This page in English

Sofia Strid

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303442

Rum: F3254

Sofia Strid

Om Sofia Strid

Sofia Strid är docent i genusvetenskap och lektor i genusvetenskap.

Strids forskning fokuserar samhällsteori, intersektionella våldsformer och våld som ett postdisciplinärt forskningsfält, och policy, och finansieras av bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet, det Europeiska jämställdhetsinstitutet och VR.

Hon har producerat fler än hundra publikationer och konferenspresentationer (artiklar, böcker, kapitel, conference proceedings, redaktörskap, rapporter och konferenspapper) och levererat ett 20-tal forskningsrapporter till EU-kommissionen.

Hon lägger särskild vikt vid forskningens användbarhet och samverkan mellan teori och praktik; akademi, aktivister, praktiker och politiker. Detta omsätts i praktiken genom medorganiserandet av Nationell Genusdialog – en dialog mellan genusvetare och riksdagspolitiker och av Genusmingel – en plattform för utbyte mellan forskare och praktiker i Örebro län, organiserandet av nationella och internationella konferenser tillsammans med praktiker och civilsamhälleliga organisationer, och forskningsprojekt tillsammans med civilsamhälleliga organisationer på uppdrag av myndigheter. Hon är inbjuden expert på våld mot kvinnor vid det Europeiska jämställdhetsinstitutet och vetenskaplig expert i Länsgruppens resursgrupp om våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Strid är medarrangör av den nationella Genusdialogen mellan riksdagsledamöter och akademiker och av den regionala dialogen Genusmingel. Hon är Co-Director för GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, styrelseledamot i The Institute for Thematic Gender Studies, i the Nordic Association for Women’s and Gender Studies, och i Sveriges genusforskarförbund, och representant i AtGender: The European Association for Gender Research, Education and Documentation. Hon var redaktör för Tidskrift för genusvetenskaps (TGV) (2014-2018) och valberedning för Föreningen för vetenskaplig publicering (2015-2018).

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Strid, S. , de los Reyes, P. , Martinsson, L. , Holgersson, C. , Joelsson, T. , Lundgren, S. & Ericsson, M. (2016). Dags att mobilisera. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (1), 184-185.
Strid, S. & Grip, L. (2016). Heterogena enheter. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (3), 2-6.
Strid, S. & Åberg, M. (2015). Feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (1-2), 3-6.
Strid, S. & Magnus, Å. (2015). Genusforskningens utmaningar. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (3), 3-6.
Åberg, M. , Strid, S. & Holth, L. (2014). Genusvetenskapliga gränser. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (1), 3-5.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Kris!: Introduktion till tema kris. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (4).
Strid, S. , Åberg, M. & Holth, L. (2014). Våld som postdisciplinärt forskningsfält. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 2-8.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. (2013). Intersectionality and Multiple Inequalities: Visibility in British Policy on Violence Against Women. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 20 (4), 558-581.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2012). Intersectionality and the quality of the gender equality architecture. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19 (4), 446-481.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Intersectionality: multiple inequalities in social theory. Sociology, 46 (2), 224-240.
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). The gendered division of labour: how can we assess the quality of employment and care policy from a gender equality perspective?. Benefits: a Journal of Social Security Research, Policy And Practice, 17 (3), 263-275.

