This page in English

Sofia Strid

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303442

Rum: F3254

Sofia Strid

Om Sofia Strid

Sofia Strid är docent (2015) och lektor (2017) i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Hennes forskning handlar om kön/genus, våld, och politik och policyprocesser, och finansieras av bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet, det Europeiska jämställdhetsinstitutet och VR. Hon har producerat ett hundratal publikationer och konferenspresentationer och levererat ett 20-tal forskningsrapporter till EU-kommissionen. 

Några forskninsgprojekt är:

 • Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet (2018-2021)
  Tillammans med Lena Gunnarsson, Genusvetenskap, Örebro universitet (PI).
  Finansierat av FORTE.
 • Storstadsprojektet: Storstädernas kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck (2017-2018).
  Tillammans med Rúna í Baianstovu (PI), Socialt arbete, Örebrr universitet, Hanna Cinthio, Malmö universitet, Emmie Särnstedt, Örebro universitet, Hans Knutagård, Göteborgs universitet.
  Finansierat av Stockholm stad, Malmö stad and Göteborg stad.

 • Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes (2018-2020).
  Tillsammans med Dag Balkmar, Anne Humbert, Jeff Hearn.
  Finansierat av VR.

 • Preventing Honour Related Violence by Education and Dialogue through Minority NGOs (2015-2017). 
  TIllsammans med bla Yevgeniya Averhed, Uppsala University, the Angelou Centre (UK), Kerigma (Portugal) and Dimitra (Greece).
  Finansierat av EU-kommissionen. 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörsskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Hearn, J. , Strid, S. , Humbert, A. L. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2020). From gender regimes to violence regimes: Re-thinking the position of violence. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.
Öhman, M. , Mulinari, D. & Strid, S. (2020). Sveriges genusforskarförbund uppmärksammar urfolksperspektiv och urfolksrättigheter. Tidskrift för Genusvetenskap, 41 (1-2), 177-181.
Strid, S. & Meier-Arendt, D. (2020). Våld som system: Våld, maskulinitet och förändring. Socialmedicinsk Tidskrift, 97 (2), 235-247.
Bruno, L. & Strid, S. (2019). Reproduktiva rättigheter: för vem?. Tidskrift för Genusvetenskap, 40 (3-4), 166-170.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). States of Violence: From Welfare Regimes to Violence Regimes. Journal of European Social Policy.
Humbert, A. L. , Strid, S. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Undoing the ‘Nordic Paradox': Factors affecting rates of disclosed violence against women across the EU. PLoS ONE.
Strid, S. , de los Reyes, P. , Martinsson, L. , Holgersson, C. , Joelsson, T. , Lundgren, S. & Ericsson, M. (2016). Dags att mobilisera. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (1), 184-185.
Strid, S. & Grip, L. (2016). Heterogena enheter. Tidskrift för Genusvetenskap, 37 (3), 2-6.
Strid, S. & Åberg, M. (2015). Feministiskt vetenskapande och kollektiv kraft. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (1-2), 3-6.
Strid, S. & Magnus, Å. (2015). Genusforskningens utmaningar. Tidskrift för Genusvetenskap, 36 (3), 3-6.
Åberg, M. , Strid, S. & Holth, L. (2014). Genusvetenskapliga gränser. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (1), 3-5.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Kris!: Introduktion till tema kris. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (4).
Strid, S. , Åberg, M. & Holth, L. (2014). Våld som postdisciplinärt forskningsfält. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 2-8.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. (2013). Intersectionality and Multiple Inequalities: Visibility in British Policy on Violence Against Women. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 20 (4), 558-581.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2012). Intersectionality and the quality of the gender equality architecture. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 19 (4), 446-481.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Intersectionality: multiple inequalities in social theory. Sociology, 46 (2), 224-240.
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). The gendered division of labour: how can we assess the quality of employment and care policy from a gender equality perspective?. Benefits: a Journal of Social Security Research, Policy And Practice, 17 (3), 263-275.

