This page in English

Axel Nordenskjöld

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 6021000

Rum: USÖ

Axel Nordenskjöld
Forskningsämne

Om Axel Nordenskjöld

Axel Nordenskjöld är verksam som överläkare på Enheten för hjärnstimulering, Universitetssjukhuset Örebro.

Han disputerade 2013 på en avhandling om Elektrokonvulsiv terapi vid depression och hans huvudsakliga forskningsintresse gäller även fortsättningsvis kliniska effekter av elektrokonvulsiv terapi (ECT). Basen för forskningen är kvalitetsregister ECT, som han är registerhållare för.

Sedan 2018 är han adjungerad lektor och undervisar om affektiva sjukdomar inom läkarutbildningen. Han handleder också läkarstudenter som skriver examensuppsatser och flera doktorander. Han utnämndes till docent 2020 vid fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Lambrichts, S. , Detraux, J. , Vansteelandt, K. , Nordenskjöld, A. , Obbels, J. , Schrijvers, D. & Sienaert, P. (2021). Does lithium prevent relapse following successful electroconvulsive therapy for major depression? A systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 143 (4), 294-306.
Stenmark, L. , Kellner, C. H. , Landén, M. , Larsson, I. , Msghina, M. & Nordenskjöld, A. (2021). Electroconvulsive Therapy and Psychiatric Readmission in Major Depressive Disorder: A Population-Based Register Study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 144 (6), 599-625.
Clements, C. C. , Karlsson, R. , Lu, Y. , Juréus, A. , Rück, C. , Andersson, E. , Boberg, J. , Pedersen, N. L. & et al. (2021). Genome-wide association study of patients with a severe major depressive episode treated with electroconvulsive therapy. Molecular Psychiatry, 26 (6), 2429-2439.
Midhage, R. , Hermansson, L. , Söderberg, P. , Tungström, S. , Nordenskjöld, A. , Svanborg, C. , Ginsberg, Y. & Ramklint, M. (2021). Psychometric evaluation of the Swedish self-rated 36-item version of WHODAS 2.0 for use in psychiatric populations: using classical test theory. Nordic Journal of Psychiatry, 75 (7), 494-501.
Ekstrand, J. , Fattah, C. , Persson, M. , Cheng, T. , Nordanskog, P. , Åkeson, J. , Tingström, A. , Lindström, M. B. & et al. (2021). Racemic Ketamine as an Alternative to Electroconvulsive Therapy for Unipolar Depression: A Randomized, Open-Label, Non-Inferiority Trial (KetECT). International Journal of Neuropsychopharmacology.
Kalling, S. , Brus, O. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2021). Relapse risk after in-ward electroconvulsive therapy for acute polymorphic psychotic disorder. Nordic Journal of Psychiatry, 75 (3), 201-206.
Ahmad, I. , Sandberg, M. , Brus, O. , Ekman, C. J. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & et al. (2021). Validity of diagnoses, treatment dates, and rating scales in the Swedish national quality register for electroconvulsive therapy. Nordic Journal of Psychiatry, 1-8.
Güney, P. , Ekman, C. J. , Hammar, Å. , Heintz, E. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2020). Electroconvulsive Therapy in Depression: Improvement in Quality of Life Depending on Age and Sex. Journal of ECT, 36 (4), 242-246.
Soda, T. , Nordenskjöld, A. & Baune, B. T. (2020). International Consortium on the Genetics of Electroconvulsive Therapy and Severe Depressive Disorders (Gen-ECT-ic). European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 270 (7), 921-932.
Sigström, R. , Nordenskjöld, A. , Juréus, A. , Clements, C. , Joas, E. , Pålsson, E. & Landén, M. (2020). Long-term subjective memory after electroconvulsive therapy. BJPsych Open, 6 (2).
Stenmark, L. , Popiolek, K. , Bodén, R. , Brus, O. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & et al. (2020). Predictors of Treatment Response to Electroconvulsive Therapy in Schizophrenia: A Nationwide Registry-Based Study. Schizophrenia Bulletin Open, 1 (1).
Tornhamre, E. , Ekman, C. J. , Hammar, Å. , Landen, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2020). The Effect of Pulse Width on Subjective Memory Impairment and Remission Rate 6 Months After Electroconvulsive Therapy. Journal of ECT, 36 (4), 272-278.
Göterfelt, L. , Ekman, C. J. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2020). The Incidence of Dental Fracturing in Electroconvulsive Therapy in Sweden. Journal of ECT, 36 (3), 168-171.
Cato, V. , Holländare, F. , Nordenskjöld, A. & Sellin Jönsson, T. (2019). Association between benzodiazepines and suicide risk: a matched case-control study. BMC Psychiatry, 19 (1).
Popiolek, K. , Bejerot, S. , Brus, O. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2019). Electroconvulsive therapy in bipolar depression: effectiveness and prognostic factors. Acta Psychiatrica Scandinavica, 140 (3), 196-204.
Kronsell, A. , Nordenskjöld, A. & Tiger, M. (2019). Less memory complaints with reduced stimulus dose during electroconvulsive therapy for depression. Journal of Affective Disorders, 259, 296-301.
Brus, O. , Cao, Y. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2019). Lithium for suicide and readmission prevention after electroconvulsive therapy for unipolar depression: population-based register study. BJPsych Open, 5 (3).
Rönnqvist, I. , Brus, O. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2019). Rehospitalization of Postpartum Depression and Psychosis After Electroconvulsive Therapy: A Population-Based Study With a Matched Control Group. Journal of ECT, 35 (4), 264-271.
Svensson, A. F. , Khaldi, M. , Engström, I. , Matusevich, K. & Nordenskjöld, A. (2019). Remission rate of transcranial magnetic stimulation compared with electroconvulsive therapy: a case-control study. Nordic Journal of Psychiatry, 72 (7), 471-476.
Kellner, C. H. & Nordenskjöld, A. (2019). "Treatment Resistance" in Electroconvulsive Therapy (ECT) Patients: Time to Move On. Acta Psychiatrica Scandinavica, 140 (5), 490-491.
Rundgren, S. , Brus, O. , Båve, U. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2018). Improvement of postpartum depression and psychosis after electroconvulsive therapy: A population-based study with a matched comparison group. Journal of Affective Disorders, 235, 258-264.
Popiolek, K. , Brus, O. , Elvin, T. , Landen, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2018). Rehospitalization and suicide following electroconvulsive therapy for bipolar depression: A population-based register study. Journal of Affective Disorders, 226, 146-154.
Holm, J. , Brus, O. , Båve, U. , Landen, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. , von Knorring, L. & Nordenskjöld, A. (2017). Improvement of cycloid psychosis following electroconvulsive therapy. Nordic Journal of Psychiatry, 71 (6), 405-410.
Brus, O. , Cao, Y. , Gustafsson, E. , Hultén, M. , Landén, M. , Lundberg, J. , Nordanskog, P. & Nordenskjöld, A. (2017). Self-assessed remission rates after electroconvulsive therapy of depressive disorders. European psychiatry, 45, 154-160.
Brus, O. , Nordanskog, P. , Båve, U. , Cao, Y. , Hammar, Å. , Landén, M. , Lundberg, J. & Nordenskjöld, A. (2017). Subjective Memory Immediately Following Electroconvulsive Therapy. Journal of ECT, 33 (2), 96-103.
Nordanskog, P. , Hultén, M. , Landén, M. , Lundberg, J. , von Knorring, L. & Nordenskjöld, A. (2015). Electroconvulsive Therapy in Sweden 2013: Data From the National Quality Register for ECT. Journal of ECT, 31 (4), 263-267.
Nordenskjöld, A. , von Knorring, L. , Ljung, T. , Carlborg, A. , Brus, O. & Engström, I. (2013). Continuation electroconvulsive therapy with pharmacotherapy versus pharmacotherapy alone for prevention of relapse of depression: A Randomized Controlled Trial. Journal of ECT, 29 (2), 86-92.
Nordenskjöld, A. , von Knorring, L. , Brus, O. & Engström, I. (2013). Predictors of regained occupational functioning after electroconvulsive therapy (ECT) in patients with major depressive disorder: a population based cohort study. Nordic Journal of Psychiatry, 67 (5), 326-333.
Nordenskjöld, A. , von Knorring, L. & Engström, I. (2011). Predictors of time to relapse/recurrence after electroconvulsive therapy in patients with major depressive disorder: a population-based cohort study. Depression Research and Treatment, 2011, 470985.
Nordenskjöld, A. , Knorring, L. v. & Engström, I. (2011). Rehospitalization rate after continued electroconvulsive therapy: a retrospective chart review of patients with severe depression. Nordic Journal of Psychiatry, 65 (1), 26-31.

Artiklar, forskningsöversikter

Al-Wandi, A. , Holmberg, C. , Landén, M. & Nordenskjöld, A. (2021). A systematic review and meta-analysis of maintenance treatment for psychotic depression. Nordic Journal of Psychiatry, 1-9.
Nordenskjöld, A. , Mårtensson, B. , Pettersson, A. , Heintz, E. & Landén, M. (2016). Effects of Hesel-coil deep transcranial magnetic stimulation for depression: a systematic review. Nordic Journal of Psychiatry, 70 (7), 492-497.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nordenskjöld, A. (2013). Electroconvulsive therapy for depression. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Manuskript

Brus, O. , Cao, Y. , Carlborg, A. , Engström, I. , von Knorring, L. , Ljung, T. & Nordenskjöld, A. Long term effect of continuation electroconvulsive therapy for depressive patients : a randomized controlled trial.