El-behandling minskar förekomsten av självmord bland svårt deprimerade patienter

Elektrokonvulsiv behandling, ECT minskar förekomsten av självmord vid svår depression. Det visar en ny studie vid Örebro universitet.
– Vi hoppas att denna kunskap ska hjälpa läkare, patienter och närstående att få ett bättre underlag för sitt val av behandling vid den svåra sjukdom som depression kan vara, säger Axel Nordenskjöld, forskare och överläkare i vid Universitetssjukhuset Örebro.

Axel Nordenskjöld har gjort studien, publicerad i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA Open, tillsamman med Ida Rönnqvist och Fredrik Nilsson, båda läkare verksamma i Örebro.

Många självmord beror på depression. Svårare depressioner har sedan mitten av 1900-talet behandlats med elektrokonvulsiv behandling, ECT, där nervsystemet stimuleras med elektricitet. Det är väl känt att behandlingen med ECT kan ge symtomlindring och att en vanlig biverkan är tillfällig minnesstörning.

Axel Nordenskjöld

Axel Nordenskjöld

Forskarna har i denna studie undersökt förekomsten av självmord bland deprimerade patienter som blivit behandlade med ECT och jämfört detta med förekomsten av självmord bland deprimerade patienter i sjukvården som inte behandlats med ECT. Undersökningen var möjlig tack vare Kvalitetsregister ECT och andra nationella register.

Resultaten visar att ECT minskar förekomsten av självmord bland patienter med svår depression, framför allt vid de svåraste så kallade psykotiska depressionerna, och hos dem över 45 år.

– Självmord är en tragisk händelse som ofta drabbar närstående väldigt hårt. En vanlig orsak till självmord är dessvärre ofta en otillräckligt behandlad depression. Det är därför viktigt med fortsatt forskning för att förbättra behandlingsresultaten och att patienter erbjuds den bästa vården, säger Axel Nordenskjöld.

Studien är finansierad av Nyckelfonden vid Universitetssjukhuset Örebro och av Region Örebro län.