Forskare utvärderar metod för att minska våld inom psykiatrin

Veikko Pelto-Piri utanför Campus USÖ

Våld och tvång är omfattande inom den psykiatriska heldygnsvården. Det leder till en otrygg miljö för både patienter och personal. Forskaren Veikko Pelto-Piri deltar i ett nytt projekt med målet att minska våldet på psykiatriska vårdavdelningar, som beviljats 4,7 miljoner kronor av Forte.

Safewards är ett brittiskt program som används internationellt för att minska hot och våld inom psykiatrin. Forskargruppen har tidigare fått anslag för att införa och utvärdera programmet på psykiatriska heldygnsavdelningar. Den nya forskningen är ett samarbetsprojekt mellan Region Örebro län och Region Stockholm och ska pågå i tre år.

– Vi har börjat använda Safewards på runt 20 avdelningar runt om i landet, bland annat här i länet. Det saknas idag bra instrument att mäta om man använt metoden på rätt sätt. Vi ska därför nu ni samarbete med forskare internationellt skapa ett sådant instrument, säger Veikko Pelto-Piri, forskare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län och vid Örebro universitet.

Skapa gemenskap

Programmet har tidigare visat sig fungera om det implementeras på rätt sätt. Syftet är nu att ta reda på hur väl programmet fungerar i Sverige.

– Safewards bygger på tio insatser som handlar om att skapa social gemenskap på avdelningen. Det handlar om hur man pratar med och om patienter, samt att ge stöd vid svåra känslor och situationer, förklarar Veikko Pelto-Piri.

Anslaget ska bland annat användas till att sprida kunskaper.

– Vi har månatliga seminarier för praktiker i Sverige om Safewards digitalt och vi är regelbundet ute och föreläser om programmet och annan forskning, säger Veikko Pelto-Piri.

Text och foto: Elin Abelson

Forskningen om Safewards är ett samarbetsprojekt mellan Region Örebro län och Region Stockholm och Veikko Pelto-Piri och Anna Björkdahl, Region Stockholm, deltar i nätverksprojektet “Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services”. Syftet är att minska tvångsåtgärder mot patienter i psykiatrin och påverka policyn i medlemsländerna.

Forskningsanslaget gick denna gång till Anna Björkdahl, utvecklingschef inom Psykiatri Södra i Region Stockholm, vilket innebär att knappt hälften av 4,7 miljoner kronor går till Örebro.