171-173). . European Parliament.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Developing measures of multiple forms of sexual violence and their contested treatment in the criminal justice system. I: Jennifer Brown, Sandra L. Walklate, Handbook on sexual violence (ss. 90-113). London & New York: Routledge.
Strid, S. (2011). Even feminists fall in love. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report, Vol. 9: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism: conference of workshops 2-4 December 2010 (ss. 51-52). Örebro: Örebro University.
Jónasdóttir, A. G. & Strid, S. (2011). Introduction. I: Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of Workshops 2-4 December 2010 (ss. 17-19). Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University.
Strid, S. & Jónasdottir, A. G. (2010). Introduction. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report. Vol. 8: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time – a question for feminism: spring 2010 (ss. 17-19). Örebro: Örebro University.
Strid, S. (2008). Don’t throw the baby out with the bath water. I: Kathleen B. Jones, Gunnel Karlsson, Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Conceptualising violence: From welfare regimes to violence regimes. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, The Netherlands, July 4-6, 2019.
Gunnarsson, L. & Strid, S. (2019). Dimensional Theories of Abuse. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Strid, S. & Baianstovu, R. Í. (2019). Honour as a border regime: enclosure and mobility as mechanisms of honour-based violence in Swedish metropolitan area. Konferensbidrag vid NORA 2019 Conference: Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics, University of Reykjavik, Reykjavik, Iceland, May 22-24, 2019.
Saeidzadeh, Z. & Strid, S. (2019). Intersectionality of trans and feminism: The politics of recognition. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender (ECPG 2019), Amsterdam, the Netherlands, July 4-6, 2019.
Balkmar, D. , Strid, S. , Hearn, J. & Humbert, A. L. (2019). On violence policy and “women friendly” welfare regimes: From gender regimes to (gender) violence regimes?. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Strid, S. & Verloo, M. (2018). Doing Intersectionality in Gender-Based Violence: The Dynamics of Inclusion, Opposition, Coalition and Power. Konferensbidrag vid ECPR Joint Sessions, Nicosia, Cyprus, April 10-14, 2018.
Strid, S. & Andersson, R. (2015). The institutionalisation of a restructured gender based violence architecture. I: Second International Conference on Public Policy, 2015. Konferensbidrag vid Second International Conference on Public Policy, Feminist Institutionalism and Gender Equality Policy, Milan, Italy, July 1-3, 2015.
Strid, S. & Husu, L. (2015). The intersectional (re)structuring of equality architectures: comparing case Sweden and case Finland. I: 3rd "Equal is not Enough" Conference. 2015. Konferensbidrag vid 3rd "Equal is not Enough" Conference: Exploring novel theoretical and empirical approaches to the shaping of (in)equalities, Antwerp, Belgium, Februar 4-6, 2015.
Strid, S. (2015). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policy making processes in violence against women. I: 3rd Equal is not Enough Conference, 2015. Konferensbidrag vid 3rd Equal is not Enough Conference: Exploring Novel Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Shaping (In)Equalities, Antwerp, Belgium, February 4-6, 2015.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). A tool to titter: transversal dialogues on intersectionality. Konferensbidrag vid GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, Symposium, Örebro University, Sweden, June 17, 2014.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Att (ut)mana genusvetenskapliga gränser: en introduktion. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). Feminist dialogism on intersectionality, theory and practice. Konferensbidrag vid Dialogue In Action for Learning (DIAL), International Symposium, Meaning-making processes inside and outside institutional practices, Örebro University, Sweden, December 9-10, 2014.
Strid, S. & Jónasdóttir, A. G. (2014). Feminist theorizing of intersectionality. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Hearn, J. , Strid, S. & Husu, L. (2014). Interrogating violence against women and state violence policy through gendered intersectionalities and intersectional gender: local, national and transnational contexts. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Strid, S. , Balkmar, D. , Burman, M. & Westerstrand, J. (2014). Transversala dialoger för att etablera våld mot kvinnor som ett postdisciplinärt forskningsfält. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. (2014). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policymaking processes. Konferensbidrag vid European Consortium for Political Research (ECPR), General Conference, Glasgow, UK, September 3-6, 2014.

Proceedings (redaktörsskap)

Strid, S. (ed.) , Husu, L. (ed.) & Gunnarsson, L. (ed.) (2012). Gender paradoxes in Changing Academic and Scientific Organisation(s): GEXcel Work in Progress Report, Volume X Proceedings from GEXcel Themes 11-12. Örebro: Örebro universitet (CFS Report Series 16).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2011). GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of workshops 2-4 December 2010. Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 15).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2010). GEXcel work in progress report volume VIII: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Spring 2010. Örebro, Linköping: Örebro University, Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 14).

Rapporter

Baianstovu, R. Í. , Strid, S. , Särnstedt Gramnaes, E. , Cinthio, H. & Enelo, J. (2019). Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar (1ed.). Örebro: Örebro University Press (Working Papers and Reports Social work 17).
Mergaert, L. , Arnaut, C. , Vertommen, T. & Lang, M. (2016). Study on gender-based violence in sport: Final report (1ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsán, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2013). Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape. Brussels: European Parliament.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2011). Physical and legal security and the criminal justice system: a review of inequalities. Manchester: Equality and Human Rights Commission (EHRC).
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). Intersectionality and the quality of gendered employment policy. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2008). Context Study Ireland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Context Study United Kingdom. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Intersectionality methodology manual for WHY. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for the United Kingdom and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report analysing intersectionality in gender equality policies for Ireland and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Country study methodology manual for WHY. .
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2007). Issue Histories Ireland: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Issue Histories United Kingdom: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in the UK. .
Tsaklanganos, G. , Strid, S. & De Troy, C. (2007). Reality check: when women's NGOs map policies and legislation on violence against women in Europe. Brussels: European women’s lobby.
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). The development of gender equality policy in Ireland. .

Samlingsverk (redaktör)

Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Feministiskt skapande och kollektiv kraft. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:1-2).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Genusforskningens utmaningar. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:3).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2014). Tidskrift för genusvetenskap: Tema våld. Karlstad: Föreningen Tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 35:2-3).