Artiklar, recensioner

Böcker

Walby, S. , Towers, J. , Balderston, S. , Corradi, C. , Francis, B. , Heiskanen, M. , Helweg-Larsen, K. , Mergaert, L. & et al. (2017). The concept and measurement of violence against women and men. Bristol: Policy Press.
Mergaert, L. , Arnaut, C. , Exterkate, M. , O'Brien, S. , Strid, S. & Leye, E. (2015). Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union (1ed.). Vilnius: European Institute for Gender Equality.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsan, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2015). Stopping rape: towards a comprehensive policy. Bristol: Policy Press.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Strid, S. (2020). Gender Equality Policy. I: Daniel Silander and Mats Öhlén, Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden (ss. 159-182). Stockholm: Santérus Academic Press Sweden.
Strid, S. & Verloo, M. (2019). Intersectional Complexities in Gender-Based Violence Politics. I: Elizabeth Evans, Eléonore Lépinard, Intersectionality in Feminist and Queer Movements: Confronting Privileges. London & New York: Routledge.
Strid, S. (2018). Patriarchy Fights Back: Violent Opposition to Gender Equality in Online Contexts. I: Mieke Verloo, Varieties of Opposition to Gender Equality in Europe. London: Routledge.
Gottzén, L. & Strid, S. (2018). Sweden: Femicide Across Europe. I: Shalva Weil, Consuela Corradi and Marcekine Naudi, Femicide Across Europe: Theory, Research and Prevention. Bristol: Policy Press.
Strid, S. (2016). Jämställdhetspolitikens europeisering: Från likabehandling till intersektionell jämställdhet. I: Silander, Daniel och Öhlén, Mats, Svensk politik och EU: Hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU. Stockholm: Santérus Förlag.
Strid, S. (2016). Promoting Inclusion to Prevent Gender-Based Violence in Football: Football For All. I: Lut Mergaert, Catarina Arnaut, Tine Vertommen and Melanie Lang, Study on gender-based violence in sport: Final report (ss. 69-72). Luxembourg: European Commission.
Strid, S. (2013). #talkaboutit: talking about consent and coercion, Sweden. I: Sylvia Walby, Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape (ss. 171-173). . European Parliament.
Walby, S. , Armstrong, J. E. & Strid, S. (2012). Developing measures of multiple forms of sexual violence and their contested treatment in the criminal justice system. I: Jennifer Brown, Sandra L. Walklate, Handbook on sexual violence (ss. 90-113). London & New York: Routledge.
Strid, S. (2011). Even feminists fall in love. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report, Vol. 9: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism: conference of workshops 2-4 December 2010 (ss. 51-52). Örebro: Örebro University.
Jónasdóttir, A. G. & Strid, S. (2011). Introduction. I: Sofia Strid, Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of Workshops 2-4 December 2010 (ss. 17-19). Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University.
Strid, S. & Jónasdottir, A. G. (2010). Introduction. I: Sofia Strid and Anna G. Jónasdóttir, GEXcel work in progress report. Vol. 8: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time – a question for feminism: spring 2010 (ss. 17-19). Örebro: Örebro University.
Strid, S. (2008). Don’t throw the baby out with the bath water. I: Kathleen B. Jones, Gunnel Karlsson, Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir. Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Balkmar, D. , Strid, S. , Hearn, J. & Humbert, A. L. (2020). Disperse violence: gender-based violence and environmental violence. Konferensbidrag vid Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives - 3rd International Conference, University of Jyväskylä, Finland, June 10-12, 2020.
Gunnarsson, L. & Strid, S. (2020). Mapping sugar dating in Sweden. Konferensbidrag vid Sociologidagarna.
Strid, S. , Humbert, A. L. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Conceptualising violence: From welfare regimes to violence regimes. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender, Amsterdam, The Netherlands, July 4-6, 2019.
Gunnarsson, L. & Strid, S. (2019). Dimensional Theories of Abuse: The case of sugar dating. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Strid, S. & Baianstovu, R. Í. (2019). Honour as a border regime: enclosure and mobility as mechanisms of honour-based violence in Swedish metropolitan area. Konferensbidrag vid NORA 2019 Conference: Border Regimes, Territorial Discourses & Feminist Politics, University of Reykjavik, Reykjavik, Iceland, May 22-24, 2019.
Saeidzadeh, Z. & Strid, S. (2019). Intersectionality of trans and feminism: The politics of recognition. Konferensbidrag vid European Conference on Politics and Gender (ECPG 2019), Amsterdam, the Netherlands, July 4-6, 2019.
Strid, S. , Hearn, J. , Humbert, A. L. & Balkmar, D. (2019). Introduction to Regimes of Violence: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes. Konferensbidrag vid Violence Regimes: Conceptualisations, Contestations, Challenges, Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Strid, S. (2019). Keynote adress: "She who floods”: Attitudes among migrant communities towards female genital mutilation and girls at risk in Sweden. Konferensbidrag vid National Research/Practice Conference on Female Genital Mutilation in Sweden, Lund University, Lund, Sweden, March 28, 2019.
Hearn, J. , Humbert, A. L. , Strid, S. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2019). Lost in translation: The connections and disjunctions between welfare regimes, gender regimes and violence regimes. Konferensbidrag vid Gender Regimes Workshop, City University, Helsinki, Finland, 7 June 2019..
