Forskare testar effekt av kallbad och varmbad på ÖSK:s elitspelare i fotboll

Peter Edholm och Jimmy Högberg på Behrn Arena

Peter Edholm, forskare i idrottsfysiologi, ska i samarbetet med ÖSK:s herrelit och tränaren Jimmy Högberg undersöka hur kalla och varma bad påverkar spelarnas återhämtning efter träning och matcher.

Kallbad och varmbad – kan det hjälpa till att förbättra förmågan att återhämta sig hos fotbollsspelare?
Peter Edholm, forskare i idrottsfysiologi, ska testa vad som fungerar bäst för elitspelare i fotboll tillsammans med ÖSK Fotboll och sportföretaget Polar. Forskningen finansieras av KK-stiftelsen.

– Spelarna inom elitfotbollen idag tränar hårdare och har match oftare än för fem-tio år sedan. Det är därför mycket viktigt att hitta effektiva metoder för att optimera deras återhämtningsförmåga - och för att minska risken för skador, säger Peter Edholm.

Kalla och varma bad används av många professionella fotbollslag för att lindra och motverka trötthet, muskelvärk, skador och inflammationer efter träning och matcher.

– Tidigare studier visar att kalla och varma bad kan ha en positiv effekt på återhämtningsförmågan direkt efter matcher. Men det finns också vissa data som indikerar att regelbundna bad på lång sikt kan påverka effekterna av träningen negativt, säger Peter Edholm.

– Men forskningen är mycket bristfällig och idag saknas samlad kunskap om vad som verkligen fungerar. Ett av mina mål är att forskningen ska leda till konkreta råd som kan avvändas av tränare och fotbollsspelare på elitnivå, säger Peter Edholm.

"Viktigt kunna återhämta sig snabbt"

Jimmy Högberg är tränare för ÖSK:s allsvenska herrfotbollslag. För honom är spelarnas återhämtning vardag, att hitta sätt för hur spelarna ska förbereda sig för nästa träning och nästa match:

– Det är så höga krav på spelarna att kunna träna på hög nivå varje dag. Det är matcher ofta, flera dagar i veckan ibland. Då är det verkligen av stor vikt att kunna återhämta sig så snabbt som möjligt. Det gäller inte bara fotboll utan elitidrott överlag, säger Jimmy Högberg

Peter Edholm och hans forskarkolleger Elodie Ponsot och Thomas Chaillou vid Örebro universitet ska testa prestationsförmåga och ta prover på blod och muskler för att bland annat mäta inflammation och förändringar på molekylnivå. Företaget Polar bidrar med utrustning och expertis inom idrottsteknologi, bland annat för att mäta av sömn, hjärtrytmer och aktivitetsmönster hos spelarna.

Forskningsprojektet har en budget på fem miljoner kronor, där KK-stiftelsen är huvudfinansiär. Övriga medverkade parter är ÖSK Elitfotboll, Polar Sverige AB och Örebro universitet. Projektet startar under våren 2021 och pågår i två år.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Mattsson