This page in English

Axel Nordenskjöld

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: YXhlbC5ub3JkZW5za2pvbGQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 6021000

Rum: USÖ

Axel Nordenskjöld
Forskningsämne

Om Axel Nordenskjöld

Axel Nordenskjöld är verksam som överläkare på Enheten för hjärnstimulering, Universitetssjukhuset Örebro.

Han disputerade 2013 på en avhandling om Elektrokonvulsiv terapi vid depression och hans huvudsakliga forskningsintresse gäller även fortsättningsvis kliniska effekter av elektrokonvulsiv terapi (ECT). Basen för forskningen är kvalitetsregister ECT, som han är registerhållare för.

Sedan 2018 är han adjungerad lektor och undervisar om affektiva sjukdomar inom läkarutbildningen. Han handleder också läkarstudenter som skriver examensuppsatser och flera doktorander. Han utnämndes till docent 2020 vid fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript