This page in English

Peter Edholm

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303596

Rum: G2132

Peter Edholm

Om Peter Edholm

Peter Edholm är Med.Dr och universitetsadjunkt i idrottsfysiologi vid Enheten för idrott.

Hans forskning fokuserar på kroppens anpassningar till träning och fysisk aktivitet.

Undervisningen sker framförallt inom ämnena idrottsfysiologi, anatomi och träningslära.

Peter har även mångårig erfarenhet av samverkan med företag, idrottsrörelse och myndigheter rörande optimering av kost, träning och återhämtning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript