This page in English

Peter Edholm

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303596

Rum: G2132

Peter Edholm

Om Peter Edholm

Peter Edholm är Med.Dr och universitetsadjunkt i idrottsfysiologi vid Enheten för idrott.

Hans forskning fokuserar på kroppens anpassningar till träning och fysisk aktivitet.

Undervisningen sker framförallt inom ämnena idrottsfysiologi, anatomi och träningslära.

Peter har även mångårig erfarenhet av samverkan med företag, idrottsrörelse och myndigheter rörande optimering av kost, träning och återhämtning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Bergens, O. , Veen, J. , Montiel Rojas, D. , Edholm, P. , Kadi, F. & Nilsson, A. (2020). Impact of healthy diet and physical activity on metabolic health in men and women: Study Protocol Clinical Trial (SPIRIT Compliant). Medicine (Baltimore, Md.), 99 (16).
Edholm, P. , Nilsson, A. & Kadi, F. (2019). Physical function in older adults: Impacts of past and present physical activity behaviors. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 29 (3), 415-421.
Edholm, P. , Strandberg, E. & Kadi, F. (2017). Lower limb explosive strength capacity in elderly women: effects of resistance training and healthy diet. Journal of applied physiology, 123 (1), 190-196.
Edholm, P. , Krustrup, P. & Randers, M. B. (2015). Half-time re-warm up increases performance capacity in male elite soccer players. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25 (1), E40-E49.
Strandberg, E. , Edholm, P. , Ponsot, E. , Wåhlin-Larsson, B. , Hellmén, E. , Nilsson, A. , Engfeldt, P. , Cederholm, T. & et al. (2015). Influence of combined resistance training and healthy diet on muscle mass in healthy elderly women: a randomized controlled trial. Journal of applied physiology, 119 (8), 918-925.
Marklund, P. , Mattsson, C. M. , Wåhlin-Larsson, B. , Ponsot, E. , Lindvall, B. , Lindvall, L. , Ekblom, B. & Kadi, F. (2013). Extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle in response to an ultraendurance exercise bout in experienced athletes. Journal of applied physiology, 114 (1), 66-72.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Edholm, P. (2020). Muscle mass and physical function in ageing: the effects of physical activity and healthy diet. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Marklund, P. , Kenttä, G. , Svensson, M. & Grahn, P. (2008). Komplementära återhämtningsmetoder. I: Göran Kenttä & Michael Svensson, Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska, psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämtning (ss. 249-267). Stockholm, Sweden: SISU idrottsböcker.
Marklund, P. , Kenttä, G. & Svensson, M. (2008). Återhämtande träning. I: Göran Kenttä & Michael Svensson, Idrottarens återhämtningsbok : fysiologiska, psykologiska och näringsmässiga fakta för snabb och effektiv återhämtning (ss. 195-228). Stockholm, Sweden: SISU idrottsböcker.

Konferensbidrag

Veen, J. , Edholm, P. , Nilsson, A. & Kadi, F. (2019). The Effect of Past and Present Physical Activity on Physical Function in Older Women: Do Physical Activity Guidelines Matter?. I: Scientific Program. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019..
Edholm, P. , Strandberg, E. & Kadi, F. (2017). A healthy diet rich in N-3 PUFAS enhances the effects of resistance training in elderly women. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities, Örebro, Sweden, December 10, 2017.
Edholm, P. , Strandberg, E. & Kadi, F. (2017). A healthy diet rich in N-3 PUFAS enhances the effects of resistance training in elderly women. Konferensbidrag vid European College of Sport Science Congress, Bochum, Germany, 5-8 July, 2017.
Wahlin-Larsson, P. , Edholm, P. , Mattsson, C. , Ponsot, E. , Lindvall, B. , Ekblom, L. & Kadi, F. (2012). Ultra-endurance exercise is associated with extensive inflammatory cell infiltration in human skeletal muscle of experienced athletes. Konferensbidrag vid European College of Sport Science Congress, Bruges, Belgium, July 4-6, 2012.

Manuskript