This page in English

Peter Edholm

Tjänstetitel: Doktorand, Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303969

Rum: G2131

Peter Edholm

Om Peter Edholm

Peter Edholm är doktorand och adjunkt vid Enheten för idrott vid Örebro universitet och forskar/undervisar i hur människan anpassar sig till träning.

Undervisningen sker framförallt inom ämnerna idrottsfysiologi, anatomi och träningslära. Forskningen fokuserar på muskulära anpassningar till träning och fysiska aktivitet

Peter har även mångårig erfarenhet av samverkan med idrottsrörelsen rörande optimering av träning och prestation och utför kontinuerligt olika typer av idrottsfysiologiska tester på både elitidrottare och motionärer.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Edholm, P. , Nilsson, A. & Kadi, F. (2019). Physical function in older adults: Impacts of past and present physical activity behaviors. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 29 (3), 415-421.
Edholm, P. , Strandberg, E. & Kadi, F. (2017). Lower limb explosive strength capacity in elderly women: effects of resistance training and healthy diet. Journal of applied physiology, 123 (1), 190-196.
Edholm, P. , Krustrup, P. & Randers, M. B. (2015). Half-time re-warm up increases performance capacity in male elite soccer players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25 (1), E40-E49.
Strandberg, E. , Edholm, P. , Ponsot, E. , Wåhlin-Larsson, B. , Hellmén, E. , Nilsson, A. , Engfeldt, P. , Cederholm, T. & et al. (2015). Influence of combined resistance training and healthy diet on muscle mass in healthy elderly women: a randomized controlled trial. Journal of applied physiology, 119 (8), 918-925.
Marklund, P. , Mattsson, C. M. , Wåhlin-Larsson, B. , Ponsot, E. , Lindvall, B. , Lindvall, L. , Ekblom, B. & Kadi, F. (2013). Extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle in response to an ultraendurance exercise bout in experienced athletes. Journal of applied physiology, 114 (1), 66-72.

Kapitel i böcker, del av antologier

Marklund, P. , Kenttä, G. , Svensson, M. & Grahn, P. (2008). Komplementära återhämtningsmetoder. I: Göran Kenttä & Michael Svensson, Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska, psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämtning (ss. 249-267). Stockholm, Sweden: SISU idrottsböcker.
Marklund, P. , Kenttä, G. & Svensson, M. (2008). Återhämtande träning. I: Göran Kenttä & Michael Svensson, Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska, psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämtning (ss. 195-228). Stockholm, Sweden: SISU idrottsböcker.

Konferensbidrag

Edholm, P. , Strandberg, E. & Kadi, F. (2017). A healthy diet rich in N-3 PUFAS enhances the effects of resistance training in elderly women. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, Sweden, December 10, 2017.
Edholm, P. , Strandberg, E. & Kadi, F. (2017). A healthy diet rich in N-3 PUFAS enhances the effects of resistance training in elderly women. Konferensbidrag vid European College of Sport Science Congress, Bochum, Germany, 5-8 July, 2017.
Wahlin-Larsson, P. , Edholm, P. , Mattsson, C. , Ponsot, E. , Lindvall, B. , Ekblom, L. & Kadi, F. (2012). Ultra-endurance exercise is associated with extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle of experienced athletes. Konferensbidrag vid European College of Sport Science Congress, Bruges, Belgium, July 4-6, 2012.