Balkmar, D. , Strid, S. & Humbert, A. L. (2019). On violence policy and “women friendly” welfare regimes. Konferensbidrag vid Violence regimes: Conceptualisations, contestations, challenges. Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Balkmar, D. , Strid, S. , Hearn, J. & Humbert, A. L. (2019). On violence policy and “women friendly” welfare regimes: From gender regimes to (gender) violence regimes?. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Hearn, J. , Strid, S. , Humbert, A. L. , Balkmar, D. & Delaunay, M. (2019). Rethinking the place of violence: The interrelations between welfare regimes, gender regimes and violence regimes. Konferensbidrag vid Violence regimes: Conceptualisations, contestations, challenges. Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Humbert, A. L. , Strid, S. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2019). Undoing the Nordic paradox. Konferensbidrag vid Violence Regimes: Conceptualisations, Contestations, Challenges, Örebro University, Örebro, Sweden, October 17, 2019.
Humbert, A. L. , Strid, S. , Hearn, J. & Balkmar, D. (2018). Contextual and methodological factors affecting the prevalence of violence against women across the EU. Konferensbidrag vid 4th Approaches to Inequalities Conference: Shades of Grey, University of Northampton, UK, September 19, 2018.
Strid, S. & Verloo, M. (2018). Doing Intersectionality in Gender-Based Violence: The Dynamics of Inclusion, Opposition, Coalition and Power. Konferensbidrag vid ECPR Joint Sessions, Nicosia, Cyprus, April 10-14, 2018.
Delaunay, M. , Hearn, J. & Strid, S. (2018). Gendered violence regimes: Context, policy and practice in intimate partner violence in France and Sweden. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Hearn, J. , Strid, S. & Delaunay, M. (2018). Losing Violence in Translation: Theorising gender violence regimes. Konferensbidrag vid XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, Canada, July 15-21, 2018.
Strid, S. & Mergaert, L. (2016). Female genital mutilation: intersectional perspectives. I: Sylvia Walby, Measuring Violence to End Violence. Konferensbidrag vid Measuring Violence to End Violence, Lancaster University, UK, November 31, 2015.
Strid, S. (2016). Feminist Dialogism on Intersectionality, Theory and Practice. Konferensbidrag vid CIEG I International Congress: Gender Studies in Debate: Pathways, Challenges and Interdisciplinary Perspectives, University of Lisbon, Portugal, May 25-27, 2016.
Strid, S. (2016). Keynote: Revolutionary violence. Konferensbidrag vid Honour, Violence, Revolution: Towards Alternative Gender Equality Futures, Örebro University, Örebro, Sweden, April 27-28, 2016.
Strid, S. (2016). What’s the point of academic publishing in Swedish?”. Konferensbidrag vid g16: National Gender Research Conference, Linköping University, Linköping, Sweden, November 23-25, 2016.
Strid, S. (2015). Keynote: Honour Based Violence: Involving Minority NGOs. Konferensbidrag vid Preventing Honour-Based Violence through Dialogue with Minority NGOs, Angelou Centre, Newcastle, UK, December 11-12, 2015.
Strid, S. & Andersson, R. (2015). The institutionalisation of a restructured gender based violence architecture. I: Second International Conference on Public Policy, 2015. Konferensbidrag vid Second International Conference on Public Policy, Feminist Institutionalism and Gender Equality Policy, Milan, Italy, July 1-3, 2015.
Strid, S. & Husu, L. (2015). The intersectional (re)structuring of equality architectures: comparing case Sweden and case Finland. I: 3rd "Equal is not Enough" Conference. 2015. Konferensbidrag vid 3rd "Equal is not Enough" Conference: Exploring novel theoretical and empirical approaches to the shaping of (in)equalities, Antwerp, Belgium, Februar 4-6, 2015.
Strid, S. (2015). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policy making processes in violence against women. I: 3rd Equal is not Enough Conference, 2015. Konferensbidrag vid 3rd Equal is not Enough Conference: Exploring Novel Theoretical and Empirical Approaches to the Study of Shaping (In)Equalities, Antwerp, Belgium, February 4-6, 2015.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). A tool to titter: transversal dialogues on intersectionality. Konferensbidrag vid GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, Symposium, Örebro University, Sweden, June 17, 2014.
Strid, S. & Åberg, M. (2014). Att (ut)mana genusvetenskapliga gränser: en introduktion. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. (2014). Female genital mutilation in the EU: estimating risk and the impact of migration. Konferensbidrag vid Preventing FGM, European Institute for Gender Equality (EIGE), Vilnius, Lithuania, October 30-31, 2014.
Strid, S. & Lundberg, A. (2014). Feminist dialogism on intersectionality, theory and practice. Konferensbidrag vid Dialogue In Action for Learning (DIAL), International Symposium, Meaning-making processes inside and outside institutional practices, Örebro University, Sweden, December 9-10, 2014.
Strid, S. & Jónasdóttir, A. G. (2014). Feminist theorizing of intersectionality. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Hearn, J. , Strid, S. & Husu, L. (2014). Interrogating violence against women and state violence policy through gendered intersectionalities and intersectional gender: local, national and transnational contexts. Konferensbidrag vid International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Strid, S. , Balkmar, D. , Burman, M. & Westerstrand, J. (2014). Transversala dialoger för att etablera våld mot kvinnor som ett postdisciplinärt forskningsfält. Konferensbidrag vid g14 - Att utmana makten. Nationell konferens för genusforskning, Umeå, Sweden, November 24-28, 2014.
Strid, S. (2014). Voice and visibility: the inclusion of multiple inequalities in policymaking processes. Konferensbidrag vid European Consortium for Political Research (ECPR), General Conference, Glasgow, UK, September 3-6, 2014.