Artiklar, recensioner

Böcker

Walby, S. , Towers, J. , Balderston, S. , Corradi, C. , Francis, B. , Heiskanen, M. , Helweg-Larsen, K. , Mergaert, L. & et al. (2017). The concept and measurement of violence against women and men. Bristol: Policy Press.
Mergaert, L. , Arnaut, C. , Exterkate, M. , O'Brien, S. , Strid, S. & Leye, E. (2015). Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union (1ed.). Vilnius: European Institute for Gender Equality.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsan, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2015). Stopping rape: towards a comprehensive policy. Bristol: Policy Press.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Strid, S. (2018). Patriarchy Fights Back: Violent Opposition to Gender Equality in Online Contexts. I: Mieke Verloo, Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe. London: Routledge.
Gottzén, L. & Strid, S. (2018). Sweden: Femicide Across Europe. I: Shalva Weil, Consuela Corradi and Marcekine Naudi, Femicide Across Europe: Theory, Research and Prevention. Bristol: Policy Press.
Strid, S. (2016). Jämställdhetspolitikens europeisering: Från likabehandling till intersektionell jämställdhet. I: Silander, Daniel och Öhlén, Mats, Svensk politik och EU: Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus Förlag.
Strid, S. (2016). Promoting Inclusion to Prevent Gender-Based Violence in Football: Football For All. I: Lut Mergaert, Catarina Arnaut, Tine Vertommen and Melanie Lang, Study on gender-based violence in sport: Final report (ss. 69-72). Luxembourg: European Commission.
Strid, S. (2013). #talkaboutit: talking about consent and coercion, Sweden. I: Sylvia Walby, Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape (ss. 171-173). . European Parliament.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Developing measures of multiple forms of sexual violence and their contested treatment in the criminal justice system. I: Jennifer Brown, Sandra L. Walklate, Handbook on sexual violence (ss. 90-113). London & New York: Routledge.
Strid, S. (2011). Even feminists fall in love. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report, Vol. 9: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism: conference of workshops 2-4 December 2010 (ss. 51-52). Örebro: Örebro University.
Jónasdóttir, A. G. & Strid, S. (2011). Introduction. I: Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of Workshops 2-4 December 2010 (ss. 17-19). Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University.
Strid, S. & Jónasdottir, A. G. (2010). Introduction. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report. Vol. 8: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time – a question for feminism: spring 2010 (ss. 17-19). Örebro: Örebro University.
Strid, S. (2008). Don’t throw the baby out with the bath water. I: Kathleen B. Jones, Gunnel Karlsson, Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Strid, S. & Verloo, M. (2018). Doing Intersectionality in Gender-Based Violence: The Dynamics of Inclusion, Opposition, Coalition and Power. Konferensbidrag vid ECPR Joint Sessions, Nicosia, Cyprus, April 10-14, 2018.
Strid, S. & Andersson, R. (2015). The institutionalisation of a restructured gender based violence architecture. I: Second International Conference on Public Policy, 2015. Konferensbidrag vid Second International Conference on Public Policy, Feminist Institutionalism and Gender Equality Policy, Milan, Italy, July 1-3, 2015.
Strid, S. & Husu, L. (2015). The intersectional (re)structuring of equality architectures: comparing case Sweden and case Finland. I: 3rd "Equal is not Enough" Conference. 2015. Konferensbidrag vid 3rd "Equal is not Enough" Conference: Exploring novel theoretical and empirical approaches to the shaping of (in)equalities, Antwerp, Belgium, Februar 4-6, 2015.
Strid, S. (2015). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policy making processes in violence against women. I: 3rd Equal is not Enough Conference, 2015. Konferensbidrag vid 3rd Equal is not Enough Conference: Exploring Novel Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Shaping (In)Equalities, Antwerp, Belgium, February 4-6, 2015.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). A tool to titter: transversal dialogues on intersectionality. Konferensbidrag vid GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, Symposium, Örebro University, Sweden, June 17, 2014.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Att (ut)mana genusvetenskapliga gränser: en introduktion. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). Feminist dialogism on intersectionality, theory and practice. Konferensbidrag vid Dialogue In Action for Learning (DIAL), International Symposium, Meaning-making processes inside and outside institutional practices, Örebro University, Sweden, December 9-10, 2014.
Strid, S. & Jónasdóttir, A. G. (2014). Feminist theorizing of intersectionality. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Hearn, J. , Strid, S. & Husu, L. (2014). Interrogating violence against women and state violence policy through gendered intersectionalities and intersectional gender: local, national and transnational contexts. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Strid, S. , Balkmar, D. , Burman, M. & Westerstrand, J. (2014). Transversala dialoger för att etablera våld mot kvinnor som ett postdisciplinärt forskningsfält. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. (2014). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policymaking processes. Konferensbidrag vid European Consortium for Political Research (ECPR), General Conference, Glasgow, UK, September 3-6, 2014.

Proceedings (redaktörsskap)

Strid, S. (ed.) , Husu, L. (ed.) & Gunnarsson, L. (ed.) (2012). Gender paradoxes in Changing Academic and Scientific Organisation(s): GEXcel Work in Progress Report, Volume X Proceedings from GEXcel Themes 11-12. Örebro: Örebro universitet (CFS Report Series 16).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2011). GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of workshops 2-4 December 2010. Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 15).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2010). GEXcel work in progress report volume VIII: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Spring 2010. Örebro, Linköping: Örebro University, Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 14).

Rapporter

Mergaert, L. , Arnaut, C. , Vertommen, T. & Lang, M. (2016). Study on gender-based violence in sport: Final report (1ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsán, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2013). Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape. Brussels: European Parliament.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2011). Physical and legal security and the criminal justice system: a review of inequalities. Manchester: Equality and Human Rights Commission (EHRC).
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). Intersectionality and the quality of gendered employment policy. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2008). Context Study Ireland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Context Study United Kingdom. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Intersectionality methodology manual for WHY. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for the United Kingdom and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report analysing intersectionality in gender equality policies for Ireland and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Country study methodology manual for WHY. .
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2007). Issue Histories Ireland: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Issue Histories United Kingdom: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in the UK. .
Tsaklanganos, G. , Strid, S. & De Troy, C. (2007). Reality check: when women's NGOs map policies and legislation on violence against women in Europe. Brussels: European women’s lobby.
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). The development of gender equality policy in Ireland. .

Samlingsverk (redaktör)

Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Feministiskt skapande och kollektiv kraft. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:1-2).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Genusforskningens utmaningar. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:3).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2014). Tidskrift för genusvetenskap: Tema våld. Karlstad: Föreningen Tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 35:2-3).