Proceedings (redaktörsskap)

Strid, S. (ed.) , Husu, L. (ed.) & Gunnarsson, L. (ed.) (2012). Gender paradoxes in Changing Academic and Scientific Organisation(s): GEXcel Work in Progress Report, Volume X Proceedings from GEXcel Themes 11-12. Örebro: Örebro universitet (CFS Report Series 16).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2011). GEXcel work in progress report volume IX: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Conference of workshops 2-4 December 2010. Örebro and Linköping: Örebro University and Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 15).
Strid, S. (ed.) & Jónasdóttir, A. G. (ed.) (2010). GEXcel work in progress report volume VIII: Proceedings from GEXcel theme 10: Love in our time - a question for feminism. Spring 2010. Örebro, Linköping: Örebro University, Linköping University (CFS Report Series and Tema Genus Report Series 14).

Rapporter

Baianstovu, R. Í. , Strid, S. , Särnstedt Gramnaes, E. , Cinthio, H. & Enelo, J. (2019). Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Örebro: Örebro University Press (Working Papers and Reports Social work 17).
Mergaert, L. , Arnaut, C. , Vertommen, T. & Lang, M. (2016). Study on gender-based violence in sport: Final report (1ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Walby, S. , Olive, P. , Towers, J. , Francis, B. , Strid, S. , Krizsán, A. , Lombardo, E. , May-Chahal, C. & et al. (2013). Overview of the worldwide best practices for rape prevention and for assisting women victims of rape. Brussels: European Parliament.
Strid, S. , Walby, S. & Armstrong, J. E. (2011). Physical and legal security and the criminal justice system: a review of inequalities. Manchester: Equality and Human Rights Commission (EHRC).
Armstrong, J. , Walby, S. & Strid, S. (2009). Intersectionality and the quality of gendered employment policy. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2008). Context Study Ireland. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Context Study United Kingdom. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Intersectionality methodology manual for WHY. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: country report on frames in the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). LARG: frame comparison between the EU and the UK. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report Analysing Intersectionality in Gender Equality Policies for the United Kingdom and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2008). Report analysing intersectionality in gender equality policies for Ireland and the EU. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Country study methodology manual for WHY. .
Armstrong, J. , Strid, S. & Walby, S. (2007). Issue Histories Ireland: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). Issue Histories United Kingdom: Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: Institute for Human Sciences (IWM).
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in Ireland. .
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). LARG: selection of policy documents in the UK. .
Tsaklanganos, G. , Strid, S. & De Troy, C. (2007). Reality check: when women's NGOs map policies and legislation on violence against women in Europe. Brussels: European women’s lobby.
Strid, S. , Armstrong, J. & Walby, S. (2007). The development of gender equality policy in Ireland. .

Samlingsverk (redaktör)

Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Feministiskt skapande och kollektiv kraft. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:1-2).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2015). Tidskrift för genusvetenskap: Temanummer: Genusforskningens utmaningar. Karlstad: Föreningen tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 36:3).
Strid, S. (ed.) & Åberg, M. (ed.) (2014). Tidskrift för genusvetenskap: Tema våld. Karlstad: Föreningen Tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift för genusvetenskap 35:2-3).